Η Αρχή του Τέλους για την Κρίση Τιμών του Ρεύματος;

Ο Δείκτης Τιμών Ρεύματος με στοιχεία Ιανουαρίου 2022 που υπολογίζει το allazorevma.gr, η πρώτη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ρεύματος στην Ελλάδα, είχε αύξηση σε σχέση με τον δείκτη με στοιχεία Δεκεμβρίου. Ο Δείκτης Τιμών ανέβηκε  από 162,58 στα 190,80 ευρώ την μεγαβατώρα. Η αύξηση οφείλεται στο ότι η κρατική επιδότηση των 135 ευρώ την μεγαβατώρα για τον μήνα Ιανουάριο δεν ήταν αρκετή για να αντισταθμίσει τις ανταγωνιστικές χρεώσεις παρ΄όλο που αυτές παρουσίασαν μικρή μείωση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, στις οποίες το allazorevma.gr  περιλαμβάνει την κρατική επιδότηση των 135 ευρώ την  μεγαβατώρα (για τον Ιανουάριο), αυξήθηκαν από -109,17 σε -79,65 ευρώ την μεγαβατώρα – έγιναν δηλαδή λιγότερο πιστωτικές. Ο Δείκτης Ανταγωνιστικών Τιμών Ρεύματος για οικιακούς καταναλωτές,  περιλαμβανομένου του ΦΠΑ μειώθηκε  από 262,55 σε 259,25 ευρώ την μεγαβατώρα. Οι τιμές των εναλλακτικών παρόχων κυμάνθηκαν από 200,48 έως 286,42 με μέσο όρο τα 245,95 ευρώ την μεγαβατώρα αυξημένο κατά 5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (234,28). Συνολικά, σε 12μηνη βάση (2/21-1/22), η μέση τιμή των εναλλακτικών παρόχων αυξήθηκε κατά 183,93% ενώ ο συνολικός δείκτης ανταγωνιστικών χρεώσεων που περιλαμβάνει και την ΔΕΗ αυξήθηκε κατά 161,58%. 
 
Στο Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η εξέλιξη του κόστους της αγοράς και των τιμών των εναλλακτικών και της ΔΕΗ τους τελευταίους 12 μήνες. Υπάρχουν ενδείξεις σταθεροποίησης. Η τιμή στην χονδρική εμφάνισε μικρή πτώση τον Ιανουάριο και υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτή θα είναι η τάση τους επόμενους μήνες. Από την άλλη μεριά είναι εμφανές ότι η επιδότηση έχει κρατήσει τον δείκτη σε ένα σταθερό επίπεδο (μέσο όρο) γύρω στο 190 ευρώ την μεγαβατώρα στο δεύτερο εξάμηνο του 2021 έναντι 166 ευρώ την μεγαβατώρα το πρώτο εξάμηνο (αύξηση 14,5%). Με την προϋπόθεση ότι οι Πάροχοι πιστώνουν με ακρίβεια και στην ώρα της την επιδότηση, η κρίση αντιμετωπίστηκε επαρκώς μέχρι στιγμής και είναι πιθανό να βρισκόμαστε στην αρχή του τέλους της.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top