Επιλέξατε Σταθερή Τιμή Ρεύματος; Θέλει Λίγη Προσοχή!

Συγχαρητήρια. Αποφασίσατε να αλλάξετε Πάροχο ρεύματος πριν δύο μήνες και σήμερα ήρθε ο πρώτος λογαριασμός του νέου σας προμηθευτή. Ελέγχετε την τιμή κιλοβατώρας που σας έχουν χρεώσει και επιβεβαιώνετε ότι πράγματι είναι αυτή που σας είχαν υποσχεθεί. Είναι τουλάχιστον 15% χαμηλότερη από αυτή του προηγούμενου.

Όμως, ακριβώς κάτω από τον υπολογισμό της χρέωσης ενέργειας, παρατηρείτε ότι υπάρχει μια ακόμα “γραμμούλα” με τίτλο “Ρήτρα αναπροσαρμογής” ή “Ρήτρα ΟΤΣ” ή κάτι παρόμοιο. Η “γραμμούλα” αυτή προσθέτει ακόμα μια “χρεωσούλα” – μικρή βέβαια αλλά αναπάντεχη καθώς δεν θυμάστε να την έχετε δεί στην ιστοσελίδα του Παρόχου όπου παρουσιάζονταν τα τιμολόγιά του, ούτε να σας την έχει αναφέρει ο εκπρόσωπος του νέου σας Παρόχου όταν σας έπεισε να αλλάξετε.

Αν όμως διαβάσετε την σύμβασή που υπογράψατε, (δεν την διαβάσατε γιατί είναι 7,000 πυκνογραμμένες λέξεις) – θα σας πεί ο εκπρόσωπος του νέου σας παρόχου που τηλεφωνήσατε για να εκφράσετε το παράπονό σας,- θα δείτε ότι ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να σας χρεώσει κάτι παραπάνω αν η χονδρική τιμή (ΟΤΣ ή Οριακή Τιμή Συστήματος) που αυτός πληρώνει για να αγοράσει το ρεύμα ακριβύνει περισσότερο από ένα όριο, Είναι όμως ακριβοδίκαιος. Αν η χονδρική τιμή πέσει κάτω από ένα κατώτατο όριο, η αναπροσαρμογή γίνεται εις όφελός σας (σας επιστρέφει ένα ποσό).

Μα, εσείς αντιλέγετε, είχα επιλέξει το τιμολόγιό σας γιατί (έναντι λίγο ακριβότερης τιμής κιλοβατώρας) υποσχόταν σταθερή τιμή για όλη της διάρκεια της σύμβασης. Αυτό το θυμάμαι καλά. Με την χρέωση ΟΤΣ παραβιάζετε την υπόσχεσή σας. Η απάντηση είναι σταθερή και ευγενική: Όχι (σας απαντά ο εκπρόσωπος) γιατί (πάντα σύμφωνα με την σύμβαση που υπογράψατε) , άλλο πράγμα είναι η σταθερότητα της τιμής και άλλο η δυνατότητα επιβολής ρήτρας αναπροσαρμογής. Η τιμή της κιλοβατώρας θα μείνει σταθερή σε όλη την διάρκεια του συμβολαίου – θα το δείτε!

Αυτό ήταν ένα μικρό “πάθημα” στην προσαρμογή στην νέα πραγματικότητα – πρώτη φορά στην ζωή σας αλλάζετε Πάροχο ρεύματος – συμβαίνουν αυτά. Αρκεί το “πάθημα” να γίνει “μάθημα”. Έχουμε και λέμε λοιπόν:

Με βάση τον νόμο (Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρισμού) η τιμή της κιλοβατώρας δεν μπορεί να αλλάξει στους πρώτους έξη μήνες του συμβολαίου σας.
Ορισμένοι Πάροχοι, προσφέρουν (έναντι λίγο υψηλότερης τιμής τις περισσότερες φορές ) μια επιμήκυνση της περιόδου σταθερής τιμής σε ένα χρόνο ή και περισσότερο.
Από αυτούς, ορισμένοι προβλέπουν στην σύμβαση ότι η σταθερότητα περιλαμβάνει και την ΜΗ εφαρμογή της ρήτρας οριακής τιμής. Αυτοί προσφέρουν την γνήσια “σταθερή” τιμή. Άλλοι Πάροχοι υπόσχονται σταθερή τιμή αλλά διατηρούν το δικαίωμα εφαρμογής της ρήτρας οριακής τιμής.

Και πως θα διαπιστώσετε τα παραπάνω; Με το allazorevma.gr αυτό είναι πλέον εύκολο. Οι ειδικοί της ιστοσελίδας (χρειάζονται πλέον ειδικοί για να αποκωδικοποιούν τα τιμολόγια ηλεκτρισμού – ιδιαίτερα στην ελληνική αγορά) διαβάζουν τις συμβάσεις για λογαριασμό σας και σας παρουσιάζουν στα αποτελέσματα της αξιολόγησης τόσο την σταθερότητα ή όχι της τιμής όσο και την εφαρμογή ή μη της ρήτρας ΟΤΣ για κάθε τιμολόγιο. Σταθερή τιμή σημαίνει : σταθερή τιμή για περισσότερο από το ελάχιστο των 6 μηνών ΣΥΝ διαβεβαίωση ότι δεν θα εφαρμοστεί Ρήτρα Οριακής Τιμής Συστήματος στην διάρκεια του συμβολαίου. Την επόμενη φορά καλύτερα.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top