Αύξηση Ρεκόρ στα Σταθερά Τιμολόγια της ΔΕΗ

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι από τις 2 Δεκεμβρίου αυξάνονται οι τιμές των Σταθερών της Τιμολογίων τόσο στην τιμή της κιλοβατώρας όσο και το πάγιο.
 
  • Για το τιμολόγιο My home enter η τιμή αυξάνεται από  0,1050 ( 0,07897 χρέωση νυχτερινού) σε 0,18 ( 0,13 χρέωση νυχτερινού) ευρώ την κιλοβατώρα και το πάγιο από 1,5 σε 3 ευρώ τον μήνα

 

  • Για το τιμολόγιο My home Online η τιμή αυξάνεται από 0,096 ( 0,073 χρέωση νυχτερινού)  σε  0,17 ( 0,13 χρέωση νυχτερινού) ευρώ την κιλοβατώρα και το πάγιο από  0,50 σε 1 ευρώ τον μήνα
 
Για ένα μέσο καταναλωτή των 3,750 KWh ετησίως, η αύξηση ανέρχεται σε ποσοστό 78%
 
Η αύξηση αυτή είναι η πιο ξαφνική και απότομη στο μέγεθός της που έχει καταγραφεί από οποιοδήποτε πάροχο στην διάρκεια της παρούσας ενεργειακής κρίσης για τιμολόγια με σταθερή τιμή.
 
Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι ανακοινώθηκε  λίγες ημέρες πριν την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της ΔΕΗ για το 9μηνο του 2021 στο οποίο η επιχείρηση παρουσιάζει μετά από καιρό ζημίες.
 
Ο αλγόριθμος του allazorevma.gr είναι ήδη ενημερωμένος με τις νέες τιμές της ΔΕΗ, που σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη επιδότηση των μεταβλητών τιμολογίων (13 λεπτά την Kwh) σε σχέση με τα σταθερά (2 λεπτά την Kwh) αλλάζουν σημαντικά το τοπίο στην αγορά.
 
Υπενθυμίζουμε ότι το allazorevma.gr λαμβάνει υπόψη στην σύγκριση των τιμολογίων τόσο τις ανανεωμένες τιμές των παρόχων όσο και την κρατική επιδότηση!
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top