Γιατί το allazorevma.gr Υπολογίζει τον Μέσο Όρο των Τιμών του Ρεύματος;

Το allazorevma.gr είναι το μόνο εργαλείο σύγκρισης τιμών ρεύματος που υπολογίζει τις χρεώσεις των τιμολογίων με βάση τον Μέσο Όρο των τιμών που έχουν ανακοινωθεί από τους Παρόχους όλους τους προηγούμενους μήνες και όχι μόνο την τιμή του τρέχοντος μήνα*. Γιατί επιλέξαμε την τακτική αυτή;

Για να βοηθήσουμε τους καταναλωτές – χρήστες της σελίδας μας να έχουν μια πληρέστερη εικόνα της συμπεριφοράς των Παρόχων. Δεδομένου ότι οι Πάροχοι είναι υποχρεωμένοι να προβλέψουν τις τιμές του επόμενου μήνα, υπάρχει πιθανότητα, αν πέσουν έξω στην πρόβλεψή τους σε ένα μήνα, να προσπαθήσουν να διορθώσουν την τιμή στον επόμενο. Ο μέσος όρος των μηνιαίων τιμών στην περίπτωση αυτή είναι καλύτερος δείκτης της χρέωσης που θα πρέπει να περιμένει στον λογαριασμό του ο καταναλωτής.

Να διευκρινίσουμε ότι υπολογίζουμε τον μέσο όρο όλων των προηγούμενων μηνών ξεκινώντας από τον Αύγουστο, οπότε εφαρμόστηκε η νέα διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι μόλις ανακοινωθούν στις 20 Σεπτεμβρίου οι τιμές του Οκτωβρίου, ο αλγόριθμος του allazorevma.gr θα υπολογίζει τον μέσο όρο Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου.

Ποια ήταν η εμπειρία από τους δύο πρώτους μήνες της εφαρμογής της νέας διαδικασίας; Σχεδόν όλοι οι Πάροχοι μετέβαλαν τις τιμές τους στο ίδιο ποσοστό εκτός από τον μεγαλύτερο – την Κρατική Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (την γνωστή ΔΕΗ) που έκανε την έκπληξη: Ήταν ο φθηνότερος τον Αύγουστο και έγινε ο ακριβότερος Πάροχος τον Σεπτέμβριο. Ο αλγόριθμος του allazorevma.gr συνέβαλε, για όσους χρησιμοποίησαν την σελίδα, στην εξομάλυνση  αυτής της απότομης και γι’ αυτό ακατανόητης μεταβολής στην συμπεριφορά του δεσπόζοντα Παρόχου.

*Ο Μέσος Όρος χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση των τιμολογίων. Οι τιμές όλων των μηνών για κάθε τιμολόγιο παρουσιάζονται στην ανάλυσή του.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top