Ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών της ΡΑΑΕΥ. Αξιολόγηση από το allazorevma.gr

Με καθυστέρηση τριών μηνών από την εφαρμογή των νέων (χρωματιστών!) τιμολογίων ρεύματος τέθηκε σε δημόσια χρήση η ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ενέργειας της ΡΑΑΕΥ (energycost.gr). Η ιστοσελίδα απέχει ακόμα πολύ από το να είναι χρήσιμο εργαλείο για τους Έλληνες καταναλωτές – μπορεί  να ισχυρισθεί κανείς ότι είναι ακόμα και επικίνδυνο για τα συμφέροντά τους. Δεν είναι πλήρης, δεν ακολουθεί τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές, είναι πρόχειρα κατασκευασμένη και κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι περιέχει λάθη. Το allazorevma.gr, αν είχε την σχετική αρμοδιότητα, δεν θα πιστοποιούσε το energycost.gr  στην παρούσα μορφή του ως κατάλληλο για την χρήση των καταναλωτών. Ενδεικτικά από την επιθεώρηση που κάναμε στις πρώτες ημέρες λειτουργίας της:
 • Περιλαμβάνει μόνο τα Πράσινα τιμολόγια – δεν υπάρχουν τα Κίτρινα και τα Σταθερά. Δεν υπάρχει καμία σχετική προειδοποίηση για τους χρήστες. Ακόμα χειρότερα, η εφαρμογή στα φίλτρα της θεωρεί ότι τα πράσινα τιμολόγια δεν έχουν ρήτρα αναπροσαρμογής. Αν ο χρήστης επιλέξει να δεί τιμολόγια με ρήτρα, η εφαρμογή δίνει κενό.
 • Η εφαρμογή δεν κάνει στην πράξη σύγκριση τιμολογίων. Παρόλο που ζητά τον τρέχοντα Πάροχο και την κατανάλωση, δεν χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για να πληροφορήσει τον χρήστη για το όφελος που θα έχει αν αλλάξει Πάροχο. Ταξινομεί απλώς τα ισχύοντα τιμολόγια με βάση την τιμή των ανταγωνιστικών χρεώσεων που υπολογίζει. Αυτή η πρακτική είναι αντίθετη με την διεθνώς εφαρμοζόμενη καλύτερη πρακτική όπου υπολογίζεται το σχετικό όφελος και ανάγεται σε ετήσια βάση.
 • Για να κάνει τον υπολογισμό της χρέωσης και έμμεσα της τιμής (των πράσινων τιμολογίων μόνο προς το παρόν!) για περίοδο μεγαλύτερη του μήνα πολλαπλασιάζει την χρέωση/τιμή του τρέχοντα μήνα επί τον αριθμό των μηνών. Αυτή η πρακτική είναι παραπλανητική (και απαγορευτική – αν χρειαστεί να συγκριθούν σταθερά τιμολόγια).
 • Δεν υπάρχουν τα τιμολόγια φυσικού αερίου (και τα μικτά αερίου-ρεύματος)
 • Δεν υπάρχουν επαγγελματικά τιμολόγια χαμηλής τάσης (Γ21 κλπ.)
 • Λειτουργεί παράλληλα και ο κατάλογος των τιμολογίων (invoices) ο οποίος παρουσιάζει μια διαφορετική και παραπλανητική εικόνα (ταξινόμηση) των τιμολογίων. Προκαλείται έτσι σύγχυση στους καταναλωτές την οποία έχουν σπεύσει να εκμεταλλευθούν ορισμένοι Πάροχοι.
 • Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις παρουσιάζονται και υπολογίζονται λάθος (η χρέωση ισχύος δικτύου διανομής εμφανίζεται ως τιμή ανά κιλοβατώρα!). Αν και ο υπολογισμός δεν επηρεάζει την κατάταξη των τιμολογίων, το σοβαρό λάθος υπονομεύει σε μεγάλο βαθμό την αξιοπιστία της εφαρμογής.
 • Το κείμενο στην σελίδα χρήσιμες πληροφορίες/ οφέλη καταναλωτή πιθανότατα έχει παραχθεί από εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης. Αν αυτό δεν ισχύει είναι υπόδειγμα προχειρότητας.
 • Οι ανταγωνιστικές χρεώσεις του τιμολογίου που παρουσιαζόταν ως φθηνότερο τις πρώτες 4 ημέρες λειτουργίας της σελίδας ήταν υπολογισμένες λάθος (διπλός υπολογισμός έκπτωσης στην βασική τιμή). Την στιγμή που γράφεται το παρόν, το λάθος αυτό είναι διορθωμένο. Οι υπολογισμοί στα περισσότερα τιμολόγια είναι πλέον σωστοί (εκτός από ένα!).
 • Τα τιμολόγια χαρακτηρίζονται ως περιέχοντα “Κρατική επιδότηση” πράγμα που έπαψε να ισχύει από την 1/1/24. Τις πρώτες ημέρες λειτουργίας οι λογότυποι των Παρόχων δεν φαίνονταν στην σελίδα.
 • Αν ο καταναλωτής επιλέξει κατανάλωση του εθνικού μέσου όρου, η νυκτερινή είναι υψηλότερη από την ημερήσια (διορθώθηκε)  Ο χρήστης, ακόμα και αν έχει επιλέξει ημερήσιο τιμολόγια, εξακολουθεί να έχει την δυνατότητα να εισάγει και νυκτερινή. Εξακολουθεί να είναι παραπλανητικός ο τίτλος του πεδίου που ο καταναλωτής εισάγει την κατανάλωση (“η ημερήσια κατανάλωση είναι” – ακόμα και αν ο χρήστης αναφέρεται σε 12μηνη περίοδο).
Ένα ερώτημα που το allazorevma.gr δεν μπορεί να απαντήσει είναι το πως ένας κρατικός οργανισμός έδωσε για δημόσια χρήση μια εφαρμογή η οποία δεν έχει υποστεί στοιχειώδη έλεγχο. Υποκαθιστώντας συνεπώς το κράτος, συνεχίζει τον δικό του έλεγχο – ο κατάλογος παραπάνω είναι προσωρινός. Θα ενημερώσουμε τους καταναλωτές όταν περατωθεί και – το σημαντικότερο – αν και όταν θα είμαστε σε θέση να πιστοποιήσουμε ότι η χρήση του energycost .gr δεν είναι επικίνδυνη για τα συμφέροντα των χρηστών του.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top