Δείκτης Τιμών Μαΐου: Έρχονται τα Ρυθμιζόμενα!

Ο Δείκτης Τιμών Ρεύματος με στοιχεία Μάϊου 2023 που υπολογίζει το allazorevma.gr, η πρώτη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ρεύματος στην Ελλάδα, εμφάνισε μικρή αύξηση σε σχέση με τον δείκτη με στοιχεία Απριλίου 2023Ο Δείκτης Τιμών από 236,37 ανέβηκε στα 239,93 ευρώ την μεγαβατώρα.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, στις οποίες το allazorevma.gr  περιλαμβάνει την κρατική επιδότηση των 15 ευρώ την  μεγαβατώρα (για τον Μάϊο ίδια με τον Απρίλιο), αυξήθηκαν σημαντικά από 56,83 σε 68,18 ευρώ την μεγαβατώρα λόγω της νέας μεθόδου υπολογισμού των χρεώσεων δικτύου.
Ο Δείκτης Ανταγωνιστικών Τιμών Ρεύματος για οικιακούς καταναλωτές,  περιλαμβανομένου του ΦΠΑ συνέχισε την πτωτική του τάση και μειώθηκε από 166,15 σε 158,16 ευρώ την μεγαβατώρα. Οι τιμές των εναλλακτικών παρόχων κυμάνθηκαν από 103,75 έως 122,40 με μέσο όρο τα 136,36 ευρώ την μεγαβατώρα μειωμένο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (157,27) Συνολικά, σε 12μηνη βάση (5/22-5/23), η μέση τιμή των εναλλακτικών παρόχων (πριν τις επιδοτήσεις) μειώθηκε κατά 56% ενώ ο συνολικός δείκτης ανταγωνιστικών χρεώσεων που περιλαμβάνει και την ΔΕΗ μειώθηκε κατά 51%. 
 
Στο πρώτο Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η εξέλιξη του κόστους της αγοράς και των τιμών των εναλλακτικών και της ΚΕΗ (γνωστής ως ΔΕΗ) τους τελευταίους 12 μήνες. Στον Δεύτερο Πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά το τι θα πλήρωναν οι καταναλωτές με και χωρίς την επιδότηση από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα.
Τον Μάϊο η χονδρική τιμή είχε πτώση (5%) σε σχέση με τον Απρίλιο. Ο Δείκτης Τιμών Λιανικής όμως είχε αύξηση +1,51%. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της μείωσης των ανταγωνιστικών τιμών και της ταυτόχρονης σημαντικής αύξησης των ρυθμιζόμενων χρεώσεων. Η τιμή της ΚΕΗ (γνωστής ως ΔΕΗ) συνεχίζει να είναι υψηλότερη από την τιμή του φθηνότερου εναλλακτικού. Η αύξηση των χρεώσεων δικτύου διανομής που επιφέρει η νέα μεθοδολογία υπολογισμού (κατά περίπου 20%) αν δεν υπήρχε η επιδότηση θα είχε επίπτωση στον Δείκτη που το allazorevma.gr εκτιμά ότι θα κυμαινόταν περίπου στο 7-8% για τον μέσο καταναλωτή.
 
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top