Συμβουλευτική υποστήριξη

Έχετε συγκεκριμένο Θέμα στην σχέση σας με τον Πάροχο; Μετά από αίτημα σας λαμβάνετε από το allazorevma.gr έγγραφη αναφορά με την ανάλυση μας για το θέμα σας και προτεινόμενες ενέργειες.

Η υπηρεσία Συμβουλευτικής υποστήριξης είναι δωρεάν για ένα χρόνο και μεχρι 2 περιπτώσεις για όλους όσους έχουν αλλάξει Πάροχο μέσω του allazorevma.gr. Για τους υπόλοιπους η χρέωση είναι 20 ευρώ ανά περίπτωση – πληρωτέα μετά την υποβολή της έγγραφης αναφοράς μας.

Για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας  συμπληρώστε  την παρακάτω φόρμα.

Scroll to Top