Ενίσχυση του Ανταγωνισμού στο Ρεύμα – και της Κρατικής Γενναιοδωρίας

Τα στοιχεία του Αυγούστου, του πρώτου μήνα εφαρμογής των νέων μέτρων στην αγορά ρεύματος είναι πλέον απολογιστικά και δείχνουν την  γενναιοδωρία του κράτους αλλά και την ενίσχυση του ανταγωνισμού!
 
Οι τιμές που πρόσφεραν οι Πάροχοι στον μέσο όρο τους ήταν αυξημένες και, όπως αναμενόταν, με αύξηση υψηλότερη από το δικό τους κόστος προμήθειας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των περιθωρίων (μικτού) κέρδους τους.
 
Αυτό με την σειρά του εξηγεί γιατί ορισμένοι Πάροχοι αποφάσισαν να προχωρήσουν σε επιθετική εμπορική πολιτική προσφέροντας ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές – εστιασμένες σε νέους πελάτες. Τιμές που πλησιάζουν την κρατική επιδότηση (η επιδότηση Σεπτεμβρίου τις ξεπερνά!).
 
Όσο για την γενναιοδωρία του Κράτους, στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία των λιανικών τιμών και των επιδοτήσεων στην Ελλάδα την Μ. Βρετανία και την Γερμανία (επεξεργασία από το allazorevma.gr – αφορούν τον Αύγουστο του 2022).
 
Το σαφές μήνυμα για τους καταναλωτές είναι: Όσο παράδοξο και αν ακούγεται, τώρα είναι η ώρα να εκμεταλλευθούν τον αυξημένο ανταγωνισμό και την γενναιοδωρία των πολιτικών και να ελαχιστοποιήσουν την δαπάνη τους για ρεύμα.
 
Η διαφορά στο ετήσιο όφελος του φθηνότερου προγράμματος με το ακριβότερο ξεπερνά τα 760€ για μέση κατανάλωση 1250kwh/4μηνο!

(Οι τιμές στον Πίνακα αφορούν τον 8/22 και περιλαμβάνουν ανταγωνιστικές χρεώσεις, ρυθμιστικές χρεώσεις και ΦΠΑ)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top