Δείκτης Τιμών Ιουνίου: Τώρα Επιδοτούνται τα Ρυθμιζόμενα!

Ο Δείκτης Τιμών Ρεύματος με στοιχεία Ιουνίου 2023 που υπολογίζει το allazorevma.gr, η πρώτη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ρεύματος στην Ελλάδα, εμφάνισε μείωση σε σχέση με τον δείκτη με στοιχεία Μάϊου 2023Ο Δείκτης Τιμών από 242,97 έπεσε στα 233,64 ευρώ την μεγαβατώρα.
Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, στις οποίες το allazorevma.gr  περιλαμβάνει την κρατική επιδότηση των 15 ευρώ την  μεγαβατώρα (για τον Ιούνιο – ίδια με τον Μάιο), αυξήθηκαν ελαφρά από 68,18 σε 70,78 ευρώ την μεγαβατώρα.
Ο Δείκτης Ανταγωνιστικών Τιμών Ρεύματος για οικιακούς καταναλωτές,  περιλαμβανομένου του ΦΠΑ συνέχισε την πτωτική του τάση και μειώθηκε από 158,16 σε 149,6 ευρώ την μεγαβατώρα. Οι τιμές των εναλλακτικών παρόχων κυμάνθηκαν από 91,16 έως 146,10 με μέσο όρο τα 119,01 ευρώ την μεγαβατώρα μειωμένο σημαντικά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (136,36) Συνολικά, σε 12μηνη βάση (6/22-6/23), η μέση τιμή των εναλλακτικών παρόχων (πριν τις επιδοτήσεις) μειώθηκε κατά 62% ενώ ο συνολικός δείκτης ανταγωνιστικών χρεώσεων που περιλαμβάνει και την ΔΕΗ μειώθηκε κατά 56%. 
 
Στο πρώτο Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η εξέλιξη του κόστους της αγοράς και των τιμών των εναλλακτικών και της ΚΕΗ (γνωστής ως ΔΕΗ) τους τελευταίους 12 μήνες. Στον Δεύτερο Πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά το τι θα πλήρωναν οι καταναλωτές με και χωρίς την επιδότηση από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα.
Τον Ιούνιο η χονδρική τιμή είχε σημαντική πτώση (-13,5%) σε σχέση με τον Μάιο. Ο Δείκτης Τιμών Λιανικής είχε επίσης μείωση αλλά πολύ μικρότερη : -5,55%. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της μείωσης των ανταγωνιστικών τιμών κυρίως από την πλευρά ων εναλλακτικών παρόχων (-13% στον μέσο όρο) και της ταυτόχρονης σημαντικής αύξησης των ρυθμιζόμενων χρεώσεων (+4%). Χαρακτηριστικά της περιόδου : a) Η αύξηση του μικτού περιθωρίου της ΚΕΗ (γνωστής ως ΔΕΗ) λόγω μικρότερης σχετικά μείωσης της τιμής (-2%). β) Ότι η επιδότηση δεν ήταν απαραίτητη για την διατήρηση του δείκτη στο επίπεδο – στόχο για την περίοδο της κρίσης. Βοήθησε όμως να αντισταθμιστεί η αρνητική επίπτωση της αύξησης των ρυθμιζόμενων χρεώσεων.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top