Κάνουμε Λάθος; Βοηθήστε να το διορθώσουμε!

Η ομάδα του allazorevma.gr καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε ο αλγόριθμος του να κάνει ορθούς υπολογισμούς. Αυτό είναι προφανώς προϋπόθεση για να διατηρήσουμε την αξιοπιστία μας.
 
Η εμπειρία απο την λειτουργία της ιστοσελίδας από το 2015 είναι ότι τα λάθη μας είναι σπάνια – αλλά υπήρξαν. Και ότι η σημαντικότερη πηγή υποδείξεων για λάθη ήταν οι χρήστες μας. Συνεπώς αποφασίσαμε να ενσωματώσουμε στην λειτουργία της ιστοσελίδας την  διαδικασία υποβολής υποδείξεων για λάθη. Έτσι ώστε να ενθαρρυνθούν περισσότεροι φίλοι να συμμετάσχουν και να υπάρξει καλύτερη οργάνωση και τεκμηρίωσή τους.
 
 
Προσκαλούμε λοιπόν τους χρήστες μας, σε περίπτωση που εντοπίσουν σημείο στο οποίο κατά την άποψή τους υπάρχει λάθος στην ιστοσελίδα, να συμπληρώσουν και υποβάλουν την παρακάτω φόρμα.
 
Το allazorevma.gr θα καταβάλει καθε προσπάθεια να απαντά σε όλες τις υποδείξεις σε εύλογο χρονικό διάστημα, αφού επιβεβαιώσει την ταυτότητα του προσώπου που την υπέβαλε. Ανώνυμες ή ψευδώνυμες υποδείξεις δεν θα απαντώνται. Το allazorevma.gr σκοπεύει να παρέχει εύφημη μνεία σε υποδείξεις που αποδειχθούν ορθές.
Scroll to Top