Δώρα 100άδων ευρώ από τους Παρόχους ρεύματος – Προσοχή στις λεπτομέρειες

Ορισμένοι πάροχοι διαφημίζουν προσφορές με τις οποίες κάνουν δώρο 100 έως και 400 ευρώ σε νέους πελάτες. Οι προσφορές αυτές υπολογίζονται στον αλγόριθμο του allazorevma.gr και λαμβάνονται υπόψη στην ταξινόμηση των τιμολογίων ως προς το όφελος για τον καταναλωτή. Χρειάζεται όμως λίγη προσοχή.
  • Οι προσφορές αυτές συνήθως αποδίδονται από τους Παρόχους σε βάθος χρόνου – για παράδειγμα ισόποσα σε 12 μέχρι  και 24 μηνιαίους λογαριασμούς. Η σύγκριση του allazorevma.gr γίνεται σε ετήσια βάση. Επομένως ποσά που υπόσχεται ο Πάροχος μετά τους 12 μήνες δεν λαμβάνονται υπόψιν στην σύγκριση.
  • Είναι προφανές ότι αν ένας πελάτης αποχωρήσει από τον Πάροχο πριν ολοκληρωθεί το 12μηνο (η το 24μηνο) το συνολικά ποσό που λαμβάνει ως δώρο μειώνεται αναλογικά.
  • Σε ορισμένες περιπτώσεις τα ποσά των προσφορών είναι εντυπωσιακά μεγάλα αλλά αφορούν νέους πελάτες σε συνδυαστικά προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου. Ο χρήστης του allazorevma.gr θα βρεί τα δώρα αυτά ενσωματωμένα στην σύγκριση συνδυαστικών προγραμμάτων.(Ρεύμα και Φυσικό Αέριο).
Η μεθοδολογία που ακολουθεί το allazorevma.gr για την σύγκριση και ταξινόμηση των τιμών είναι η καλύτερη διεθνής πρακτική. Εκτός των άλλων γιατί περιλαμβάνει εφάπαξ κόστη (πάγια, δώρα κλπ) που αυξάνουν ή μειώνουν  την τελική τιμή της κιλοβατώρας καθιστώντας την διαφορετική από την διαφημιζόμενη.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top