Κάλλιο Πέντε και στο Χέρι- Έξυπνες Χρήσεις για Έξυπνους Μετρητές

Η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών ρεύματος στην Ελλάδα είναι ένα παραμύθι χωρίς τέλος. Είμαστε πίσω στην διείσδυση των μετρητών αυτών ακόμα και από ευρωπαϊκές χώρες πρώην μέλη της Κομεκόν. Μας το θύμισε πρόσφατα το συνταρακτικό νέο ότι η διαιδικασία προμήθειας απο τον ΔΕΔΔΗΕ των 7,5 εκατομμυρίων μετρητών στα επόμενα χρόνια “κόλησε” ακόμα μια φορά.. Η θέση μας είναι ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε την καθυστέρηση αυτή ώστε, μαθαίνοντας από τις αποτυχίες των πρωτοπόρων, να τις αποφύγουμε. Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού.

Στο παρόν προτείνεται μια ρεαλιστική στρατηγική: Δυο εφαρμογές των έξυπνων μετρητών που, ενώ χρησιμοποιούν ένα πολύ μικρό φάσμα της λειτουργικότητάς τους,  καλύπτουν άμεσες και επιτακτικές ανάγκες της αγοράς ηλεκτρισμού. Με την ελπίδα ότι η εγκατάστασή τους θα επιτρέψει να επιτευχθούν “εύκολες και γρήγορες νίκες” αυξάνοντας την ταχύτητα αποδοχής τους από τους καταναλωτές. Οι εφαρμογές αυτές είναι α) η δυνατότητα προπληρωμής της κατανάλωσης και β) η δυνατότητα πολλαπλών ζωνών τιμολόγησης. Το πλεονέκτημα των εφαρμογών αυτών είναι ότι μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα χωρίς να χρειαστεί να περιμένουμε την σύνδεση των μετρητών στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, τις εφαρμογές και την κεντρική βάση δεδομένων που θα απαιτηθούν για την πολύπλοκες εφαρμογές όπως η δυναμική τιμολόγηση. Εξηγούμε:

Το μεγαλύτερο – δομικό- πρόβλημα της ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού σήμερα, που την διακρίνει από τις χώρες του πρώτου κόσμου στον οποίο η χώρα φιλοδοξεί να ανήκει, είναι η απροθυμία ή η αδυναμία μεγάλου μέρους των καταναλωτών να  πληρώσουν τον λογαριασμό τους. Το πρόβλημα αυτό λυνόταν παραδοσιακά με την απειλή διακοπής της ηλεκτροδότησης και τελευταία με την μεταφορά του κακοπληρωτή στον Πάροχο Καθολικής Υπηρεσίας. Έτσι ώστε οι οφειλές να πληρώνονται από τους υπόλοιπους καταναλωτές μέσω των ΥΚΩ. Λύσεις που είναι άδικες, αυταρχικές και αναποτελεσματικές. Η πρόταση είναι απλή: Στην διαδικασία μεταφοράς στον ΠΚΥ να προστεθεί η υποχρεωτική εγκατάσταση προπληρωμένου μετρητή. Θα χρειαστούν περίπου 150.000 μετρητές. Οι οποίοι σταδιακά θα αυξηθούν γιατί, με βάση την διεθνή εμπειρία, η προπληρωμή (με την οποία οι καταναλωτές είναι ήδη εξοικειωμένοι) θα αποδειχθεί δημοφιλής και ανάμεσα τους καλοπληρωτές.

Ένα δεύτερο σημαντικό πρόβλημα της ελληνικής αγοράς είναι η στασιμότητα στην χρήση μετρητών με νυκτερινό τιμολόγιο. Το πρόβλημα είναι σημαντικό γιατί η λεγόμενη ζωνική τιμολόγηση (δηλαδή η αλλαγή της τιμής του ρεύματος σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα -ζώνες- της ημέρας, της βδομάδας και της εποχής) είναι το πρώτο βήμα προς το ιδανικό – την δυναμική τιμολόγηση. Το οποίο ιδανικό εκτός των άλλων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο σύστημα και την επέκταση της ηλεκτροκίνησης. Η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών με δυνατότητα πολλαπλών ζωνικών τιμολογίων θα δώσει την δυνατότητα στους παρόχους να σχεδιάσουν ελκυστικά νέα προϊόντα για τους καταναλωτές μέσω των οποίων θα μπορούν να μειώσουν την δαπάνη τους για ρεύμα.

Προϋπόθεση για την προώθηση των ζωνικών τιμολογίων (ακόμα και του απλού νυκτερινού) είναι ο ανασχεδιασμός της χονδρικής αγοράς ώστε οι προμηθευτές να έχουν κίνητρο να τα προωθήσουν. Δεδομένου ότι με την υπάρχουσα διαδικασία, εισπράττουν χαμηλότερη τιμή από τους πελάτες τους με νυκτερινό ενώ οι ίδιοι χρεώνονται στην χονδρική με βάση την τυπική καμπύλη φορτίου του συνόλου των οικιακών καταναλωτών Αυτό ίσως εξηγεί και τις διαφημιστικά τους μηνύματα “χρέωση μικρότερη από το νυκτερινό” – που τυχαίνει βέβαια να είναι εντελώς  παραπλανητικό

Θα παρατηρήσει κανείς ότι οι δύο εφαρμογές που προτείνονται δεν χρειάζονται κατ’ ανάγκη έξυπνους μετρητές για να υλοποιηθούν Αυτό είναι αλήθεια. Είναι εφαρμογές δοκιμασμένες όχι μόνο στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα εδώ και πολλές δεκαετίες. Αν είναι όμως να πληρώσουμε για τους έξυπνους μετρητές τουλάχιστον ας είναι για κάτι χειροπιαστό και χρήσιμο! Κάλλιο πέντε και στο χέρι…

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top