Ιεραρχία των Παρόχων τον Αύγουστο

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων κλπ. (ΡΑΑΕΥ) δημοσίευσε τις αναφορές της για την λιανική αγορά ηλεκτρισμού μέχρι τον Αύγουστο του 2023. Τα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό μετρητών που εκπροσωπεί κάθε Πάροχος στην Χαμηλή Τάση παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα, όπου φαίνεται η εξέλιξη στα μερίδια αγοράς στο επτάμηνο από 31/1/23 έως 31/8/23*. Οι παρατηρήσεις μας:

Η δεσπόζουσα θέση της Κρατικής Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (γνωστής ως ΔΕΗ), με το 73% των μετρητών, παραμένει μεγάλη και σταθερή. Το μερίδιο της ΚΕΗ διατηρήθηκε υψηλά παρά το ότι εξακολουθεί να απέχει πολύ από το να είναι η φθηνότερη επιλογή για τους καταναλωτές. Από τις αρχές του 2021 έως σήμερα ο ρυθμός απώλειας πελατών της ΚΕΗ έχει πέσει από 100.000 το τρίμηνο σε 6,500 το επτάμηνο ήτοι λιγότερους από 1.000 κατά μέσο όρο μηνιαίως.

Οι Πάροχοι που είχαν έντονη δραστηριότητα στο επτάμηνο ήταν οι δύο εταιρείες φυσικού αερίου, με προεξάρχουσα την Ζενίθ που συνεχίζει να είναι πρωτοπόρος στον αριθμό νέων πελατών, με το Φυσικό Αέριο να ακολουθεί ασθμαίνοντας. Εντυπωσιακή επίδοση του Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας – που είχε σημαντική αύξηση τον Αύγουστο κατά περίπου 1.000 μετρητές (η ΚΕΗ την ίδια περίοδο έχασε 1.800) . Ο ΕΛΤΑ δεν πρέπει να θεωρείται πλέον ενεργός Πάροχος. Υπάρχει και ένας αριθμός Παρόχων (We Energy, Elin κλπ.) για τους οποίους δεν είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε το τι προσδοκούν συμμετέχοντας στην αγορά.

Αξιοσημείωτο είναι ότι τόσο η Protergia (που έπεσε στην 5η θέση στην ιεραρχία) όσο και η θυγατρική της Watt & Volt εξακολουθούν να χάνουν μετρητές μέσα στο 2023. Παρά το ότι στο σύνολό τους εξακολουθούν να είναι ο μεγαλύτερος εναλλακτικός Πάροχος, οι αριθμοί υποδεικνύουν ότι υπάρχει μια διστακτικότητα στην ενεργοποίηση τους στην αγορά. Να αναμένουμε νέες εξαγορές; Ή πρόκειται απλώς για εποχική δυσθυμία;

* Ο Πίνακας είναι ταξινομημένος με βάση τον αριθμό μετρητών την 31/8/23

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top