Παρακολούθηση και συμβουλευτική υποστήριξη

Με την υπηρεσία αυτή λαμβάνετε κάθε 4μήνο εκτός από την αναφοράς Έλεγχου και ανάλυσης λογαριασμού συμπληρωματική αναφορά με τα παρακάτω 

  • Έλεγχος πίστωσης έκπτωσης καλής πληρωμής
  • Έλεγχος κατανάλωσης σε σχέση με προηγούμενες περιόδους
  • Έλεγχος χρέωσης έναντι
  • Πρόβλεψη κόστους για τους επόμενους 12 μήνες βάσει ιστορικού κατανάλωσης ή εναπομείναντες μήνες για το τρέχον έτος 
  • Σύγκριση με τον προϋπολογισμό στόχο
  • Ενημέρωση για την λήξη της σύμβασης και ποινής πρόωρης αποχώρησης σε περίπτωση αλλαγής

Ακόμη σε περίπτωση πολλαπλών μετρητών

  •  Συσσωρευτικό σύνολο μηνιαίων πληρωμών 
  • Ειδοποίηση και ενημέρωση για τις προθεσμίες πληρωμής
  • Απεικόνιση των καταναλώσεων αλλά και του πλήρους κόστους  όλων των μετρητών σε ένα διάγραμμα

Θα χρειαστεί η αποστολή των λογαριασμών κάθε μήνα . Προαιρετικά και της αρχικής σύμβασης

Με την χρήση της υπηρεσίας

– Ανίχνευση και επίλυση λαθών στους λογαριασμούς
– Μείωση αυξημένων χρεώσεων λόγω μη έγκαιρης πληρωμής
– Ανίχνευση και επίλυση καθυστερήσεων στην παραλαβή λογαριασμών
Εντοπισμός ασυνήθιστων αλλαγών στην κατανάλωση – υποδείξεις για βελτίωση προφίλ κατανάλωσης
Ενημέρωση για ύπαρξη καλύτερων προσφορών- εξασφάλιση των καλύτερων τιμών στη αγορά για το δικό σας προφίλ κατανάλωσης

– Συσσωρευτικό σύνολο μηνιαίων πληρωμών
– Ειδοποίηση και ενημέρωση για τις προθεσμίες πληρωμής για κάθε μήνα

– Με την σύγκριση και καταγραφη του κόστους για κάθε μετρητή
– Ανίχνευση εγκαταστάσεων με μεγαλύτερη κατανάλωση από το μέσο σας όρο
– Πρόβλεψη του ενεργειακού σας κόστους για τον επόμενο μήνα και τον επόμενο χρόνο
– Σύγκριση των πραγματικών σας εξόδων σε σχέση με τον προϋπολογισμό σας

 

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να λάβετε στο email σας  δείγμα της υπηρεσίας

Scroll to Top