Η Έρευνα για τις Ρήτρες – τα Πρώτα Αποτελέσματα

Έχουμε τα πρώτα ποσοτικά αποτελέσματα από την έρευνα που διεξήγαγε το allazorevma.gr με την βοήθεια των χρηστών του σχετικά με την χρέωση Ρήτρας Οριακής Τιμής Συστήματος από τους Παρόχους στην αγορά ηλεκτρικού ρεύματος. Ευχαριστούμε ακόμα μια φορά τους χρήστες μας που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας, που ισχύει σε μόνιμη βάση καθώς τα αποτελέσματα θα αναρτώνται στα “Ποιοτικά Χαρακτηριστικά” της σελίδας αποτελεσμάτων του allazorevma.gr και θα ανανεώνονται τακτικά. Τα αποτελέσματα, που βασίζονται σε λογαριασμούς όλων των Παρόχων που μας απέστειλαν οι χρήστες μας σε περίοδο μιας εβδομάδος (εκδοθέντες όλοι Ιανουάριο-Φεβρουάριο 19) , συνοψίζονται στον παρακάτω Πίνακα. Ακολουθούν οι σχετικές επεξηγήσεις.
Στην πρώτη στήλη παρουσιάζεται ο υπολογισμός της αύξησης στην ανταγωνιστική τιμή που επέφερε στους λογαριασμούς κάθε Παρόχου η χρέωση της ρήτρας ΟΤΣ. Ο υπολογισμός είναι: (Χρέωση Ρήτρας ΟΤΣ) / (Χρέωση Ρήτρας ΟΤΣ + Χρέωση Ενέργειας). Για τις δύο εταιρείες φυσικού αερίου δεν είχαμε αρκετούς λογαριασμούς – αναμενόμενο γιατί είναι σχετικά καινούργιες στην αγορά.  Παρατηρούμε ότι δύο Πάροχοι, η Protergia και η nrg, δεν χρεώνουν Ρήτρα ΟΤΣ, παρ’ όλο που έχουν σχετικό όρο στις συμβάσεις τους.
Στη δεύτερη στήλη δίνεται η πληροφορία σχετικά με το αν ο Πάροχος έχει περιλάβει όρο στην σύμβαση προμήθειας για την χρέωση Ρήτρας ΟΤΣ. Όπως φαίνεται, δύο Πάροχοι (τυχαίνει και οι δύο να είναι υπό δημόσια ιδιοκτησία ή/και έλεγχο), η ΔΕΗ και τα ΕΛΤΑ δεν προβλέπουν στην σύμβαση προμήθειας χρέωση Ρήτρας ΟΤΣ.
Στην τρίτη στήλη παρέχεται η πληροφορία για την θέση της ρήτρας ΟΤΣ στον λογαριασμό του Παρόχου. Δύο από τους Παρόχους, η Elpedison και η Volterra, τοποθετούν την χρέωση στο μέρος του λογαριασμού όπου αναγράφονται οι ανταγωνιστικές χρεώσεις. Οι υπόλοιποι τοποθετούν την χρέωση σε άλλες θέσεις στον λογαριασμό ως ρυθμιζόμενη ή συμπληρωματική χρέωση.
Στην τέταρτη στήλη αναγράφεται το ανώτατο όριο πάνω από το οποίο χρεώνουν Ρήτρα ΟΤΣ οι Πάροχοι όπως αυτά υπάρχουν στις συμβάσεις τους προμήθειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (πρώην ΛΑΓΗΕ), η μέση μηνιαία οριακή τιμή συστήματος είναι μεγαλύτερη από 50 ευρώ εδώ και ένα περίπου χρόνο…
Τέλος στην πέμπτη στήλη παρουσιάζεται η πληροφορία ότι ένας Πάροχος που έχει στα τιμολόγιά του ρήτρα, η Elpedison, προσφέρει στους υποψήφιους πελάτες του εναλλακτικά τιμολόγια με σταθερή τιμή χωρίς ρήτρα οριακής τιμής για συγκεκριμένες περιόδους έναντι ενός πρόσθετου παγίου για τους οικιακούς καταναλωτές ή μιας ελαφρά υψηλότερης τιμής για επαγγελματικά συμβόλαια.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top