Δείκτης Τιμών Ρεύματος

To allazorevma.gr, η πρώτη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ρεύματος στην Ελλάδα, καταρτίζει κάθε μήνα ένα Δείκτη Τιμών για το ρεύμα που πληρώνουν οι οικιακοί και μικροί εμπορικοί καταναλωτές, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία τους (περίπου 7.500.000 μετρητές). Ο Δείκτης Τιμών κάθε μήνα δημοσιεύεται τις πρώτες ημέρες του επόμενου. Η μεθοδολογία που ακολουθείται προσαρμόζεται σε αυτή της Eurostat με στάθμιση των τιμών των Παρόχων, όπως αυτές καταγράφονται από την  τιμοληψία του allazorevma.gr, ανάλογα με το μερίδιο αγοράς τους και αναγωγή σε κατανάλωση 3.750 κιλοβατωρών τον χρόνο (Εθνικός Μέσος Όρος). Ο Δείκτης περιλαμβάνει τόσο τις ανταγωνιστικές όσο και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, καθώς και τον αναλογούντα ΦΠΑ (δεν περιλαμβάνει Δημοτικά τέλη και ΕΡΤ).

Στο πρώτο Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η εξέλιξη του κόστους της αγοράς και των τιμών των εναλλακτικών και της ΚΕΗ (γνωστής ως ΔΕΗ) τους τελευταίους 12 μήνες. Στον Δεύτερο Πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά το τι θα πλήρωναν οι καταναλωτές με και χωρίς την επιδότηση από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα.

Ο Δείκτης Τιμών Ρεύματος με στοιχεία Οκτωβρίου 2022 που υπολογίζει το allazorevma.gr, η πρώτη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ρεύματος στην Ελλάδα, είχε μικρή αύξηση σε σχέση με τον δείκτη με στοιχεία  Σεπτεμβρίου. Ο Δείκτης Τιμών είχε αύξηση από 237,85 σε 247,26 ευρώ την μεγαβατώρα.  

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, στις οποίες το allazorevma.gr  περιλαμβάνει την κρατική επιδότηση των 436 ευρώ την  μεγαβατώρα (για τον Οκτώβριο), αυξήθηκαν από  -572,17 σε -369,17 ευρώ την μεγαβατώρα – έγιναν δηλαδή λιγότερο πιστωτικές. Αποτέλεσμα της μείωσης της επιδότησης μετά το ρεκόρ του Σεπτεμβρίου. Ας σημειωθεί ότι από τον Οκτώβριο οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις αυξήθηκαν επίσης λόγω της (μόνιμης) ανατίμησης των χρεώσεων για τις ΥΚΩ. Η επιβάρυνση αυτή είναι 11 ευρώ την κιλοβατώρα για τον μέσο οικιακό καταναλωτή ή 41 ευρώ τον χρόνο (για 3.750 κιλοβατώρες).
 
Ο Δείκτης Ανταγωνιστικών Τιμών Ρεύματος για οικιακούς καταναλωτές,  περιλαμβανομένου του ΦΠΑ μειώθηκε σημαντικά από 797,94 σε 602,43 ευρώ την μεγαβατώρα. Οι τιμές των εναλλακτικών παρόχων κυμάνθηκαν από 567,11 έως 698,30 με μέσο όρο τα 618,36 ευρώ την μεγαβατώρα μειωμένο σημαντικά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (805,81). Συνολικά, σε 12μηνη βάση (11/21-10/22), η μέση τιμή των εναλλακτικών παρόχων αυξήθηκε κατά 240% ενώ ο συνολικός δείκτης ανταγωνιστικών χρεώσεων που περιλαμβάνει και την ΔΕΗ αυξήθηκε κατά 215%. 
 
Στο πρώτο Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η εξέλιξη του κόστους της αγοράς και των τιμών των εναλλακτικών και της ΚΕΗ (γνωστής ως ΔΕΗ) τους τελευταίους 12 μήνες. Στον Δεύτερο Πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά το τι θα πλήρωναν οι καταναλωτές με και χωρίς την επιδότηση από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα. 
 
Τον Οκτώβριο η χονδρική τιμή είχε πολύ σημαντική πτώση (-43%) σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Ο Δείκτης Τιμών Λιανικής έμεινε όμως σταθερός γιατί μειώθηκε αντίστοιχα και η επιδότηση. Οι Πάροχοι, με προεξάρχοντα τον δεσπόζοντα (την ΚΕΗ, γνωστή ως ΔΕΗ), “αστόχησαν” και πάλι στις αυξήσεις τους (προς τα πάνω!). Το αποτέλεσμα ήταν η εκτόξευση των ήδη αυξημένων τους δυο προηγούμενους μήνες μικτών περιθωρίων τους που έφθασαν στα επίπεδα του 60%. Το Κράτος δήλωσε ήδη ότι θα τους πάρει πίσω ότι κέρδη έκαναν. Μύλος

Ο Δείκτης Τιμών Ρεύματος με στοιχεία Σεπτεμβρίου 2022 που υπολογίζει το allazorevma.gr, η πρώτη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ρεύματος στην Ελλάδα, είχε μείωση σε σχέση με τον δείκτη με στοιχεία  Αυγούστου. Ο Δείκτης Τιμών είχε μείωση από τα 260,09 στα 237,85 ευρώ την μεγαβατώρα.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, στις οποίες το allazorevma.gr  περιλαμβάνει την κρατική επιδότηση των 639 ευρώ την  μεγαβατώρα (για τον Σεπτέμβριο), μειώθηκαν από -281,47 σε -572,17 ευρώ την μεγαβατώρα – έγιναν δηλαδή περισσότερο πιστωτικές. Είχαμε συνεπώς διπλασιασμό της επιδότησης για δεύτερο συνεχόμενο μήνα. Ο Δείκτης Ανταγωνιστικών Τιμών Ρεύματος για οικιακούς καταναλωτές,  περιλαμβανομένου του ΦΠΑ αυξήθηκε σημαντικά από 515,54 σε 796,55 ευρώ την μεγαβατώρα. Οι τιμές των εναλλακτικών παρόχων κυμάνθηκαν από 647,58 έως 1.006,29 με μέσο όρο τα 805,81 ευρώ την μεγαβατώρα αυξημένο σημαντικά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (558,71). Συνολικά, σε 12μηνη βάση (10/21-9/22), η μέση τιμή των εναλλακτικών παρόχων αυξήθηκε κατά 427% ενώ ο συνολικός δείκτης ανταγωνιστικών χρεώσεων που περιλαμβάνει και την ΔΕΗ αυξήθηκε κατά 400%. 
 
Στο πρώτο Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η εξέλιξη του κόστους της αγοράς και των τιμών των εναλλακτικών και της ΚΕΗ (γνωστής ως ΔΕΗ) τους τελευταίους 12 μήνες. Στον Δεύτερο Πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά το τι θα πλήρωναν οι καταναλωτές με και χωρίς την επιδότηση από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα.
 
Τον Σεπτέμβριο η χονδρική τιμή μειώθηκε ελαφρά (-2%). Ο Δείκτης Τιμών Λιανικής επηρεάστηκε προς τα πάνω από τις υπερβολικά υψηλές αυξήσεις στις τιμές των Παρόχων και προς τα κάτω από τον διπλασιασμό για δεύτερο συνεχόμενο μήνα της επιδότησης. Το αποτέλεσμα ήταν η μείωση του κατά 8,5% περίπου σε σχέση με τον Αύγουστο. Είναι εμφανές ότι τόσο οι Πάροχοι, με προεξάρχοντα τον δεσπόζοντα (την ΚΕΗ), “αστόχησαν” στις αυξήσεις τους όσο και ότι το Κράτος απάντησε με λογική χαρτοπαίκτη που κρατάει γερό χαρτί- έκανε “ρελάνς”. Ελπίζει κανείς ότι η αστάθεια των δυο πρώτων μηνών εφαρμογής του νέου συστήματος τιμολόγησης θα μειωθεί τους επόμενους μήνες καθώς τόσο οι Πάροχοι (κυρίως η ΚΕΗ) όσο και το κράτος μαθαίνουν από τις αστοχίες τους.

Ο Δείκτης Τιμών Ρεύματος με στοιχεία Αυγούστου 2022 που υπολογίζει το allazorevma.gr, η πρώτη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ρεύματος στην Ελλάδα, είχε μείωση σε σχέση με τον δείκτη με στοιχεία  Ιουλίου. Ο Δείκτης Τιμών είχε μείωση από τα 330,51 σε 260,09 ευρώ την μεγαβατώρα.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, στις οποίες το allazorevma.gr  περιλαμβάνει την κρατική επιδότηση των 337 ευρώ την  μεγαβατώρα (για τον Αύγουστο), μειώθηκαν από -144,17 σε -281,47 ευρώ την μεγαβατώρα – έγιναν δηλαδή περισσότερο πιστωτικές. Είχαμε συνεπώς διπλασιασμό της επιδότησης. Ο Δείκτης Ανταγωνιστικών Τιμών Ρεύματος για οικιακούς καταναλωτές,  περιλαμβανομένου του ΦΠΑ αυξήθηκε σημαντικά από 455,97 σε 515,54 ευρώ την μεγαβατώρα. Οι τιμές των εναλλακτικών παρόχων κυμάνθηκαν από 485,60 έως 684,40 με μέσο όρο τα 558,71 ευρώ την μεγαβατώρα αυξημένο σημαντικά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (435,68). Συνολικά, σε 12μηνη βάση (9/21-8/22), η μέση τιμή των εναλλακτικών παρόχων αυξήθηκε κατά 341% ενώ ο συνολικός δείκτης ανταγωνιστικών χρεώσεων που περιλαμβάνει και την ΔΕΗ αυξήθηκε κατά 251%. 
 
Στο πρώτο Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η εξέλιξη του κόστους της αγοράς και των τιμών των εναλλακτικών και της ΔΕΗ τους τελευταίους 12 μήνες. Στον Δεύτερο Πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά το τι θα πλήρωναν οι καταναλωτές με και χωρίς την επιδότηση από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα.
 
Τον Αύγουστο συνεχίστηκε η αύξηση της χονδρικής τιμής (25%) η οποία  δεν πέρασε όλη στην λιανική (13% αύξηση). Ο Δείκτης επηρεάστηκε προς τα κάτω από τον διπλασιασμό περίπου της επιδότησης. Ο Αύγουστος ήταν ο πρώτος μήνας του νέου συστήματος τιμολόγησης στη λιανική. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι Πάροχοι πέτυχαν με μεγάλες αυξήσεις στις τιμές τους να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο από το αυξημένο κόστος της χονδρικής. Εκτός από την Κρατική Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) η οποία με επιθετική πολιτική, κατέληξε να έχει τον Αύγουστο το μικρότερο μικτό περιθώριο από όλους τους Παρόχους – πιθανότητα καθαρές ζημιές. Με αποτέλεσμα, καθώς είναι ήδη γνωστές οι τιμές του Σεπτεμβρίου,  η ΚΕΗ από φθηνότερος Πάροχος να γίνει ο ακριβότερος.

Ο Δείκτης Τιμών Ρεύματος με στοιχεία Ιουλίου 2022 που υπολογίζει το allazorevma.gr, η πρώτη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ρεύματος στην Ελλάδα, είχε σημαντική αύξηση σε σχέση με τον δείκτη με στοιχεία  Ιουνίου. Ο Δείκτης Τιμών είχε αύξηση από 251,55 στα 330,51 ευρώ την μεγαβατώρα.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, στις οποίες το allazorevma.gr  περιλαμβάνει την κρατική επιδότηση των 200 ευρώ την  μεγαβατώρα (για τον Ιούλιο), μειώθηκαν από -103,81 σε -144,17 ευρώ την μεγαβατώρα – έγιναν δηλαδή περισσότερο πιστωτικές. Ο Δείκτης Ανταγωνιστικών Τιμών Ρεύματος για οικιακούς καταναλωτές,  περιλαμβανομένου του ΦΠΑ αυξήθηκε δραματικά από 341,12 σε 455,97 ευρώ την μεγαβατώρα. Οι τιμές των εναλλακτικών παρόχων κυμάνθηκαν από 415 έως 461 με μέσο όρο τα 436 ευρώ την μεγαβατώρα αυξημένο σημαντικά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (317,89). Συνολικά, σε 12μηνη βάση (8/21-7/22), η μέση τιμή των εναλλακτικών παρόχων αυξήθηκε κατά 315% ενώ ο συνολικός δείκτης ανταγωνιστικών χρεώσεων που περιλαμβάνει και την ΔΕΗ αυξήθηκε κατά 281%. 
 
Στο πρώτο Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η εξέλιξη του κόστους της αγοράς και των τιμών των εναλλακτικών και της ΔΕΗ τους τελευταίους 12 μήνες. Στον Δεύτερο Πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά το τι θα πλήρωναν οι καταναλωτές με και χωρίς την επιδότηση από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα.
 
Τον Ιούλιο υπήρξε δραματική αύξηση της χονδρικής τιμής (κατά 34%) η οποία  πέρασε ισόποσα στην λιανική (34% αύξηση), παρά την  επίσης σημαντικά αυξημένη επιδότηση κατά περίπου 38%. Οι μηνιαίες αυξομειώσεις της  επιδότησης αντανακλούν την δυσκολία στην πρόβλεψη των τιμών της χονδρικής από το κράτος (αυτή η μεταβλητότητα αναμένεται ότι θα μειωθεί με την  νέα μέθοδο τιμολόγησης που θα ισχύσει από 1/8/22).

Ο Δείκτης Τιμών Ρεύματος με στοιχεία Ιουνίου 2022 που υπολογίζει το allazorevma.gr, η πρώτη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ρεύματος στην Ελλάδα, είχε αύξηση σε σχέση με τον δείκτη με στοιχεία  Μάϊου. Ο Δείκτης Τιμών είχε αύξηση από τα 220,82  στα 251,55 ευρώ την μεγαβατώρα.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, στις οποίες το allazorevma.gr  περιλαμβάνει την κρατική επιδότηση των 160 ευρώ την  μεγαβατώρα (για τον Ιούνιο), αυξήθηκαν από -126,75 σε -103,81 ευρώ την μεγαβατώρα – έγιναν δηλαδή λιγότερο πιστωτικές. Ο Δείκτης Ανταγωνιστικών Τιμών Ρεύματος για οικιακούς καταναλωτές,  περιλαμβανομένου του ΦΠΑ αυξήθηκε από 335,07 σε 341,12 ευρώ την μεγαβατώρα. Οι τιμές των εναλλακτικών παρόχων κυμάνθηκαν από 305 έως 335 με μέσο όρο τα 317,89 ευρώ την μεγαβατώρα αυξημένο ελαφρά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (313,20). Συνολικά, σε 12μηνη βάση (7/21-6/22), η μέση τιμή των εναλλακτικών παρόχων αυξήθηκε κατά 243% ενώ ο συνολικός δείκτης ανταγωνιστικών χρεώσεων που περιλαμβάνει και την ΔΕΗ αυξήθηκε κατά 210%. 
 
Στο πρώτο Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η εξέλιξη του κόστους της αγοράς και των τιμών των εναλλακτικών και της ΔΕΗ τους τελευταίους 12 μήνες. Στον Δεύτερο Πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά το τι θα πλήρωναν οι καταναλωτές με και χωρίς την επιδότηση από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα.
 
Τον Ιούνιο είχαμε αύξηση της χονδρικής τιμής (κατά περίπου 9%) μέρος μόνο της οποίας πέρασε στην λιανική (2% αύξηση). Την διαφορά (αύξηση) την έκανε η μείωση της επιδότησης κατά περίπου 20%. Οι μηνιαίες αυξομειώσεις της  επιδότησης αντανακλούν την δυσκολία στην πρόβλεψη των τιμών της χονδρικής από το κράτος (αυτή η μεταβλητότητα θα μειωθεί με την  νέα μέθοδο τιμολόγησης που θα ισχύσει από 1/8/22). Καλύτερη εικόνα εμφανίζεται αν ληφθεί ο μέσος όρος των πρώτων έξη μηνών της χρονιάς, που διαμορφώνουν μια μέση επιδότηση 43% στις λιανικές τιμές του ρεύματος. Οι τιμές του ρεύματος με την επιδότηση είναι περίπου 24% υψηλότερες από την περίοδο πριν την κρίση (Αύγουστος 2021). Χωρίς την επιδότηση θα ήταν 107% υψηλότερες (διπλάσιες).
Scroll to Top