Δείκτης Τιμών Ιανουαρίου – η Ζωή Χωρίς Επιδότηση…

Ο Δείκτης Τιμών Ρεύματος με στοιχεία Ιανουαρίου 2024 που υπολογίζει το allazorevma.gr, η πρώτη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ρεύματος στην Ελλάδα, εμφάνισε αύξηση σε σχέση με τον δείκτη με στοιχεία Δεκεμβρίου 2023Ο Δείκτης Τιμών από 221,44 αυξήθηκε στα 238,64 ευρώ την μεγαβατώρα.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, δεν περιλαμβάνουν πλέον την κρατική επιδότηση – η οποία καταργήθηκε από την 1/1/24. Το αποτέλεσμα ήταν να αυξηθούν σημαντικά στα 85,78 ευρώ την μεγαβατώρα από 60,78 ευρώ την μεγαβατώρα που ήταν τον Δεκέμβριο του 2023.
Ο Δείκτης Ανταγωνιστικών Τιμών Ρεύματος για οικιακούς καταναλωτές,  περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, μειώθηκε από 148,13 σε 139,89 ευρώ την μεγαβατώρα. Οι τιμές των εναλλακτικών Παρόχων κυμάνθηκαν από 124,05 έως 154,92 με μέσο όρο τα 142,71 ευρώ την μεγαβατώρα αυξημένο σημαντικά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (104,25). Συνολικά, σε 12μηνη βάση (1/23-1/24), η μέση τιμή των εναλλακτικών Παρόχων (πριν τις επιδοτήσεις) μειώθηκε κατά 68% ενώ ο συνολικός δείκτης ανταγωνιστικών χρεώσεων που περιλαμβάνει και την ΔΕΗ μειώθηκε κατά 71%. 
 
Στο Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η εξέλιξη του κόστους της αγοράς και των τιμών των εναλλακτικών και της ΔΕΗ τους τελευταίους 12 μήνες.
Τον Ιανουάριο η χονδρική τιμή είχε πτώση (-10,46%) σε σχέση με τον Δεκέμβριο του ’23. Ο Δείκτης Τιμών Λιανικής όμως σημείωσε αύξηση (+7,77%). Η αύξηση του Δείκτη οφείλεται αφενός στην κατάργηση της επιδότησης, αφετέρου στη διαφοροποίηση της εμπορικής πολιτικής των Παρόχων. Η μεν δεσπόζουσα επιχείρηση (ΔΕΗ) μείωσε σημαντικά τις τιμές της ενώ οι εναλλακτικοί προμηθευτές προσαρμοζόμενοι στο νέο (πράσινο) τιμολόγιο αύξησαν τις δικές τους – κυρίως για νέους πελάτες. Να σημειωθεί ότι από 1/1/24 ισχύει νέος υπολογισμός χρεώσεων Δικτύου Διανομής που ενισχύει την αρνητική αναδιανεμητική του επίπτωση. Η επίπτωση αυτή είναι σχεδόν μηδενική στο επίπεδο κατανάλωσης των 3.750 κιλοβατωρών τον χρόνο (στην οποία υπολογίζει τον Δείκτη Τιμών το allazorevma.gr), αλλά είναι αρνητική (οδηγεί σε υψηλότερη τιμή) για μικρότερες καταναλώσεις και θετική σε υψηλότερες.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top