Συχνές ερωτήσεις


Ο Διαδικτυακός τόπος allazorevma.gr είναι η πρώτη ανεξάρτητη υπηρεσία σύγκρισης τιμών στην ελληνική αγορά που, λειτουργώντας απο το 2015, βοηθά τους καταναλωτές να συγκρίνουν τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου

Όχι. Θα εξακολουθήσετε να είστε συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο. Δεν θα υπάρξει καμία διακοπή στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Το μόνο που θα διαφοροποιηθεί είναι ο πάροχος ενέργειας.

Αφού επιλεξέτε το είδος της αγοράς που σας ενδιαφέρει (ρεύμα,αέριο η συνδυαστικά προγράμματα και με τα δυο) οι πληροφορίες που θα σας ζητηθούν είναι ο πάροχος και το τιμολόγιο που έχετε σήμερα και η κατανάλωσή σας. Είτε με βάση τον πιο πρόσφατο λογαριασμό σας είτε με μια πρόχειρη εκτίμηση.

Το allazorevma.gr θα σας δώσει άμεσα ένα κατάλογο τιμολογίων διαθέσιμων στην αγορά ταξινομημένα ανάλογα με το συνολικό ετήσιο κόστος τους και την ωφέλεια που θα έχετε σε σχέση με τον υπάρχοντα πάροχο. Το συνολικό ετήσιο κόστος και η ωφέλεια αφορούν τις ανταγωνιστικές χρεώσεις στις οποίες για οικιακούς καταναλωτές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Δεν περιλαμβάνονται οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις και οι χρεώσεις τρίτων (πχ Δημοτικά Τέλη, Ε.Ρ.Τ.) γιατί αυτές είναι κοινές για όλους τους παρόχους.  Συνεπώς, συγκρίνεται μόνο το μέρος του λογαριασμού που έχει διαφοροποιήσεις μεταξύ Παρόχων, ήτοι το ανταγωνιστικό.

Το πλεονέκτημα του allazorevma.gr συνοψίζεται στις λέξεις. Ανεξαρτησία, Αντικειμενικότητα και Αξιοπιστία. Η ιστοσελίδα παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να έχει ο χρήστης μια ολοκληρωμένη εικόνα όχι μόνο για την αναμενόμενη ωφέλεια του, αλλά και για όλες τις λεπτομέρειες (πχ προκαταβολή, οριακή τιμή συστήματος κ.α.) που πρέπει να γνωρίζει πριν αλλάξει πάροχο.

Σε περιπτώσεις που η αλλαγή παρόχου συνοδεύεται από κάποια μεταβολή των τωρινών σας δεδομένων, όπως αλλαγή ονόματος στο μετρητή σας ή αλλαγή τιμολογίου από ημερήσιο σε νυχτερινό, ενδέχεται να χρειάζεται να υποβληθεί στο ΔΕΔΔΗΕ Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου (Σημειώνεται ότι η χρονική διάρκεια ισχύος της ΥΔΕ είναι 14 έτη).

Ο κάτοχος του μετρητή πρέπει να κάνει αίτηση στο ΔΕΔΔΗΕ (απαραίτητα δικαιολογητικά: ταυτότητα, λογαριασμός ρεύματος). Να σημειωθεί ότι σε περιπτώσεις που έχει λήξει η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ισχύς 14 έτη), χρειάζεται να εκδοθεί νέα. Στη συνέχεια γίνεται τοποθέτηση δεύτερου μετρητή νύχτας από το ΔΕΔΔΗΕ στην εγκατάσταση σας. Να σημειωθεί επίσης, ότι η αίτηση απευθύνεται στο ΔΕΔΔΗΕ, ανεξάρτητα αν είστε πελάτης της Δ.Ε.Η. ή κάποιου εναλλακτικού παρόχου. Η διαδικασία έχει κόστος 34€ (συν ΦΠΑ) για τον ΔΕΔΔΗΕ και αμοιβή αδειούχου Ηλεκτρολόγου αν χρειαστεί νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη.

Ολοι οι Πάροχοι (Προμηθευτές) στην ελληνική αγορά ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου ελέγχονται από το κράτος μέσω της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους υπόκεινται στους ίδιους κανόνες και ελέγχους και λειτουργούν με βάση Αδεια που τους έχει δοθεί από την ΡΑΕ. Σε περίπτωση χρεοκοπίας ή εξόδου από την αγορά του Παρόχου η συνέχιση της τροφοδοσίας σας με ρευμα ή/και αέριο είναι απόλυτα εξασφαλισμένη. Η ΡΑΕ θα αναθέσει σε άλλο Πάροχο αυτόματα την εξυπηρέτησή σας δίνοντας σας χρόνο να κάνετε την αλλαγή όταν αποφασίσετε την δική σας νέα επιλογή.

Οχι. Οταν επιλέξετε νέο Πάροχο, αυτός θα διεκπεραιώσει τη διαδικασία αλλαγής μέσω του Διαχειριστή Δικτύου, του ΔΕΔΔΗΕ. Ο νέος σας πάροχος θα σας ενημερώσει για την ημερομηνία αλλαγής και θα φροντίσει να λάβει (ή θα ζητήσει απο εσας) την τελική μέτρηση του παλιού σας Παρόχου. Εσεις δεν θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον παλιό σας Πάροχο – αυτός θα σας στείλει απλώς τον τελικό του λογαριασμό όταν ολοκληρωθεί η αλλαγή μέσω ΔΕΔΔΗΕ.

Αν αποφασίσετε να αλλάξετε Πάροχο μέσω του allazorevma.gr, εμείς εισπράττουμε μια μικρή προμήθεια από τον νέο σας πάροχο. Η πληρωμή αυτή γίνεται εάν και όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αλλαγής. Συχνά, ένα μέρος της αμοιβής αυτής το επιστρέφουμε σε σας αφού το εισπράξουμε, στα πλαίσια δικών μας περιοδικών προωθητικών ενεργειών. 

Η αμοιβή αυτή μας βοηθάει να συντηρούμε την ιστοσελίδα, να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας, να επενδύουμε στους ανθρώπους μας και, το πιο σημαντικό, να προσφέρουμε δωρεάν την χρήση του εργαλείου μας στους καταναλωτές. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες για το πως το allazorevma.gr κερδίζει χρήματα, πατήστε εδω.

Scroll to Top