Δείκτης Τιμών Σεπτεμβρίου – Επιδότηση και στα Ρυθμιζόμενα;

Ο Δείκτης Τιμών Ρεύματος με στοιχεία Σεπτεμβρίου 2023 που υπολογίζει το allazorevma.gr, η πρώτη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ρεύματος στην Ελλάδα, εμφάνισε ελαφρά μείωση σε σχέση με τον δείκτη με στοιχεία Αυγούστου 2023Ο Δείκτης Τιμών από 232,89 έπεσε στα 229,07 ευρώ την μεγαβατώρα.
Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, στις οποίες το allazorevma.gr  περιλαμβάνει την κρατική επιδότηση των 15 ευρώ την  μεγαβατώρα (για τον Σεπτέμβριο), μειώθηκαν στα 70,78 ευρώ την μεγαβατώρα (από 75,80 τον Αύγουστο λόγω αύξησης της επιδότησης)
Ο Δείκτης Ανταγωνιστικών Τιμών Ρεύματος για οικιακούς καταναλωτές,  περιλαμβανομένου του ΦΠΑ αυξήθηκε ελαφρά από 143,93 σε 145,33 ευρώ την μεγαβατώρα. Οι τιμές των εναλλακτικών παρόχων κυμάνθηκαν από 91,20 έως 154,15 με μέσο όρο τα 111,18 ευρώ την μεγαβατώρα αυξημένο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (107,91) Συνολικά, σε 12μηνη βάση (9/22-9/23), η μέση τιμή των εναλλακτικών παρόχων (πριν τις επιδοτήσεις) μειώθηκε κατά 86,82% ενώ ο συνολικός δείκτης ανταγωνιστικών χρεώσεων που περιλαμβάνει και την ΔΕΗ μειώθηκε κατά 79,17%. 
 
Στο πρώτο Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η εξέλιξη του κόστους της αγοράς και των τιμών των εναλλακτικών και της ΚΕΗ (γνωστής ως ΔΕΗ) τους τελευταίους 12 μήνες. Στον Δεύτερο Πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά το τι θα πλήρωναν οι καταναλωτές με και χωρίς την επιδότηση από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα.
Τον Σεπτέμβριο η χονδρική τιμή είχε πτώση (-7,28%) σε σχέση με τον Αύγουστο. Ο Δείκτης Τιμών Λιανικής επίσης μειώθηκε αλλά σε μικρότερο ποσοστό (-1,64%). Η πτώση του Δείκτη οφείλεται στην υψηλότερη επιδότηση που υπεραντιστάθμισε την άνοδο των ανταγωνιστικών τιμών. Το κράτος φαίνεται ότι υπερβάλει κάπως στην πρακτική των επιδοτήσεων πιθανόν με σκοπό να “απαλύνει” την αύξηση των ρυθμιζόμενων χρεώσεων που ισχύει από τον Μάϊο του 2023.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top