Δραματική Αύξηση των Σταθερών Τιμολογίων της ΔΕΗ – Ολοι στον ΠΚΥ Τώρα?

Από τις 11 Απριλίου και μετά, η τιμή των σταθερών τιμολογίων της ΔΕΗ αυξάνεται κατά περίπου 36%! Ενδεικτικά, η τιμή ημέρας ανεβαίνει από 18 σε 24,5 λεπτά την κιλοβατώρα. Η αύξηση αυτή είναι συνέχεια της αύξησης του περασμένου Νοεμβρίου κατά περίπου 70% (από 10,5 σε 18 λεπτά).

Στην πράξη οι τιμές αυτές σηματοδοτούν το τέλος της προσφοράς των τιμολογίων αυτών στους καταναλωτές δεδομένου ότι εκτός του ότι είναι ακριβά πλέον σε ονομαστικές τιμές, δεν επιδοτούνται από το κράτος σε αντίθεση με τα μεταβλητά (με ρήτρα αναπροσαρμογής). Αν ένας καταναλωτής βασιστεί στην αξιοπιστία του κράτους που υπόσχεται επιδότηση όσο οι τιμές είναι υψηλές, τότε δεν έχει λόγο να προτιμήσει ένα τιμολόγιο που θα τον κλειδώσει σε μια υψηλή τιμή – ειδικά αν είναι αισιόδοξος ότι οι τιμές θα πέσουν στο επόμενο 12μηνο (καλό πάντως είναι να χρησιμοποιούμε το allazorevma.gr για να το επιβεβαιώσουμε – άλλωστε είναι το μόνο εργαλείο που κάνει υπολογισμούς περιλαμβάνοντας τις ρήτρες και την επιδότηση).

Οι δραματικές αυτές αυξήσεις στα συγκεκριμένα τιμολόγια οφείλονται πιθανόν στο ότι η ΔΕΗ εμφάνισε στην χρήση του 2021 σημαντικές ζημίες  (περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ) στον κλάδο της Εμπορίας- δηλαδή της δραστηριότητας της στην λιανική αγορά. Πράγμα που για μια επιχείρηση της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει κατά 65,88% σε ιδιώτες δεν είναι ίσως ανεκτό.

Υπάρχει όμως αχτίδα φωτός στην αγορά! Το allazorevma.gr έλαβε λογαριασμό της ΔΕΗ στον οποίο ενεργεί υπό την ιδιότητά της ως Προμηθευτής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΠΚΥ). Η τιμή του ρεύματος στον λογαριασμό αυτό ήταν 12,385 λεπτά την κιλοβατώρα χωρίς καμία ρήτρα αναπροσαρμογής!

Είμαστε στην διαδικασία έρευνας για το αν αυτό είναι ένα (συγγνωστό) μοναδικό λάθος (“bug”) ή ένα μόνιμο χαρακτηριστικό (“feature”) στη διαδικασία. Γιατί αν συμβαίνει το δεύτερο βρήκαμε την λύση για το ρεύμα. Σταματάμε να πληρώνουμε τους λογαριασμούς μας και μεταφερόμαστε στον Πάροχο Καθολικής Υπηρεσίας – όλοι!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top