Γιατί η Κρίση Χτυπάει τους Έλληνες Περισσότερο από τους Γερμανούς;

Οι τιμές τους ρεύματος για οικιακούς καταναλωτές στην Γερμανία ήταν πριν την κρίση (μέχρι τον 7/21) περίπου διπλάσιες από ότι στην Ελλάδα. Η Γερμανία (μαζί με την Δανία) ήταν οι ακριβότερες χώρες της ΕΕ με τιμές πάνω από 30 λεπτά την κιλοβατώρα. Την  στιγμή που στην χώρα μας ήταν περίπου 16 λεπτά την κιλοβατώρα. Σήμερα το χάσμα έχει μειωθεί δραστικά. Στην Γερμανία υπάρχει μια αύξηση στα 34 λεπτά ενώ στην Ελλάδα πλησιάζει τα 30 λεπτά – πριν την επιδότηση. Αξίζει τον κόπο να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό.

Να σημειώσουμε αρχικά ότι παρά την τεράστια διαφορά στις τιμές, η δαπάνη των νοικοκυριών δεν διέφερε πολύ ως ποσοστό των εισοδημάτων μεταξύ των δύο χωρών πριν την κρίση. Διπλάσιες τιμές στην Γερμανία αλλά και διπλάσιο εισόδημα (η κατά κεφαλή κατανάλωση των οικιακών πελατών είναι σχεδόν ίση). Με την κρίση και το κλείσιμο της ψαλίδας στις τιμές, η σχέση αυτή έχει ανατραπεί. Οι Έλληνες καταναλωτές υποφέρουν κάπως περισσότερο.

Η μείωση της τεράστιας διαφοράς με την κρίση οφείλεται κυρίως σε δύο παράγοντες. Έναν που μπορεί να θεωρηθεί καλοήθης και έναν που είναι σίγουρα κακοήθης.

Ο καλοήθης είναι ότι στην Γερμανία η τελική τιμή δεν αυξήθηκε πολύ γιατί το 80% δεν έχει σχέση με το κόστος παραγωγής και προμήθειας του ρεύματος. Οι Γερμανοί πληρώνουν τριπλάσιο κόστος δικτύων και (μέχρι 31/12/21) τετραπλάσιο κόστος ΕΤΜΕΑΡ από ότι οι Έλληνες. Το ποσοστό για την παραγωγή και προμήθεια στην Γερμανία στην τελική τιμή είναι περίπου 20% έναντι 60% στην Ελλάδα. Αν η χονδρική τιμή (και η αύξησή της) ήταν η ίδια στις δυο χώρες, η επίπτωση στην τελική τιμή θα ήταν λογικά πολύ διαφορετική. Περίπου διπλάσια στην Ελλάδα από ότι στην Γερμανία. Διπλασιασμός της χονδρικής θα σήμαινε επιβάρυνση 6 λεπτών και στις δύο χώρες. Αλλά αύξηση 6 λεπτά στα 30 είναι αύξηση 20% στην τελική τιμή – 6 Λεπτά στα 16 είναι 40%.

Αλλά δυστυχώς οι τιμές χονδρικής δεν είναι οι ίδιες στις δύο χώρες. Η χονδρική τιμή στην Ελλάδα ήταν πάντοτε υψηλότερη κατά 10-20% από αυτή της Κεντρικής Ευρώπης με κύρια αιτία την έλλειψη επαρκών διασυνδέσεων. Το χειρότερο είναι ότι μέσα στην κρίση η Γερμανία μείωσε στην συμμετοχή του φυσικού αερίου στην παραγωγή ρεύματος σε σχέση με την Ελλάδα. Στην Γερμανία το 2021 η παραγωγή από φυσικό αέριο ήταν το 10% της συνολικής έναντι περίπου 40% στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι μια τιμή αερίου στα 150 ευρώ περνάει ως 120 ευρώ (12 λεπτά) στην τελική τιμή στην Ελλάδα αλλά μόνο 30 ευρώ (3 λεπτά) στην Γερμανία (υποθέτουμε συντελεστή απόδοσης σταθμών ΦΑ 50%)

Η μείωση του χάσματος είχε ως συνέπεια και την πολύ μεγαλύτερη επιδότηση στην Ελλάδα. Υπολογίζουμε ότι έχει κρατήσει την τελική τιμή σε επίπεδο κάτω από τα 20 λεπτά δηλαδή η μέση επιδότηση είναι περίπου 10 λεπτά, ενώ στην Γερμανία απλώς μειώθηκε στο μισό το ΕΤΜΕΑΡ – μείωση δηλαδή περίπου 3,5 λεπτών.

Οι αριθμοί παραπάνω είναι ενδεικτικοί αλλά θεωρούμε ότι αποτελούν επαρκή βάση για συζήτηση και, γιατί όχι, περαιτέρω ανάλυση από αρμόδιους και ειδικούς ώστε να δοθεί η κατάλληλη κατεύθυνση πολιτικής. Αλλά και για να υπάρξει πιο ακριβής και υπεύθυνη  ενημέρωση των πολιτών.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top