Κανένα Εμπόδιο στην Αλλαγή Παρόχου – Ούτε στους Κακοπληρωτές!

(Το κείμενο που ακολουθεί είναι η συνεισφορά της Clarus ESCo στην σχετική διαβούλευση της ΡΑΕ, Μάιος  2021. Το σχετικό θέμα δεν λύθηκε τότε και είναι ξανά στην επικαιρότητα)

Προτείνουμε να μην τεθεί κανένα εμπόδιο στην αλλαγή παρόχου για καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές γιατί η προσπάθεια να λυθεί ένα μη υπαρκτό (ή στην χειρότερη περίπτωση αμελητέο) πρόβλημα, οδηγεί σε νόθευση του ανταγωνισμού και δημιουργεί αντικίνητρα για την καινοτομία.

Η ορθή επιλογή των πελατών, η αξιολόγηση της πιστοληπτικής τους ικανότητας και η επιμέλεια στην είσπραξη των οφειλών αποτελούν απαραίτητες (sine qua non) και σημαντικές δεξιότητες/ικανότητες που πρέπει να διαθέτει μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην λιανική αγορά ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Όπως και σε κάθε άλλη λιανική αγορά, αλλά ειδικά στις αγορές ενέργειας, ο ανταγωνισμός μπορεί να περιλαμβάνει μεθόδους και πολιτικές που αντιμετωπίζουν με  καινοτομικό τρόπο το κοινωνικό χαρακτήρα του αγαθού. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του Κώδικα Προμήθειας εξασθενίζουν τα κίνητρα για τους προμηθευτές να βελτιώσουν τις δεξιότητες αυτές και να δοκιμάσουν να εφαρμόσουν καινοτομίες.

Αντίθετα, η ύπαρξη εμποδίων στην αλλαγή παρόχου λόγω χρεών ευνοεί τους παρόχους με τις χαμηλότερες επιδόσεις και συνεπώς μειώνει την ένταση του ανταγωνισμού. Αντίθετα από την διακινούμενη ανεκδοτολογικού χαρακτήρα πληροφόρηση, και με βάση την δική μας εμπειρία στην διαχείριση αλλαγών Παρόχου, δεν υπάρχει Πάροχος (τουλάχιστον μεταξύ των εναλλακτικών) που διακινδυνεύει να  αποδεχθεί ως πελάτες του κακοπληρωτές. Αλλά ακόμα και αν υπάρχει – αρκεί να αφεθεί η αγορά να θέσει όρια σε τέτοιες επιχειρηματικές πρακτικές.

Το υπαρκτό πρόβλημα στην αγορά ηλεκτρισμού είναι η μεταφορά των κακοπληρωτών στον Πάροχο Καθολικής Υπηρεσίας, που έχει γίνει πλέον ο 6ος μεγαλύτερος στην αγορά. Η διαδικασία φαίνεται ότι δημιουργεί λανθασμένα κίνητρα στους προμηθευτές οι οποίοι “ξεφορτώνονται” τους πελάτες με οφειλές, αδιαφορούν γι’ αυτούς και αναμένουν την επιδότηση από τον λογαριασμό των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας κοινωνικοποιώντας έτσι τα χρέη. Αυτό πρέπει να αλλάξει σε πρώτη προτεραιότητα με την υιοθέτηση λύσεων καινοτομικών για την χώρα αλλά δοκιμασμένων στο εξωτερικό, όπως για παράδειγμα την τοποθέτηση μετρητών προπληρωμής στους δύστροπους πελάτες ως υποκατάστατο της μεταφοράς τους στον Πάροχο Καθολικής Υπηρεσίας. Η εφαρμογή της λύσης αυτής θα εξασφάλιζε σε μεγάλο βαθμό και την επίλυση του προβλήματος (στον βαθμό που υπάρχει) που προτίθεται να λύσει η προτεινόμενη τροποποίηση.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top