Κάνε Ότι Κάνει η Γερμανία – Όχι Ότι Λέει!

“Στην Πολιτική υπάρχουν πράγματα που λέγονται αλλά δεν γίνονται και πράγματα που γίνονται αλλά δεν λέγονται” είχε αποφανθεί (παραφράζουμε) επιφανής Έλλην πολιτικός. Οι Γερμανοί πολιτικοί φαίνεται ότι συμφωνούν με την κυνική αυτή παρατήρηση και την εφαρμόζουν πιστά – τουλάχιστον στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής. Ο Πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις πηγές παραγωγής ηλεκτρισμού στην Γερμανία το 2020 και το 2021 (Καθαρή παραγωγή μετά την αφαίρεση της ιδιοκατανάλωσης των ανθρακικών κυρίως σταθμών). Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί:

Υπάρχει μια πρωτοφανής πτώση της παραγωγής από το αιολικό δυναμικό, της τάξεως του 15%. Τα αιολικά παρήγαν 19 ΤWh λιγότερες το 2021 σε σχέση με το 2020 (19 ΤWh είναι το 40% περίπου της συνολικής παραγωγής στην Ελλάδα). Συγχρόνως υπάρχει πτώση της παραγωγής από φωτοβολταικές εγκαταστάσεις – περίπου 6%.

Υπάρχει επίσης πτώση της παραγωγής από σταθμούς με καύσιμο το φυσικό αέριο – κατά 14% περίπου.

Συνολικά, ο αέρας ο ήλιος και το φυσικό αέριο ως πηγές ενέργειας είναι υπεύθυνες για ένα έλλειμα περίπου 30 TWh στην παραγωγή ηλεκτρισμού στην Γερμανία το 2021. Η διαφορά είναι ότι για τις ανανεώσιμες πηγές υπεύθυνη είναι η Φύση ενώ για το φυσικό αέριο προφανώς ή τεράστια αύξηση της τιμής του το δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς.

Ο Πίνακας εξηγεί το πως καλύφθηκε το έλλειμα αυτό. Με αύξηση της παραγωγής των ανθρακικών σταθμών (περίπου κατά 28% αυτών που καίνε λιθάνθρακα και 20 % αυτών που καίνε χαμηλότερης ποιότητας λιγνίτη) αλλά και των πυρηνικών κατά 7%. Τα ανθρακικά και τα πυρηνικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρισμού παράγοντας περίπου 30 TWh  περισσότερες από το 2020 κάλυψαν το ισόποσο σχεδόν έλλειμα από τις ΑΠΕ και το φυσικό αέριο.

Οι αριθμοί αυτοί είναι “σκληροί”*. Δηλαδή είναι αξιόπιστη πληροφορία. Και αν συγκριθούν με τις δηλώσεις και τις διατυπωμένες προθέσεις των πολιτικών ηγετών (πχ Net Zero το 2050) βρίσκονται σε μια προφανή διάσταση.

Ο επιφανής (και αείμνηστος) Έλλην πολιτικός έχει δώσει την συμβουλή του. Δεν είναι και προς θάνατον άλλα να λέμε και άλλα να κάνουμε. Άλλωστε το κάνουν και οι Γερμανοί. Θα επανέλθουμε με τα στοιχεία που αφορούν την χώρα μας* για να δούμε αν ακολουθούμε τις συμβουλές του αείμνηστου και το παράδειγμα των Γερμανών πολιτικών.

 

* Υπάρχουν στρογγυλοποιήσεις από την πηγή, το Strom Report – η παραγωγή το 2021 είναι κατά 2 TWh μεγαλύτερη αλλά αυτό δεν αλλάζει σημαντικά την συνολική εικόνα.
**Είναι γνωστό ότι ο χρόνος και η προσπάθεια που χρειάζεται για να μάθει κανείς τι γίνεται στην Ελλάδα – για οτιδήποτε- είναι περισσότερος από ότι στις υπόλοιπες πολιτισμένες χώρες του κόσμου
.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top