Kείμενο αποκατάστασης στην Εξώδικη Διαμαρτυρία της ΔΕΗ

Παραθέτουμε παρακάτω ένα κείμενο αποκατάστασης όπως απαιτείται από διαμαρτυρία της ΔΕΗ. (περισσότερα εδώ)

“Σχετικά με το δημοσίευμα με τίτλο: “Τα δίκτυα της ΔΕΗ και οι πυρκαγιές – η ασφάλεια στοιχίζει“. Στον βαθμό που ο αναγνώστης του κειμένου καταλαβαίνει ότι υπονοώ ότι η ΔΕΗ είναι υπεύθυνη για πυρκαγιές, δηλώνω ότι αυτό δεν ισχύει γιατί δεν έχω στην διάθεσή μου κανένα σχετικό στοιχείο. Πράγμα που άλλωστε αναφέρεται στη πρώτη παράγραφο του κειμένου: Προφανώς δεν έχουμε καμία λεπτομερή πληροφόρηση για το συγκεκριμένο συμβάν και ίσως -βραχυπρόθεσμα – δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα πριν υπάρξει (αν υπάρξει!) η σχετική έρευνα”*. Ο προσεκτικός αναγνώστης θα αναγνωρίσει ότι το πνεύμα τουλάχιστον του κειμένου αφενός απαλλάσσει εμμέσως την διοίκηση της ΔΕΗ από την (ιστορική) ευθύνη για την ποιότητα του δικτύου αφετέρου υποστηρίζει τυχόν απαίτησή της για πρόσθετους πόρους ώστε η ποιότητα να βελτιωθεί.

Σχετικά με το δημοσίευμα “Τρεις αλήθειες για το ρεύμα – από το allazorevma.gr“. Δηλώνω ότι σε καμία περίπτωση δεν υπονοώ ότι η ΔΕΗ δεν λειτουργεί με διαφάνεια ούτε ότι είναι σε διαπλοκή με ιδιωτικά συμφέροντα. Αν δημιουργείται στον αναγνώστη αυτή η εντύπωση δεν ήταν στην πρόθεσή μου. Απλώς σημειώνω ότι η πλειοψηφία των μετοχών της ΔΕΗ ανήκει σε ιδιώτες (θεσμικούς και το ευρύ κοινό) και είναι λογικό, αποδεκτό και επιθυμητό να λειτουργεί με σκοπό την κερδοφορία. Αντίθετα, θεωρώ ότι ο προσεκτικός αναγνώστης είναι εύκολο να κατανοήσει ότι επικροτώ την συμπεριφορά της ΔΕΗ γιατί κατά την άποψή μου λειτουργεί (πλέον) με υγιή τρόπο σε αντίθεση με ορισμένες προβληματικές (κατά την άποψή μου) πρακτικές του παρελθόντος. Τις οποίες άλλωστε η Clarus ESCo είχε δημοσίως καταγγείλει στην ΡΑΑΕΥ και την Επιτροπή Ανταγωνισμού (31/10/2021). Καταγγελία για την οποία δεν υπήρξε καμία αντίδραση (εξώδικο!) από την  πλευρά της ΔΕΗ εναντίον της Clarus ESCo και η οποία δεν υπάρχει λόγος να ανακληθεί, δεδομένου ότι λίγες ημέρες μετά την υποβολή της η ΔΕΗ με δική της πρωτοβουλία αύξησε δραματικά τις τιμές των προϊόντων που κατονομάζονταν σ’ αυτή.

Σχετικά με το δημοσίευμα : “Για ένα λαικό κρατικό τιμολόγιο“. Διαμαρτύρεστε για την χρήση στο κείμενο του υποκοριστικού ΚΕΗ -Κρατική Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Δηλώνω ότι θα σταματήσω στο εξής να χρησιμοποιώ την ονομασία αυτή – είναι άλλωστε κακόηχη. Παρ’ όλο που εξακολουθώ να θεωρώ ότι απηχεί καλύτερα την θεσμική υπόσταση της επιχείρησής σας όπως την βλέπει και τουλάχιστον ένας εξέχων πολιτικός (πρώην Υπουργός ΥΠΕΚΑ). Όσον αφορά την αναφορά σε “αθέμιτη συμπεριφορά στο παρελθόν” αυτή αφορά την προαναφερθείσα  δημόσια καταγγελία της Clarus ESCo στην ΡΑΑΕΥ και την Επιτροπή Ανταγωνισμού της 31/10/21.

Συνοπτικά, κατά την γνώμη μου ο ισχυρισμός ότι η ΔΕΗ υφίσταται ζημία από τα δημοσιεύματα αυτά, δεν τεκμηριώνεται. Αντίθετα “ορθοτομούν τον λόγο της αληθείας” και εμμέσως από ορισμένα από αυτά προκύπτει ωφέλεια για την ΔΕΗ όπως περιέγραψα παραπάνω. Συνεπώς παραμένουν ατεκμηρίωτες και έωλες οι αιτιάσεις περί “μη τήρησης δεοντολογίας και καλής πίστης”, “διαστρέβλωσης γεγονότων”, “μη επίδειξης απαιτούμενης επιμέλειας” και τα συναφή. Οι χαρακτηρισμοί αυτοί, αναφερόμενοι στα δημοσιεύματα για τα οποία διαμαρτύρεται η ΔΕΗ, είναι τόσο άστοχοι ώστε να προκαλούν την εύλογη υποψία ότι είναι αποτέλεσμα απρόσεκτης αντιγραφής κειμένου (copy – paste) από άλλη υπόθεση”.

*Δυστυχώς, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η έρευνα διεξήχθη και κατέληξε στην απαγγελία κατηγοριών εναντίον στελεχών του ΑΔΜΗΕ. Ευχόμαστε η δικαστική περιπέτεια να έχει αίσιο τέλος για τα στελέχη αυτά και την Επιχείρηση.

Πλήρες Ιστορικό υπόθεσης εδώ 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top