Η Αύξηση της Χρέωσης για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας Δεν Είναι Αμελητέα

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε σε διαφορετικό χρόνο και με διαφορετικό τρόπο τις αποφάσεις της για τις επιδοτήσεις στο ανταγωνιστικό μέρος των λογαριασμών ρεύματος σε σχέση με αυτές για τις αυξήσεις στο ρυθμιζόμενο μέρος. Σπαταλώντας έτσι τον χρόνο της πολιτικής ηγεσίας και των εκπροσώπων του Τύπου. Επίσης και των καταναλωτών και του allazorevma.gr που πρόσεχαν. Η εντύπωση μας λοιπόν είναι ότι οι αυξήσεις στις χρεώσεις ΥΚΩ δεν είναι αμελητέες. Η ανάλυση μας παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες. Συνοπτικά:

Για την συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών (υπολογίζουμε περίπου το 85% των οικιακών και μικρών επιχειρήσεων) αυξάνεται κατά μέσο όρο η ετήσια δαπάνη για ρεύμα κατά 44 ευρώ (κατανάλωση 3,750 ημερήσιες κιλοβατώρες τον χρόνο). Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση 4,7% της συνολικής δαπάνης για ρεύμα με βάση τον Δείκτη Τιμών του allazorevma.gr (Σεπτέμβριος ’22 – μετά την επιδότηση).

Για την μειοψηφία των καταναλωτών, που καταναλώνουν περισσότερες από 4.800 κιλοβατώρες τον χρόνο, υπάρχει μείωση της χρέωσης για ΥΚΩ περίπου κατά 23 ευρώ (τον χρόνο), που αντιστοιχεί σε μείωση της συνολικής ετήσιας δαπάνης για ρεύμα κατά 1,8%.

Το τελικό καθαρό αποτέλεσμα των αυξομειώσεων είναι ότι οι χρεώσεις για ΥΚΩ αυξάνονται κατά 300 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Αυτό είναι καλό και κακό νέο.

Είναι κακό γιατί όχι μόνο επιβαρύνει τους λογαριασμούς μας αλλά και γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι’ αυτό. Περιλαμβάνεται στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις και οι καταναλωτές δεν έχουν καμιά ελπίδα να το αντιμετωπίσουν επιλέγοντας άλλο προμηθευτή. Εδώ ο “προμηθευτής” είναι το κράτος και τέτοιο έχουμε μόνο ένα.

Το καλό νέο είναι ότι με τις ανακοινώσεις του ο πολιτικός ηγέτης άφησε να εννοηθεί ότι τα χρήματα που θα εισπράξει θα μας τα δώσει πίσω ως επιδότηση αν και όποτε αυτός κρίνει ότι χρειάζεται. Αυτό βέβαια μένει να το δούμε. Γιατί όμως η ανακύκλωση; Για να βοηθηθούν οι καταναλωτές με μεγάλες καταναλώσεις; Υπάρχει υποψία ότι είναι “ευάλωτοι”; Και δεν τους μειώσαμε την επιδότηση για να κάνουν οικονομία με τις άλλες ανακοινώσεις μας; Μήπως υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας μεταξύ των χεριών μας;

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top