Βασικές Αρχές Λειτουγίας

Βασικές Αρχές Λειτουργίας Ψηφιακών Εργαλείων Σύγκρισης Τιμών*

Οι ψηφιακές πλατφόρμες σύγκρισης τιμών πρέπει να λειτουργούν με:
 
Διαφάνεια
Εξηγούν τις υπηρεσίες τους και το πώς κερδίζουν χρήματα
 
  1. Προβαίνουν σε μια γενική παρουσίαση για το πώς κερδίζουν χρήματα.
  2. Περιγράφουν με σαφήνεια ποιο μέρος της αγοράς καλύπτουν
  3. Εξηγούν τους τυχόν δεσμούς ιδιοκτησίας με τους προμηθευτές που παρουσιάζουν
  4. Εξηγούν το πώς έχουν κατατάξει τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται.
  5. Δηλώνουν πότε και πώς επηρεάζουν οι τυχόν εμπορικές σχέσεις με Προμηθευτές τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται.
  6. Καθιστούν σαφές στους καταναλωτές το συνολικό κόστος των υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων τυχόν υποχρεωτικών επιβαρύνσεων.
  7. Εξηγούν σαφώς τις προωθητικές προσφορές.
  8. Βεβαιώνονται ότι όλες οι διαφημίσεις είναι αναγνωρίσιμες ως τέτοιες.
 
 
Ακρίβεια
Παρέχουν πληροφορίες που είναι πλήρεις, σωστές, επικαιροποιημένες και μη παραπλανητικές
 
  1. Περιλαμβάνουν σε κάθε αποτέλεσμα όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται οι καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένης της τιμής και των κύριων χαρακτηριστικών των προϊόντων/υπηρεσιών
  2. Βεβαιώνονται ότι οι πληροφορίες είναι σωστές, επικαιροποιημένες και μη παραπλανητικές.
  3. Αντιμετωπίζουν έγκαιρα τυχόν ανακρίβειες ή λάθη.
  4. Βεβαιώνονται ότι τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται σχετίζονται με τα κριτήρια αναζήτησης.
  5. Περιγράφουν με σαφήνεια τις παραδοχές που έγιναν για τη δημιουργία των αποτελεσμάτων που παρουσιάστηκαν.
  6. Εξηγούν τους περιορισμούς σχετικά με την διαθεσιμότητα των προϊόντων που παρουσιάζονται  στα αποτελέσματα της σύγκρισης.
 1.  
Υπευθυνότητα
Προστατεύουν τα στοιχεία των χρηστών και είναι διαθέσιμα σε επικοινωνία
 
  1. Συμμορφώνονται με όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την προστασία δεδομένων και την νομοθεσία περί απορρήτου.
  2. Εξηγούν την συλλογή και την χρήση των δεδομένων των καταναλωτών και τις δυνατότητες των καταναλωτών να τα ελέγχουν.
  3. Όταν προβάλουν κριτικές ή αξιολογήσεις προιόντωνεφαρμόζουν διαδικασίες ώστε οι χρήστες να βλέπουν την πλήρη εικόνα και να έχουν γνώση του τρόπου συλλογής και ελέγχου των αξιολογήσεων.
  4. Αντιμετωπίζουν τις καταγγελίες με επαγγελματισμό και αντικειμενικότητα και παρέχουν σαφείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παραπόνων απο τους χρήστες.
 
 
Ευκολία στη χρήση
Επιτρέπουν τη εύκολη εύρεση και κατανόηση των πληροφοριών
 
  1. Παρουσιάζουν όλες τις βασικές πληροφορίες με σαφή, έγκυρο και κατά το δυνατόν έγκαιρο τρόπο.
  2. Παρέχουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στους χρήστες τους, συμπεριλαμβανομένων των ταχυδρομικών και ηλεκτρονικών διευθύνσεων.
  3. Συμμορφώνονται με όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την σχετική νομοθεσία.
 

*Ελεύθερη μετάφραση της Πρότασης της Βρετανικής Επιτροπής Ανταγωνισμού στα πλαίσια έρευνάς της  σχετικά με την αγορά των Ψηφιακών ΕργαλείωνΣύγκρισης Τιμών, Δεκέμβριος 2017.

Αθήνα Σεπτέμβριος 2018
Απόδοση στα ελληνικά από : Α. Γκίκα,
 

 
 
 
Scroll to Top