Η Επιδότηση Μείωσε τον Δείκτη Τιμών Ρεύματος τον Αύγουστο

Ο Δείκτης Τιμών Ρεύματος με στοιχεία Αυγούστου 2022 που υπολογίζει το allazorevma.gr, η πρώτη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ρεύματος στην Ελλάδα, είχε μείωση σε σχέση με τον δείκτη με στοιχεία  Ιουλίου. Ο Δείκτης Τιμών είχε μείωση από τα 330,51 σε 260,09 ευρώ την μεγαβατώρα.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, στις οποίες το allazorevma.gr  περιλαμβάνει την κρατική επιδότηση των 337 ευρώ την  μεγαβατώρα (για τον Αύγουστο), μειώθηκαν από -144,17 σε -281,47 ευρώ την μεγαβατώρα – έγιναν δηλαδή περισσότερο πιστωτικές. Είχαμε συνεπώς διπλασιασμό της επιδότησης. Ο Δείκτης Ανταγωνιστικών Τιμών Ρεύματος για οικιακούς καταναλωτές,  περιλαμβανομένου του ΦΠΑ αυξήθηκε σημαντικά από 455,97 σε 515,54 ευρώ την μεγαβατώρα. Οι τιμές των εναλλακτικών παρόχων κυμάνθηκαν από 485,60 έως 684,40 με μέσο όρο τα 558,71 ευρώ την μεγαβατώρα αυξημένο σημαντικά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (435,68). Συνολικά, σε 12μηνη βάση (9/21-8/22), η μέση τιμή των εναλλακτικών παρόχων αυξήθηκε κατά 341% ενώ ο συνολικός δείκτης ανταγωνιστικών χρεώσεων που περιλαμβάνει και την ΔΕΗ αυξήθηκε κατά 251%. 
 
Στο πρώτο Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η εξέλιξη του κόστους της αγοράς και των τιμών των εναλλακτικών και της ΔΕΗ τους τελευταίους 12 μήνες. Στον Δεύτερο Πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά το τι θα πλήρωναν οι καταναλωτές με και χωρίς την επιδότηση από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα.
 
Τον Αύγουστο συνεχίστηκε η αύξηση της χονδρικής τιμής (25%) η οποία  δεν πέρασε όλη στην λιανική (13% αύξηση). Ο Δείκτης επηρεάστηκε προς τα κάτω από τον διπλασιασμό περίπου της επιδότησης. Ο Αύγουστος ήταν ο πρώτος μήνας του νέου συστήματος τιμολόγησης στη λιανική. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι Πάροχοι πέτυχαν με μεγάλες αυξήσεις στις τιμές τους να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο από το αυξημένο κόστος της χονδρικής. Εκτός από την Κρατική Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) η οποία με επιθετική πολιτική, κατέληξε να έχει τον Αύγουστο το μικρότερο μικτό περιθώριο από όλους τους Παρόχους – πιθανότητα καθαρές ζημιές. Με αποτέλεσμα, καθώς είναι ήδη γνωστές οι τιμές του Σεπτεμβρίου,  η ΚΕΗ από φθηνότερος Πάροχος να γίνει ο ακριβότερος.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top