Δείκτης Τιμών Ρεύματος

To allazorevma.gr, η πρώτη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ρεύματος στην Ελλάδα, καταρτίζει κάθε μήνα ένα Δείκτη Τιμών για το ρεύμα που πληρώνουν οι οικιακοί και μικροί εμπορικοί καταναλωτές, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία τους (περίπου 7.500.000 μετρητές). Ο Δείκτης Τιμών κάθε μήνα δημοσιεύεται τις πρώτες ημέρες του επόμενου. Η μεθοδολογία που ακολουθείται προσαρμόζεται σε αυτή της Eurostat με στάθμιση των τιμών των Παρόχων, όπως αυτές καταγράφονται από την  τιμοληψία του allazorevma.gr, ανάλογα με το μερίδιο αγοράς τους και αναγωγή σε κατανάλωση 3.750 κιλοβατωρών τον χρόνο (Εθνικός Μέσος Όρος). Ο Δείκτης περιλαμβάνει τόσο τις ανταγωνιστικές όσο και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, καθώς και τον αναλογούντα ΦΠΑ (δεν περιλαμβάνει Δημοτικά τέλη και ΕΡΤ).

Στο πρώτο Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η εξέλιξη του κόστους της αγοράς και των τιμών των εναλλακτικών και της ΚΕΗ (γνωστής ως ΔΕΗ) τους τελευταίους 12 μήνες. Στον Δεύτερο Πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά το τι θα πλήρωναν οι καταναλωτές με και χωρίς την επιδότηση από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα.

Ο Δείκτης Τιμών Ρεύματος με στοιχεία Δεκεμβρίου 2023 που υπολογίζει το allazorevma.gr, η πρώτη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ρεύματος στην Ελλάδα, εμφάνισε πτώση σε σχέση με τον δείκτη με στοιχεία Νοεμβρίου  2023Ο Δείκτης Τιμών από 230,40 μειώθηκε στα 221,44 ευρώ την μεγαβατώρα.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, στις οποίες το allazorevma.gr  περιλαμβάνει την κρατική επιδότηση που διατηρήθηκε στα 25 ευρώ την  μεγαβατώρα (όσο και τον Νοέμβριο), έμειναν σταθερές στα 60,78 ευρώ την μεγαβατώρα.
 
Ο Δείκτης Ανταγωνιστικών Τιμών Ρεύματος για οικιακούς καταναλωτές,  περιλαμβανομένου του ΦΠΑ μειώθηκε από 156,58 σε 148,13 ευρώ την μεγαβατώρα. Οι τιμές των εναλλακτικών παρόχων κυμάνθηκαν από 70,75 έως 174,20 με μέσο όρο τα 104,25 ευρώ την μεγαβατώρα μειωμένο σημαντικά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (117,15). Συνολικά, σε 12μηνη βάση (12/22-12/23), η μέση τιμή των εναλλακτικών παρόχων (πριν τις επιδοτήσεις) μειώθηκε κατά 72,46% ενώ ο συνολικός δείκτης ανταγωνιστικών χρεώσεων που περιλαμβάνει και την ΔΕΗ μειώθηκε κατά 61,31%. 
 
Στο πρώτο Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η εξέλιξη του κόστους της αγοράς και των τιμών των εναλλακτικών και της ΚΕΗ (γνωστής ως ΔΕΗ) τους τελευταίους 12 μήνες. Στον Δεύτερο Πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά το τι θα πλήρωναν οι καταναλωτές με και χωρίς την επιδότηση από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα.
 
Τον Δεκέμβριο η χονδρική τιμή είχε μικρή άνοδο (+3,17%) σε σχέση με τον Νοέμβριο. Ο Δείκτης Τιμών Λιανικής όμως σημείωσε πτώση (-3,89%). Η πτώση του Δείκτη οφείλεται στην επιθετική πολιτική των εναλλακτικών παρόχων και στην διατήρηση της υψηλής επιδότησης. Η επιδότηση δεν είναι αναγκαία ήδη από τον Μάϊο του 2023 παρά μόνο για να καλύψει την σημαντική άνοδο κατά 25% περίπου των ρυθμιζόμενων χρεώσεων (Δικτύου Διανομής) από 1/5/23. Η αύξηση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση κατά 7,5% της τελικής τιμής του ρεύματος (συν ΦΠΑ) για ένα μέσο καταναλωτή ήτοι κατά 73 ευρώ τον χρόνο.

Ο Δείκτης Τιμών Ρεύματος με στοιχεία Οκτωβρίου 2023 που υπολογίζει το allazorevma.gr, η πρώτη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ρεύματος στην Ελλάδα, εμφάνισε (για τρίτο συνεχή μήνα) ελαφρά μείωση σε σχέση με τον δείκτη με στοιχεία Σεπτεμβρίου 2023Ο Δείκτης Τιμών από 229,07 έπεσε στα 225,37 ευρώ την μεγαβατώρα.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, στις οποίες το allazorevma.gr  περιλαμβάνει την κρατική επιδότηση των 15 ευρώ την  μεγαβατώρα (για τον Οκτώβριο), έμειναν στο επίπεδο των 70,78 ευρώ την μεγαβατώρα.
 
Ο Δείκτης Ανταγωνιστικών Τιμών Ρεύματος για οικιακούς καταναλωτές,  περιλαμβανομένου του ΦΠΑ μειώθηκε από 145,33 σε 141,83 ευρώ την μεγαβατώρα. Οι τιμές των εναλλακτικών παρόχων κυμάνθηκαν από 80,00 έως 154,15 με μέσο όρο τα 103,69 ευρώ την μεγαβατώρα μειωμένο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (111,28). Συνολικά, σε 12μηνη βάση (10/22-10/23), η μέση τιμή των εναλλακτικών παρόχων (πριν τις επιδοτήσεις) μειώθηκε κατά 83,23% ενώ ο συνολικός δείκτης ανταγωνιστικών χρεώσεων που περιλαμβάνει και την ΔΕΗ μειώθηκε κατά 76,46%. 
 
Στο πρώτο Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η εξέλιξη του κόστους της αγοράς και των τιμών των εναλλακτικών και της ΚΕΗ (γνωστής ως ΔΕΗ) τους τελευταίους 12 μήνες. Στον Δεύτερο Πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά το τι θα πλήρωναν οι καταναλωτές με και χωρίς την επιδότηση από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα.
 
Τον Οκτώβριο η χονδρική τιμή είχε αύξηση (+10,29%) σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Ο Δείκτης Τιμών Λιανικής όμως μειώθηκε (-1,62%). Η πτώση του Δείκτη οφείλεται στις χαμηλότερες τιμές των εναλλακτικών παρόχων σε νέους πελάτες στους οποίους πωλούν με αρνητικό περιθώριοΦαίνεται ότι ο ανταγωνισμός λειτουργεί επαρκώς. Τίθεται συνεπώς το προφανές ερώτημα: Για ποιο λόγο συνεχίζει το κράτος την επιδότηση – η οποία είναι περιττή από τον Απρίλιο – και πάντως σίγουρα από τον Ιούλιο του 2023;
Ο Δείκτης Τιμών Ρεύματος με στοιχεία Σεπτεμβρίου 2023 που υπολογίζει το allazorevma.gr, η πρώτη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ρεύματος στην Ελλάδα, εμφάνισε ελαφρά μείωση σε σχέση με τον δείκτη με στοιχεία Αυγούστου 2023. Ο Δείκτης Τιμών από 232,89 έπεσε στα 229,07 ευρώ την μεγαβατώρα.
Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, στις οποίες το allazorevma.gr  περιλαμβάνει την κρατική επιδότηση των 15 ευρώ την  μεγαβατώρα (για τον Σεπτέμβριο), μειώθηκαν στα 70,78 ευρώ την μεγαβατώρα (από 75,80 τον Αύγουστο λόγω αύξησης της επιδότησης)
 
Ο Δείκτης Ανταγωνιστικών Τιμών Ρεύματος για οικιακούς καταναλωτές,  περιλαμβανομένου του ΦΠΑ αυξήθηκε ελαφρά από 143,93 σε 145,33 ευρώ την μεγαβατώρα. Οι τιμές των εναλλακτικών παρόχων κυμάνθηκαν από 91,20 έως 154,15 με μέσο όρο τα 111,18 ευρώ την μεγαβατώρα αυξημένο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (107,91) Συνολικά, σε 12μηνη βάση (9/22-9/23), η μέση τιμή των εναλλακτικών παρόχων (πριν τις επιδοτήσεις) μειώθηκε κατά 86,82% ενώ ο συνολικός δείκτης ανταγωνιστικών χρεώσεων που περιλαμβάνει και την ΔΕΗ μειώθηκε κατά 79,17%. 
 
Στο Πίνακα αριστερά φαίνεται η εξέλιξη του κόστους της αγοράς και των τιμών των εναλλακτικών και της ΚΕΗ (γνωστής ως ΔΕΗ) τους τελευταίους 12 μήνες. Στον  Πίνακα δεξιά παρουσιάζεται συνοπτικά το τι θα πλήρωναν οι καταναλωτές με και χωρίς την επιδότηση από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα.
 
Τον Σεπτέμβριο η χονδρική τιμή είχε πτώση (-7,28%) σε σχέση με τον Αύγουστο. Ο Δείκτης Τιμών Λιανικής επίσης μειώθηκε αλλά σε μικρότερο ποσοστό (-1,64%). Η πτώση του Δείκτη οφείλεται στην υψηλότερη επιδότηση που υπεραντιστάθμισε την άνοδο των ανταγωνιστικών τιμών. Το κράτος φαίνεται ότι υπερβάλει κάπως στην πρακτική των επιδοτήσεων πιθανόν με σκοπό να “απαλύνει” την αύξηση των ρυθμιζόμενων χρεώσεων που ισχύει από τον Μάϊο του 2023.

Ο Δείκτης Τιμών Ρεύματος με στοιχεία Αυγούστου 2023 που υπολογίζει το allazorevma.gr, η πρώτη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ρεύματος στην Ελλάδα, εμφάνισε ελαφρά αύξηση σε σχέση με τον δείκτη με στοιχεία Ιουλίου 2023Ο Δείκτης Τιμών από 230,12 ανέβηκε στα 232,89 ευρώ την μεγαβατώρα.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, στις οποίες το allazorevma.gr  περιλαμβάνει την κρατική επιδότηση των 10 ευρώ την  μεγαβατώρα (για τον Αύγουστο), αυξήθηκαν στα 75,78 ευρώ την μεγαβατώρα (λόγω της μείωσης της επιδότησης)
 
Ο Δείκτης Ανταγωνιστικών Τιμών Ρεύματος για οικιακούς καταναλωτές,  περιλαμβανομένου του ΦΠΑ συνέχισε την πτωτική του τάση και μειώθηκε από 146,31 σε 143,93 ευρώ την μεγαβατώρα. Οι τιμές των εναλλακτικών παρόχων κυμάνθηκαν από 91,20 έως 154,15 με μέσο όρο τα 107,91 ευρώ την μεγαβατώρα μειωμένο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (112,74) Συνολικά, σε 12μηνη βάση (8/22-8/23), η μέση τιμή των εναλλακτικών παρόχων (πριν τις επιδοτήσεις) μειώθηκε κατά 80,69% ενώ ο συνολικός δείκτης ανταγωνιστικών χρεώσεων που περιλαμβάνει και την ΔΕΗ μειώθηκε κατά 72,80%. 
 
Στο πρώτο Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η εξέλιξη του κόστους της αγοράς και των τιμών των εναλλακτικών και της ΚΕΗ (γνωστής ως ΔΕΗ) τους τελευταίους 12 μήνες. Στον Δεύτερο Πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά το τι θα πλήρωναν οι καταναλωτές με και χωρίς την επιδότηση από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα.
 
Τον Αύγουστο η χονδρική τιμή είχε μικρή πτώση (-4,49%) σε σχέση με τον Ιούλιο. Παρ’ όλ’ αυτά, ο Δείκτης Τιμών Λιανικής είχε ελαφριά αύξηση +1,2%%. παρόλο που μειώθηκε η μέση τιμή των ανταγωνιστικών τιμών από την πλευρά των εναλλακτικών παρόχων (-4,28% ). Η αύξηση του Δείκτη οφείλεται στην χαμηλότερη επιδότηση αλλά κυρίως στο ότι η ΚΕΗ (γνωστή ως ΔΕΗ) δεν πέρασε την μείωση της χονδρικής στις τιμές λιανικής της και συγχρόνως (και πιο σημαντικό) πέτυχε αύξηση του μεριδίου αγοράς της τον Αύγουστο. (στην Χαμηλή Τάση από 64,42% τον Ιούλιο σε 65,75% τον Αύγουστο). Η ΚΕΗ επωφελείται από την αδράνεια των καταναλωτών επιτυγχάνοντας το παράδοξο: Αυξάνει το μερίδιο αγοράς της όντας ο ακριβότερος Πάροχος στην αγορά.

Ο Δείκτης Τιμών Ρεύματος με στοιχεία Ιουλίου 2023 που υπολογίζει το allazorevma.gr, η πρώτη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ρεύματος στην Ελλάδα, εμφάνισε ελαφρά μείωση σε σχέση με τον δείκτη με στοιχεία Ιουνίου 2023Ο Δείκτης Τιμών από 233,64 μειώθηκε στα 230,12 ευρώ την μεγαβατώρα.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, στις οποίες το allazorevma.gr  περιλαμβάνει την κρατική επιδότηση των 15 ευρώ την  μεγαβατώρα (για τον Ιούλιο – ίδια με τον Ιούνιο), έμεινα σταθερά στα 70,78 ευρώ την μεγαβατώρα.
 
Ο Δείκτης Ανταγωνιστικών Τιμών Ρεύματος για οικιακούς καταναλωτές,  περιλαμβανομένου του ΦΠΑ συνέχισε την πτωτική του τάση και μειώθηκε από 149,6 σε 146,31 ευρώ την μεγαβατώρα. Οι τιμές των εναλλακτικών παρόχων κυμάνθηκαν από 96,70 έως 154,15 με μέσο όρο τα 112,74 ευρώ την μεγαβατώρα μειωμένο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (119,01) Συνολικά, σε 12μηνη βάση (7/22-7/23), η μέση τιμή των εναλλακτικών παρόχων (πριν τις επιδοτήσεις) μειώθηκε κατά 74% ενώ ο συνολικός δείκτης ανταγωνιστικών χρεώσεων που περιλαμβάνει και την ΔΕΗ μειώθηκε κατά 68%. 
 
Στο πρώτο Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η εξέλιξη του κόστους της αγοράς και των τιμών των εναλλακτικών και της ΚΕΗ (γνωστής ως ΔΕΗ) τους τελευταίους 12 μήνες. Στον Δεύτερο Πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά το τι θα πλήρωναν οι καταναλωτές με και χωρίς την επιδότηση από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα.
 
Τον Ιούλιο η χονδρική τιμή είχε μετά από καιρό αύξηση (+15%) σε σχέση με τον Ιούνιο. Παρ’ όλ’ αυτά, ο Δείκτης Τιμών Λιανικής είχε ελαφριά μείωση: -2,23%. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της μείωσης των ανταγωνιστικών τιμών από την πλευρά των εναλλακτικών παρόχων (-5,27% στον μέσο όρο). Άξια επισήμανσης: a) Η αύξηση του μικτού περιθωρίου της ΚΕΗ (γνωστής ως ΔΕΗ) λόγω διατήρησης της ίδια τιμής. β) Το αρνητικό περιθώριο των εναλλακτικών παρόχων που – είτε από πρόθεση είτε από λάθος – ήταν πολύ επιθετικοί στην τιμολογιακή τους πολιτική. Στους επόμενους μήνες θα φανεί αν αυτό είναι σημάδι ότι άρχισε να δουλεύει ο ανταγωνισμός

Ο Δείκτης Τιμών Ρεύματος με στοιχεία Ιουνίου 2023 που υπολογίζει το allazorevma.gr, η πρώτη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ρεύματος στην Ελλάδα, εμφάνισε μείωση σε σχέση με τον δείκτη με στοιχεία Μάϊου 2023Ο Δείκτης Τιμών από 242,97 έπεσε στα 233,64 ευρώ την μεγαβατώρα.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, στις οποίες το allazorevma.gr  περιλαμβάνει την κρατική επιδότηση των 15 ευρώ την  μεγαβατώρα (για τον Ιούνιο – ίδια με τον Μάιο), αυξήθηκαν ελαφρά από 68,18 σε 70,78 ευρώ την μεγαβατώρα.
 
Ο Δείκτης Ανταγωνιστικών Τιμών Ρεύματος για οικιακούς καταναλωτές,  περιλαμβανομένου του ΦΠΑ συνέχισε την πτωτική του τάση και μειώθηκε από 158,16 σε 149,6 ευρώ την μεγαβατώρα. Οι τιμές των εναλλακτικών παρόχων κυμάνθηκαν από 91,16 έως 146,10 με μέσο όρο τα 119,01 ευρώ την μεγαβατώρα μειωμένο σημαντικά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (136,36) Συνολικά, σε 12μηνη βάση (6/22-6/23), η μέση τιμή των εναλλακτικών παρόχων (πριν τις επιδοτήσεις) μειώθηκε κατά 62% ενώ ο συνολικός δείκτης ανταγωνιστικών χρεώσεων που περιλαμβάνει και την ΔΕΗ μειώθηκε κατά 56%. 
 
Στο πρώτο Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η εξέλιξη του κόστους της αγοράς και των τιμών των εναλλακτικών και της ΚΕΗ (γνωστής ως ΔΕΗ) τους τελευταίους 12 μήνες. Στον Δεύτερο Πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά το τι θα πλήρωναν οι καταναλωτές με και χωρίς την επιδότηση από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα.
 
Τον Ιούνιο η χονδρική τιμή είχε σημαντική πτώση (-13,5%) σε σχέση με τον Μάιο. Ο Δείκτης Τιμών Λιανικής είχε επίσης μείωση αλλά πολύ μικρότερη : -5,55%. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της μείωσης των ανταγωνιστικών τιμών κυρίως από την πλευρά ων εναλλακτικών παρόχων (-13% στον μέσο όρο) και της ταυτόχρονης σημαντικής αύξησης των ρυθμιζόμενων χρεώσεων (+4%). Χαρακτηριστικά της περιόδου : a) Η αύξηση του μικτού περιθωρίου της ΚΕΗ (γνωστής ως ΔΕΗ) λόγω μικρότερης σχετικά μείωσης της τιμής (-2%). β) Ότι η επιδότηση δεν ήταν απαραίτητη για την διατήρηση του δείκτη στο επίπεδο – στόχο για την περίοδο της κρίσης. Βοήθησε όμως να αντισταθμιστεί η αρνητική επίπτωση της αύξησης των ρυθμιζόμενων χρεώσεων.

Ο Δείκτης Τιμών Ρεύματος με στοιχεία Μάϊου 2023 που υπολογίζει το allazorevma.gr, η πρώτη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ρεύματος στην Ελλάδα, εμφάνισε μικρή αύξηση σε σχέση με τον δείκτη με στοιχεία Απριλίου 2023Ο Δείκτης Τιμών από 236,37 ανέβηκε στα 242,97 ευρώ την μεγαβατώρα.  

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, στις οποίες το allazorevma.gr  περιλαμβάνει την κρατική επιδότηση των 15 ευρώ την  μεγαβατώρα (για τον Μάϊο ίδια με τον Απρίλιο), αυξήθηκαν σημαντικά από 56,83 σε 68,18 ευρώ την μεγαβατώρα λόγω της νέας μεθόδου υπολογισμού των χρεώσεων δικτύου.
 
Ο Δείκτης Ανταγωνιστικών Τιμών Ρεύματος για οικιακούς καταναλωτές,  περιλαμβανομένου του ΦΠΑ συνέχισε την πτωτική του τάση και μειώθηκε από 166,15 σε 158,16 ευρώ την μεγαβατώρα. Οι τιμές των εναλλακτικών παρόχων κυμάνθηκαν από 103,75 έως 122,40 με μέσο όρο τα 136,36 ευρώ την μεγαβατώρα μειωμένο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (157,27) Συνολικά, σε 12μηνη βάση (5/22-5/23), η μέση τιμή των εναλλακτικών παρόχων (πριν τις επιδοτήσεις) μειώθηκε κατά 56% ενώ ο συνολικός δείκτης ανταγωνιστικών χρεώσεων που περιλαμβάνει και την ΔΕΗ μειώθηκε κατά 51%. 
 
Στο πρώτο Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η εξέλιξη του κόστους της αγοράς και των τιμών των εναλλακτικών και της ΚΕΗ (γνωστής ως ΔΕΗ) τους τελευταίους 12 μήνες. Στον Δεύτερο Πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά το τι θα πλήρωναν οι καταναλωτές με και χωρίς την επιδότηση από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα. 
 
Τον Μάϊο η χονδρική τιμή είχε πτώση (5%) σε σχέση με τον Απρίλιο. Ο Δείκτης Τιμών Λιανικής όμως είχε αύξηση +1,51%. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της μείωσης των ανταγωνιστικών τιμών και της ταυτόχρονης σημαντικής αύξησης των ρυθμιζόμενων χρεώσεων. Η τιμή της ΚΕΗ (γνωστής ως ΔΕΗ) συνεχίζει να είναι υψηλότερη από την τιμή του φθηνότερου εναλλακτικού. Η αύξηση των χρεώσεων δικτύου διανομής που επιφέρει η νέα μεθοδολογία υπολογισμού (κατά περίπου 20%) αν δεν υπήρχε η επιδότηση θα είχε επίπτωση στον Δείκτη που το allazorevma.gr εκτιμά ότι θα κυμαινόταν περίπου στο 7-8% για τον μέσο καταναλωτή.
 

Ο Δείκτης Τιμών Ρεύματος με στοιχεία Απριλίου 2023 που υπολογίζει το allazorevma.gr, η πρώτη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ρεύματος στην Ελλάδα, εμφάνισε αξιοθαύμαστη σταθερότητα σε σχέση με τον δείκτη με στοιχεία Μαρτίου 2023Ο Δείκτης Τιμών από 237,90 μειώθηκε ελαφρά στα 236,37 ευρώ την μεγαβατώρα.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, στις οποίες το allazorevma.gr  περιλαμβάνει την κρατική επιδότηση των 10 ευρώ την  μεγαβατώρα (για τον Απρίλιο – μειωμένη σημαντικά από τον Μάρτιο που ήταν στα 40 ευρώ), αυξήθηκαν στα 56,83 ευρώ την μεγαβατώρα για τρίτο συνεχή μήνα.
 
Ο Δείκτης Ανταγωνιστικών Τιμών Ρεύματος για οικιακούς καταναλωτές,  περιλαμβανομένου του ΦΠΑ μειώθηκε σημαντικά από 197,60 σε 166,15 ευρώ την μεγαβατώρα. Οι τιμές των εναλλακτικών παρόχων κυμάνθηκαν από 120,00 έως 202,00 με μέσο όρο τα 157,27 ευρώ την μεγαβατώρα μειωμένο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (193,62). Συνολικά, σε 12μηνη βάση (4/22-4/23), η μέση τιμή των εναλλακτικών παρόχων (πριν τις επιδοτήσεις) μειώθηκε κατά 50% ενώ ο συνολικός δείκτης ανταγωνιστικών χρεώσεων που περιλαμβάνει και την ΔΕΗ μειώθηκε κατά 51%. 
 
Στο πρώτο Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η εξέλιξη του κόστους της αγοράς και των τιμών των εναλλακτικών και της ΚΕΗ (γνωστής ως ΔΕΗ) τους τελευταίους 12 μήνες. Στον Δεύτερο Πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά το τι θα πλήρωναν οι καταναλωτές με και χωρίς την επιδότηση από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα.
 
Τον Απρίλιο η χονδρική τιμή είχε μικρή πτώση (-2,45%) σε σχέση με τον Μάρτιο. Ο Δείκτης Τιμών Λιανικής είχε μικρότερη μείωση (-0,64%). Αυτό ήταν αποτέλεσμα της μείωσης της επιδότησης. Το περιθώριο των Παρόχων μειώθηκε πράγμα που οφείλεται μάλλον στην προσδοκία για ομαλότητα στην χονδρική. Η τιμή της ΚΕΗ (γνωστής ως ΔΕΗ) είναι για έκτο μήνα υψηλότερη σημαντικά υψηλότερη από την τιμή του φθηνότερου εναλλακτικού. Η αύξηση των χρεώσεων δικτύου διανομής που επιφέρει η νέα μεθοδολογία υπολογισμού τους και θα εφαρμοστεί στα τιμολόγια από τις καταναλώσεις του Μάϊου, θα έχει επίπτωση στον Δείκτη που το allazorevma.gr εκτιμά ότι θα κυμαίνεται περίπου στο 7-8% για τον μέσο καταναλωτή.

Ο Δείκτης Τιμών Ρεύματος με στοιχεία Μαρτίου 2023 που υπολογίζει το allazorevma.gr, η πρώτη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ρεύματος στην Ελλάδα, εμφάνισε μικρή πτώση σε σχέση με τον δείκτη με στοιχεία Φεβρουαρίου 2023Ο Δείκτης Τιμών από 246,89 έπεσε στα 237,90 ευρώ την μεγαβατώρα.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, στις οποίες το allazorevma.gr  περιλαμβάνει την κρατική επιδότηση των 40 ευρώ την  μεγαβατώρα (για τον Μάρτιο – ίδια με τον Φεβρουάριο), έμειναν σταθερές στα 26,83 ευρώ την μεγαβατώρα – έγιναν δηλαδή για δεύτερο συνεχή μήνα μετά από πολλούς μήνες χρεωστικές. Αν εφαρμόζονταν οι νέες χρεώσεις δικτύου (που θα ισχύσουν από 1/5/23) οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις θα ήταν 43,18 ευρώ – με αποτέλεσμα ο Δείκτης Τιμών να ανέβει στα 255,23 ευρώ ήτοι αυξημένος κατά 7,2%.
 
Ο Δείκτης Ανταγωνιστικών Τιμών Ρεύματος για οικιακούς καταναλωτές,  περιλαμβανομένου του ΦΠΑ μειώθηκε από 206,08 σε 197,60 ευρώ την μεγαβατώρα. Οι τιμές των εναλλακτικών παρόχων κυμάνθηκαν από 145,00 έως 245,00 με μέσο όρο τα 193,62 ευρώ την μεγαβατώρα μειωμένο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (206,01). Συνολικά, σε 12μηνη βάση (3/22-3/23), η μέση τιμή των εναλλακτικών παρόχων (πριν τις επιδοτήσεις) μειώθηκε κατά 38% ενώ ο συνολικός δείκτης ανταγωνιστικών χρεώσεων που περιλαμβάνει και την ΔΕΗ μειώθηκε κατά 41%. 
 
Στο πρώτο Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η εξέλιξη του κόστους της αγοράς και των τιμών των εναλλακτικών και της ΚΕΗ (γνωστής ως ΔΕΗ) τους τελευταίους 12 μήνες. Στον Δεύτερο Πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά το τι θα πλήρωναν οι καταναλωτές με και χωρίς την επιδότηση από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα.
 
 
Τον Μάρτιο η χονδρική τιμή είχε σημαντική μείωση (-20%) σε σχέση με τον Φεβρουάριο. Ο Δείκτης Τιμών Λιανικής είχε μικρότερη μείωση (-3,6%). Αυτό σημαίνει ότι η επιδότηση, που έμεινε στο ίδιο επίπεδο με τον προηγούμενο μήνα, ήταν υψηλότερη από όσο χρειαζόταν. Αυτό οδήγησε σε αύξηση του μικτού περιθωρίου των Παρόχων. Η τιμή της ΚΕΗ (γνωστής ως ΔΕΗ) συνεχίζει να είναι για πέμπτο  συνεχή μήνα υψηλότερη από τον μέσο όρο των εναλλακτικών παρόχων και σημαντικά υψηλότερη από την τιμή του φθηνότερου εναλλακτικού. Ενώ έχουμε τις πρώτες ενδείξεις για επιστροφή στην κανονικότητα στις ανταγωνιστικές χρεώσεις, η αύξηση των χρεώσεων δικτύου που επιφέρει η νέα μεθοδολογία υπολογισμού από την ΡΑΕ αλλά και η επερχόμενη αύξηση των ΥΚΩ, προοιωνίζονται δυσάρεστες εξελίξεις στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις των τιμολογίων.

Ο Δείκτης Τιμών Ρεύματος με στοιχεία Φεβρουαρίου 2023 που υπολογίζει το allazorevma.gr, η πρώτη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ρεύματος στην Ελλάδα, εμφάνισε άνοδο σε σχέση με τον δείκτη με στοιχεία  Ιανουαρίου 2023Ο Δείκτης Τιμών είχε αύξηση από 228,93 σε 246,89 ευρώ την μεγαβατώρα.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, στις οποίες το allazorevma.gr  περιλαμβάνει την κρατική επιδότηση των 40 ευρώ την  μεγαβατώρα (για τον Φεβρουάριο), μειώθηκαν από -263,17 σε +26,83 ευρώ την μεγαβατώρα – έγιναν δηλαδή μετά από πολλούς μήνες ελαφρά χρεωστικές. Λόγω της δραματικής μείωσης της επιδότησης από 330 σε 40 ευρώ την μεγαβατώρα.
 
Ο Δείκτης Ανταγωνιστικών Τιμών Ρεύματος για οικιακούς καταναλωτές,  περιλαμβανομένου του ΦΠΑ μειώθηκε δραματικά – από 479,14 σε 206,08 ευρώ την μεγαβατώρα. Οι τιμές των εναλλακτικών παρόχων κυμάνθηκαν από 154,10 έως 245,00 με μέσο όρο τα 206,01 ευρώ την μεγαβατώρα σημαντικά μειωμένο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (445,41). Συνολικά, σε 12μηνη βάση (2/22-2/23), η μέση τιμή των εναλλακτικών παρόχων (πριν τις επιδοτήσεις) μειώθηκε κατά 26% ενώ ο συνολικός δείκτης ανταγωνιστικών χρεώσεων που περιλαμβάνει και την ΔΕΗ μειώθηκε κατά 34%. 
 
Στο πρώτο Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η εξέλιξη του κόστους της αγοράς και των τιμών των εναλλακτικών και της ΚΕΗ (γνωστής ως ΔΕΗ) τους τελευταίους 12 μήνες. Στον Δεύτερο Πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά το τι θα πλήρωναν οι καταναλωτές με και χωρίς την επιδότηση από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα.
 
Τον Φεβρουάριο η χονδρική τιμή είχε μείωση (-6%) σε σχέση με τον Ιανουάριο). Ο Δείκτης Τιμών Λιανικής είχε ελαφριά άνοδο γιατί μειώθηκε δραστικά η κρατική επιδότησηΤόσο οι Πάροχοι, όσο και το Κράτος βασισμένοι στην μεγάλη πτώση της χονδρικής τον Ιανουάριο, έπεσαν πάλι έξω στις προβλέψεις τους, με αποτέλεσμα τόσο οι τιμές όσο και η επιδότηση που είχαν προαναγγείλει να αποδειχθούν χαμηλότερες από όσο απαιτείτο για να καλυφθεί η τιμή της χονδρικής. Αυτό οδήγησε σε σημαντική μείωση του περιθωρίου των Παρόχων αντιστρέφοντας τη τάση του προηγούμενου μήνα. Η τιμή της ΚΕΗ (γνωστής ως ΔΕΗ) συνεχίζει να είναι για τέταρτο συνεχή μήνα υψηλότερη από τον μέσο όρο των εναλλακτικών παρόχων και σημαντικά υψηλότερη από την τιμή του φθηνότερου εναλλακτικού.

Ο Δείκτης Τιμών Ρεύματος με στοιχεία Ιανουαρίου 2023 που υπολογίζει το allazorevma.gr, η πρώτη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ρεύματος στην Ελλάδα, εμφάνισε ελαφριά πτώση σε σχέση με τον δείκτη με στοιχεία  Δεκεμβρίου 2022Ο Δείκτης Τιμών είχε μείωση από 242,46 σε 228,93 ευρώ την μεγαβατώρα.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, στις οποίες το allazorevma.gr  περιλαμβάνει την κρατική επιδότηση των 330 ευρώ την  μεγαβατώρα (για τον Ιανουάριο), μειώθηκαν από -154,17 σε -263,17 ευρώ την μεγαβατώρα – έγιναν δηλαδή περισσότερο πιστωτικές. Σημαντική αύξηση της επιδότησης μετά από τρείς μήνες μείωσης.
 
Ο Δείκτης Ανταγωνιστικών Τιμών Ρεύματος για οικιακούς καταναλωτές,  περιλαμβανομένου του ΦΠΑ αυξήθηκε απότομα από 383,52 σε 479,14 ευρώ την μεγαβατώρα. Οι τιμές των εναλλακτικών παρόχων κυμάνθηκαν από 369,60 έως 532,40 με μέσο όρο τα 445,41 ευρώ την μεγαβατώρα σημαντικά αυξημένο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (378,59). Συνολικά, σε 12μηνη βάση (1/22-1/23), η μέση τιμή των εναλλακτικών παρόχων (πριν τις επιδοτήσεις) αυξήθηκε κατά 81% ενώ ο συνολικός δείκτης ανταγωνιστικών χρεώσεων που περιλαμβάνει και την ΔΕΗ αυξήθηκε κατά 85%. 
 
Στο πρώτο Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η εξέλιξη του κόστους της αγοράς και των τιμών των εναλλακτικών και της ΚΕΗ (γνωστής ως ΔΕΗ) τους τελευταίους 12 μήνες. Στον Δεύτερο Πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά το τι θα πλήρωναν οι καταναλωτές με και χωρίς την επιδότηση από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα.
 
Τον Ιανουάριο η χονδρική τιμή είχε σημαντική μείωση (-33%) σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 22. Ο Δείκτης Τιμών Λιανικής είχε ελαφριά πτώση γιατί αυξήθηκε δραστικά η κρατική επιδότησηΤόσο οι Πάροχοι, όσο και το Κράτος πανικοβλημένοι πιθανόν από την απρόσμενη αύξηση της χονδρικής τον Δεκέμβριο, έπεσαν πάλι έξω στις προβλέψεις τους για την χονδρική τιμή του Ιανουαρίου, με αποτέλεσμα τόσο οι τιμές όσο και η επιδότηση που είχαν προαναγγείλει να αποδειχθούν υψηλότερες από όσο απαιτείτο για να καλυφθεί η τιμή της χονδρικής. Αυτό οδήγησε σε αύξηση του περιθωρίου των Παρόχων αντιστρέφοντας τη τάση του Δεκεμβρίου. Η τιμή της ΚΕΗ (γνωστής ως ΔΕΗ) είναι για τρίτο συνεχή μήνα υψηλότερη από τον μέσο όρο των εναλλακτικών παρόχων και σημαντικά υψηλότερη από την τιμή του φθηνότερου εναλλακτικού.
 

Ο Δείκτης Τιμών Ρεύματος με στοιχεία Δεκεμβρίου 2022 που υπολογίζει το allazorevma.gr, η πρώτη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ρεύματος στην Ελλάδα, έμεινε πρακτικά σταθερός σε σχέση με τον δείκτη με στοιχεία  Νοεμβρίου. Ο Δείκτης Τιμών είχε ανεπαίσθητη μείωση από 244,53 σε 243,12 ευρώ την μεγαβατώρα.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, στις οποίες το allazorevma.gr  περιλαμβάνει την κρατική επιδότηση των 221 ευρώ την  μεγαβατώρα (για τον Δεκέμβριο), αυξήθηκαν από -171,17 σε -154,17 ευρώ την μεγαβατώρα – έγιναν δηλαδή λιγότερο πιστωτικές. Αποτέλεσμα της τρίτης στην σειρά μείωσης της επιδότησης μετά τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.
 
Ο Δείκτης Ανταγωνιστικών Τιμών Ρεύματος για οικιακούς καταναλωτές,  περιλαμβανομένου του ΦΠΑ μειώθηκε από 401,86 σε 383,52 ευρώ την μεγαβατώρα. Οι τιμές των εναλλακτικών παρόχων κυμάνθηκαν από 313,46 έως 425,16 με μέσο όρο τα 378,59 ευρώ την μεγαβατώρα μειωμένο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (399,53). Συνολικά, σε 12μηνη βάση (12/21-11/22), η μέση τιμή των εναλλακτικών παρόχων (πριν τις επιδοτήσεις) αυξήθηκε κατά 61% ενώ ο συνολικός δείκτης ανταγωνιστικών χρεώσεων που περιλαμβάνει και την ΔΕΗ αυξήθηκε κατά 46%. 
 
Στο πρώτο Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η εξέλιξη του κόστους της αγοράς και των τιμών των εναλλακτικών και της ΚΕΗ (γνωστής ως ΔΕΗ) τους τελευταίους 12 μήνες. Στον Δεύτερο Πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά το τι θα πλήρωναν οι καταναλωτές με και χωρίς την επιδότηση από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα.
 
Τον Δεκέμβριο η χονδρική τιμή είχε απότομη και απρόσμενη αύξηση (+30%) σε σχέση με τον Νοέμβριο. Ο Δείκτης Τιμών Λιανικής έμεινε σταθερός γιατί μειώθηκε δραστικά το Μικτό Περιθώριο των Παρόχων. Τόσο οι Πάροχοι, όσο και το Κράτος έπεσαν έξω στις προβλέψεις τους για την χονδρική τιμή, με αποτέλεσμα τόσο οι τιμές όσο και η επιδότηση που είχαν προαναγγείλει να αποδειχθούν χαμηλότερες από όσο απαιτείτο για να καλυφθεί η άνοδός της. Το κακό δεν είναι τόσο μεγάλο γιατί οι Πάροχοι γνωρίζουν ήδη ότι τα κέρδη τους έχουν ήδη αναγορευθεί σε υπερκέρδη και θα φορολογηθούν σε κάθε περίπτωση με 90%. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η τιμή της ΚΕΗ (γνωστής ως ΔΕΗ) είναι για δεύτερο συνεχή μήνα υψηλότερη από τον μέσο όρο των εναλλακτικών παρόχων και σημαντικά υψηλότερη από την τιμή του φθηνότερου εναλλακτικού.

Ο Δείκτης Τιμών Ρεύματος με στοιχεία Νοεμβρίου 2022 που υπολογίζει το allazorevma.gr, η πρώτη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ρεύματος στην Ελλάδα, είχε μικρή μείωση σε σχέση με τον δείκτη με στοιχεία  Οκτωβρίου. Ο Δείκτης Τιμών είχε μείωση από 247,26 σε 244,53 ευρώ την μεγαβατώρα.  

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, στις οποίες το allazorevma.gr  περιλαμβάνει την κρατική επιδότηση των 238 ευρώ την  μεγαβατώρα (για τον Νοέμβριο), αυξήθηκαν από -369,17 σε -171,17 ευρώ την μεγαβατώρα – έγιναν δηλαδή λιγότερο πιστωτικές. Αποτέλεσμα της δεύτερης σε συνέχεια μείωσης της επιδότησης μετά τον Οκτώβριο. Υπενθυμίζουμε ότι από τον Οκτώβριο οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις αυξήθηκαν επίσης λόγω της (μόνιμης) ανατίμησης των χρεώσεων για τις ΥΚΩ. Η επιβάρυνση αυτή είναι 11 ευρώ την κιλοβατώρα για τον μέσο οικιακό καταναλωτή ή 41 ευρώ τον χρόνο (για 3.750 κιλοβατώρες).
 
Ο Δείκτης Ανταγωνιστικών Τιμών Ρεύματος για οικιακούς καταναλωτές,  περιλαμβανομένου του ΦΠΑ μειώθηκε σημαντικά από 602,43 σε 401,86 ευρώ την μεγαβατώρα. Οι τιμές των εναλλακτικών παρόχων κυμάνθηκαν από 362,41 έως 442,40 με μέσο όρο τα 399,53 ευρώ την μεγαβατώρα μειωμένο σημαντικά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (618,46). Συνολικά, σε 12μηνη βάση (12/21-11/22), η μέση τιμή των εναλλακτικών παρόχων (πριν τις επιδοτήσεις) αυξήθηκε κατά 64% ενώ ο συνολικός δείκτης ανταγωνιστικών χρεώσεων που περιλαμβάνει και την ΔΕΗ αυξήθηκε κατά 62%. 
 
Στο πρώτο Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η εξέλιξη του κόστους της αγοράς και των τιμών των εναλλακτικών και της ΚΕΗ (γνωστής ως ΔΕΗ) τους τελευταίους 12 μήνες. Στον Δεύτερο Πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά το τι θα πλήρωναν οι καταναλωτές με και χωρίς την επιδότηση από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα. 
 
Τον Νοέμβριο η χονδρική τιμή είχε μικρή πτώση (-2%) μετά από την σημαντική πτώση του Οκτωβρίου. Ο Δείκτης Τιμών Λιανικής έμεινε σταθερός γιατί η επιδότηση μειώθηκε αναλογικά με τις μειώσεις που έκαναν οι Πάροχοι στα τιμολόγιά τους. Η συμπεριφορά αυτή των Παρόχων είναι πιθανόν αποτέλεσμα της εμπειρίας που απέκτησαν στην διάρκεια των προηγούμενων μηνών ή του φόβου τους ότι αν συνεχίσουν με τα υπερμεγέθη περιθώρια τα κέρδη τους θα φορολογηθούν από το κράτος.

Ο Δείκτης Τιμών Ρεύματος με στοιχεία Οκτωβρίου 2022 που υπολογίζει το allazorevma.gr, η πρώτη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ρεύματος στην Ελλάδα, είχε μικρή αύξηση σε σχέση με τον δείκτη με στοιχεία  Σεπτεμβρίου. Ο Δείκτης Τιμών είχε αύξηση από 237,85 σε 247,26 ευρώ την μεγαβατώρα.  

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, στις οποίες το allazorevma.gr  περιλαμβάνει την κρατική επιδότηση των 436 ευρώ την  μεγαβατώρα (για τον Οκτώβριο), αυξήθηκαν από  -572,17 σε -369,17 ευρώ την μεγαβατώρα – έγιναν δηλαδή λιγότερο πιστωτικές. Αποτέλεσμα της μείωσης της επιδότησης μετά το ρεκόρ του Σεπτεμβρίου. Ας σημειωθεί ότι από τον Οκτώβριο οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις αυξήθηκαν επίσης λόγω της (μόνιμης) ανατίμησης των χρεώσεων για τις ΥΚΩ. Η επιβάρυνση αυτή είναι 11 ευρώ την κιλοβατώρα για τον μέσο οικιακό καταναλωτή ή 41 ευρώ τον χρόνο (για 3.750 κιλοβατώρες).
 
Ο Δείκτης Ανταγωνιστικών Τιμών Ρεύματος για οικιακούς καταναλωτές,  περιλαμβανομένου του ΦΠΑ μειώθηκε σημαντικά από 797,94 σε 602,43 ευρώ την μεγαβατώρα. Οι τιμές των εναλλακτικών παρόχων κυμάνθηκαν από 567,11 έως 698,30 με μέσο όρο τα 618,36 ευρώ την μεγαβατώρα μειωμένο σημαντικά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (805,81). Συνολικά, σε 12μηνη βάση (11/21-10/22), η μέση τιμή των εναλλακτικών παρόχων αυξήθηκε κατά 240% ενώ ο συνολικός δείκτης ανταγωνιστικών χρεώσεων που περιλαμβάνει και την ΔΕΗ αυξήθηκε κατά 215%. 
 
Στο πρώτο Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η εξέλιξη του κόστους της αγοράς και των τιμών των εναλλακτικών και της ΚΕΗ (γνωστής ως ΔΕΗ) τους τελευταίους 12 μήνες. Στον Δεύτερο Πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά το τι θα πλήρωναν οι καταναλωτές με και χωρίς την επιδότηση από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα. 
 
Τον Οκτώβριο η χονδρική τιμή είχε πολύ σημαντική πτώση (-43%) σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Ο Δείκτης Τιμών Λιανικής έμεινε όμως σταθερός γιατί μειώθηκε αντίστοιχα και η επιδότηση. Οι Πάροχοι, με προεξάρχοντα τον δεσπόζοντα (την ΚΕΗ, γνωστή ως ΔΕΗ), “αστόχησαν” και πάλι στις αυξήσεις τους (προς τα πάνω!). Το αποτέλεσμα ήταν η εκτόξευση των ήδη αυξημένων τους δυο προηγούμενους μήνες μικτών περιθωρίων τους που έφθασαν στα επίπεδα του 60%. Το Κράτος δήλωσε ήδη ότι θα τους πάρει πίσω ότι κέρδη έκαναν. Μύλος

Ο Δείκτης Τιμών Ρεύματος με στοιχεία Σεπτεμβρίου 2022 που υπολογίζει το allazorevma.gr, η πρώτη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ρεύματος στην Ελλάδα, είχε μείωση σε σχέση με τον δείκτη με στοιχεία  Αυγούστου. Ο Δείκτης Τιμών είχε μείωση από τα 260,09 στα 237,85 ευρώ την μεγαβατώρα.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, στις οποίες το allazorevma.gr  περιλαμβάνει την κρατική επιδότηση των 639 ευρώ την  μεγαβατώρα (για τον Σεπτέμβριο), μειώθηκαν από -281,47 σε -572,17 ευρώ την μεγαβατώρα – έγιναν δηλαδή περισσότερο πιστωτικές. Είχαμε συνεπώς διπλασιασμό της επιδότησης για δεύτερο συνεχόμενο μήνα. Ο Δείκτης Ανταγωνιστικών Τιμών Ρεύματος για οικιακούς καταναλωτές,  περιλαμβανομένου του ΦΠΑ αυξήθηκε σημαντικά από 515,54 σε 796,55 ευρώ την μεγαβατώρα. Οι τιμές των εναλλακτικών παρόχων κυμάνθηκαν από 647,58 έως 1.006,29 με μέσο όρο τα 805,81 ευρώ την μεγαβατώρα αυξημένο σημαντικά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (558,71). Συνολικά, σε 12μηνη βάση (10/21-9/22), η μέση τιμή των εναλλακτικών παρόχων αυξήθηκε κατά 427% ενώ ο συνολικός δείκτης ανταγωνιστικών χρεώσεων που περιλαμβάνει και την ΔΕΗ αυξήθηκε κατά 400%. 
 
Στο πρώτο Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η εξέλιξη του κόστους της αγοράς και των τιμών των εναλλακτικών και της ΚΕΗ (γνωστής ως ΔΕΗ) τους τελευταίους 12 μήνες. Στον Δεύτερο Πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά το τι θα πλήρωναν οι καταναλωτές με και χωρίς την επιδότηση από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα.
 
Τον Σεπτέμβριο η χονδρική τιμή μειώθηκε ελαφρά (-2%). Ο Δείκτης Τιμών Λιανικής επηρεάστηκε προς τα πάνω από τις υπερβολικά υψηλές αυξήσεις στις τιμές των Παρόχων και προς τα κάτω από τον διπλασιασμό για δεύτερο συνεχόμενο μήνα της επιδότησης. Το αποτέλεσμα ήταν η μείωση του κατά 8,5% περίπου σε σχέση με τον Αύγουστο. Είναι εμφανές ότι τόσο οι Πάροχοι, με προεξάρχοντα τον δεσπόζοντα (την ΚΕΗ), “αστόχησαν” στις αυξήσεις τους όσο και ότι το Κράτος απάντησε με λογική χαρτοπαίκτη που κρατάει γερό χαρτί- έκανε “ρελάνς”. Ελπίζει κανείς ότι η αστάθεια των δυο πρώτων μηνών εφαρμογής του νέου συστήματος τιμολόγησης θα μειωθεί τους επόμενους μήνες καθώς τόσο οι Πάροχοι (κυρίως η ΚΕΗ) όσο και το κράτος μαθαίνουν από τις αστοχίες τους.

Ο Δείκτης Τιμών Ρεύματος με στοιχεία Αυγούστου 2022 που υπολογίζει το allazorevma.gr, η πρώτη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ρεύματος στην Ελλάδα, είχε μείωση σε σχέση με τον δείκτη με στοιχεία  Ιουλίου. Ο Δείκτης Τιμών είχε μείωση από τα 330,51 σε 260,09 ευρώ την μεγαβατώρα.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, στις οποίες το allazorevma.gr  περιλαμβάνει την κρατική επιδότηση των 337 ευρώ την  μεγαβατώρα (για τον Αύγουστο), μειώθηκαν από -144,17 σε -281,47 ευρώ την μεγαβατώρα – έγιναν δηλαδή περισσότερο πιστωτικές. Είχαμε συνεπώς διπλασιασμό της επιδότησης. Ο Δείκτης Ανταγωνιστικών Τιμών Ρεύματος για οικιακούς καταναλωτές,  περιλαμβανομένου του ΦΠΑ αυξήθηκε σημαντικά από 455,97 σε 515,54 ευρώ την μεγαβατώρα. Οι τιμές των εναλλακτικών παρόχων κυμάνθηκαν από 485,60 έως 684,40 με μέσο όρο τα 558,71 ευρώ την μεγαβατώρα αυξημένο σημαντικά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (435,68). Συνολικά, σε 12μηνη βάση (9/21-8/22), η μέση τιμή των εναλλακτικών παρόχων αυξήθηκε κατά 341% ενώ ο συνολικός δείκτης ανταγωνιστικών χρεώσεων που περιλαμβάνει και την ΔΕΗ αυξήθηκε κατά 251%. 
 
Στο πρώτο Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η εξέλιξη του κόστους της αγοράς και των τιμών των εναλλακτικών και της ΔΕΗ τους τελευταίους 12 μήνες. Στον Δεύτερο Πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά το τι θα πλήρωναν οι καταναλωτές με και χωρίς την επιδότηση από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα.
 
Τον Αύγουστο συνεχίστηκε η αύξηση της χονδρικής τιμής (25%) η οποία  δεν πέρασε όλη στην λιανική (13% αύξηση). Ο Δείκτης επηρεάστηκε προς τα κάτω από τον διπλασιασμό περίπου της επιδότησης. Ο Αύγουστος ήταν ο πρώτος μήνας του νέου συστήματος τιμολόγησης στη λιανική. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι Πάροχοι πέτυχαν με μεγάλες αυξήσεις στις τιμές τους να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο από το αυξημένο κόστος της χονδρικής. Εκτός από την Κρατική Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) η οποία με επιθετική πολιτική, κατέληξε να έχει τον Αύγουστο το μικρότερο μικτό περιθώριο από όλους τους Παρόχους – πιθανότητα καθαρές ζημιές. Με αποτέλεσμα, καθώς είναι ήδη γνωστές οι τιμές του Σεπτεμβρίου,  η ΚΕΗ από φθηνότερος Πάροχος να γίνει ο ακριβότερος.

Ο Δείκτης Τιμών Ρεύματος με στοιχεία Ιουλίου 2022 που υπολογίζει το allazorevma.gr, η πρώτη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ρεύματος στην Ελλάδα, είχε σημαντική αύξηση σε σχέση με τον δείκτη με στοιχεία  Ιουνίου. Ο Δείκτης Τιμών είχε αύξηση από 251,55 στα 330,51 ευρώ την μεγαβατώρα.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, στις οποίες το allazorevma.gr  περιλαμβάνει την κρατική επιδότηση των 200 ευρώ την  μεγαβατώρα (για τον Ιούλιο), μειώθηκαν από -103,81 σε -144,17 ευρώ την μεγαβατώρα – έγιναν δηλαδή περισσότερο πιστωτικές. Ο Δείκτης Ανταγωνιστικών Τιμών Ρεύματος για οικιακούς καταναλωτές,  περιλαμβανομένου του ΦΠΑ αυξήθηκε δραματικά από 341,12 σε 455,97 ευρώ την μεγαβατώρα. Οι τιμές των εναλλακτικών παρόχων κυμάνθηκαν από 415 έως 461 με μέσο όρο τα 436 ευρώ την μεγαβατώρα αυξημένο σημαντικά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (317,89). Συνολικά, σε 12μηνη βάση (8/21-7/22), η μέση τιμή των εναλλακτικών παρόχων αυξήθηκε κατά 315% ενώ ο συνολικός δείκτης ανταγωνιστικών χρεώσεων που περιλαμβάνει και την ΔΕΗ αυξήθηκε κατά 281%. 
 
Στο πρώτο Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η εξέλιξη του κόστους της αγοράς και των τιμών των εναλλακτικών και της ΔΕΗ τους τελευταίους 12 μήνες. Στον Δεύτερο Πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά το τι θα πλήρωναν οι καταναλωτές με και χωρίς την επιδότηση από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα.
 
Τον Ιούλιο υπήρξε δραματική αύξηση της χονδρικής τιμής (κατά 34%) η οποία  πέρασε ισόποσα στην λιανική (34% αύξηση), παρά την  επίσης σημαντικά αυξημένη επιδότηση κατά περίπου 38%. Οι μηνιαίες αυξομειώσεις της  επιδότησης αντανακλούν την δυσκολία στην πρόβλεψη των τιμών της χονδρικής από το κράτος (αυτή η μεταβλητότητα αναμένεται ότι θα μειωθεί με την  νέα μέθοδο τιμολόγησης που θα ισχύσει από 1/8/22).

Ο Δείκτης Τιμών Ρεύματος με στοιχεία Ιουνίου 2022 που υπολογίζει το allazorevma.gr, η πρώτη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ρεύματος στην Ελλάδα, είχε αύξηση σε σχέση με τον δείκτη με στοιχεία  Μάϊου. Ο Δείκτης Τιμών είχε αύξηση από τα 220,82  στα 251,55 ευρώ την μεγαβατώρα.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, στις οποίες το allazorevma.gr  περιλαμβάνει την κρατική επιδότηση των 160 ευρώ την  μεγαβατώρα (για τον Ιούνιο), αυξήθηκαν από -126,75 σε -103,81 ευρώ την μεγαβατώρα – έγιναν δηλαδή λιγότερο πιστωτικές. Ο Δείκτης Ανταγωνιστικών Τιμών Ρεύματος για οικιακούς καταναλωτές,  περιλαμβανομένου του ΦΠΑ αυξήθηκε από 335,07 σε 341,12 ευρώ την μεγαβατώρα. Οι τιμές των εναλλακτικών παρόχων κυμάνθηκαν από 305 έως 335 με μέσο όρο τα 317,89 ευρώ την μεγαβατώρα αυξημένο ελαφρά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (313,20). Συνολικά, σε 12μηνη βάση (7/21-6/22), η μέση τιμή των εναλλακτικών παρόχων αυξήθηκε κατά 243% ενώ ο συνολικός δείκτης ανταγωνιστικών χρεώσεων που περιλαμβάνει και την ΔΕΗ αυξήθηκε κατά 210%. 
 
Στο πρώτο Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η εξέλιξη του κόστους της αγοράς και των τιμών των εναλλακτικών και της ΔΕΗ τους τελευταίους 12 μήνες. Στον Δεύτερο Πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά το τι θα πλήρωναν οι καταναλωτές με και χωρίς την επιδότηση από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα.
 
Τον Ιούνιο είχαμε αύξηση της χονδρικής τιμής (κατά περίπου 9%) μέρος μόνο της οποίας πέρασε στην λιανική (2% αύξηση). Την διαφορά (αύξηση) την έκανε η μείωση της επιδότησης κατά περίπου 20%. Οι μηνιαίες αυξομειώσεις της  επιδότησης αντανακλούν την δυσκολία στην πρόβλεψη των τιμών της χονδρικής από το κράτος (αυτή η μεταβλητότητα θα μειωθεί με την  νέα μέθοδο τιμολόγησης που θα ισχύσει από 1/8/22). Καλύτερη εικόνα εμφανίζεται αν ληφθεί ο μέσος όρος των πρώτων έξη μηνών της χρονιάς, που διαμορφώνουν μια μέση επιδότηση 43% στις λιανικές τιμές του ρεύματος. Οι τιμές του ρεύματος με την επιδότηση είναι περίπου 24% υψηλότερες από την περίοδο πριν την κρίση (Αύγουστος 2021). Χωρίς την επιδότηση θα ήταν 107% υψηλότερες (διπλάσιες).
Scroll to Top