Δείκτης Τιμών Ρεύματος Οκτωβρίου : Επιδότηση Χωρίς Αιτία;

Ο Δείκτης Τιμών Ρεύματος με στοιχεία Οκτωβρίου 2023 που υπολογίζει το allazorevma.gr, η πρώτη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ρεύματος στην Ελλάδα, εμφάνισε (για τρίτο συνεχή μήνα) ελαφρά μείωση σε σχέση με τον δείκτη με στοιχεία Σεπτεμβρίου 2023Ο Δείκτης Τιμών από 229,07 έπεσε στα 225,37 ευρώ την μεγαβατώρα.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, στις οποίες το allazorevma.gr  περιλαμβάνει την κρατική επιδότηση των 15 ευρώ την  μεγαβατώρα (για τον Οκτώβριο), έμειναν στο επίπεδο των 70,78 ευρώ την μεγαβατώρα.
 
Ο Δείκτης Ανταγωνιστικών Τιμών Ρεύματος για οικιακούς καταναλωτές,  περιλαμβανομένου του ΦΠΑ μειώθηκε από 145,33 σε 141,83 ευρώ την μεγαβατώρα. Οι τιμές των εναλλακτικών παρόχων κυμάνθηκαν από 80,00 έως 154,15 με μέσο όρο τα 103,69 ευρώ την μεγαβατώρα μειωμένο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (111,28). Συνολικά, σε 12μηνη βάση (10/22-10/23), η μέση τιμή των εναλλακτικών παρόχων (πριν τις επιδοτήσεις) μειώθηκε κατά 83,23% ενώ ο συνολικός δείκτης ανταγωνιστικών χρεώσεων που περιλαμβάνει και την ΔΕΗ μειώθηκε κατά 76,46%. 
 
Στο πρώτο Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η εξέλιξη του κόστους της αγοράς και των τιμών των εναλλακτικών και της ΚΕΗ (γνωστής ως ΔΕΗ) τους τελευταίους 12 μήνες. Στον Δεύτερο Πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά το τι θα πλήρωναν οι καταναλωτές με και χωρίς την επιδότηση από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα.
 
Τον Οκτώβριο η χονδρική τιμή είχε αύξηση (+10,29%) σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Ο Δείκτης Τιμών Λιανικής όμως μειώθηκε (-1,62%). Η πτώση του Δείκτη οφείλεται στις χαμηλότερες τιμές των εναλλακτικών παρόχων σε νέους πελάτες στους οποίους πωλούν με αρνητικό περιθώριοΦαίνεται ότι ο ανταγωνισμός λειτουργεί επαρκώς. Τίθεται συνεπώς το προφανές ερώτημα: Για ποιο λόγο συνεχίζει το κράτος την επιδότηση – η οποία είναι περιττή από τον Απρίλιο – και πάντως σίγουρα από τον Ιούλιο του 2023;
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top