Γιατί να το Κρύψωμεν Άλλωστε: Δεν Χρεώνουν Όλοι Ρήτρα ΟΤΣ!

Το allazorevma.gr φαίνεται ότι κατέχει το μονοπώλιο στην ανεξάρτητη, αξιόπιστη και αντικειμενική πληροφόρηση των καταναλωτών ρεύματος στην Ελλάδα. Με την πρόσφατη εκστρατεία και την έρευνα μεταξύ των χρηστών μας (θερμές ευχαριστίες ακόμα μια φορά σε όλους όσους ανταποκρίθηκαν!) σχετικά με τις χρεώσεις ρήτρας οριακής τιμής συστήματος, η ιστοσελίδα μας είναι η μόνη πηγή στοιχείων σχετικά με το θέμα που είναι διαθέσιμα στους καταναλωτές για να κάνουν καλύτερη επιλογή Παρόχου. Συνοψίζουμε τα αποτελέσματα της έρευνας: (αναλυτικότερα στο www.allazorevma.gr/ots)

Υπάρχουν δύο Πάροχοι (κρατικές εταιρείες και οι δυο) που ούτε προβλέπουν (μέχρι στιγμής) στις συμβάσεις ρήτρα ούτε χρεώνουν βέβαια, η ΔΕΗ και τα ΕΛΤΑ.

Δυο εναλλακτικοί Πάροχοι, η nrg και η Protergia προβλέπουν μεν ρήτρα στις συμβάσεις τους αλλά δεν την χρεώνουν, όπως άλλωστε φάνηκε από τους πρόσφατους λογαριασμούς που έχουμε στη διάθεσή μας. Πόσο θα κρατήσουν ακόμα αυτή την τακτική; Δεν είμαστε σε θέση να ξέρουμε.

Δύο ακόμα Πάροχοι, ο Ήρων και η Volterra, προβλέπουν ρήτρες συμβατικά αλλά χρεώνουν ένα χαμηλό ποσοστό γύρω στο 4% της ανταγωνιστικής τιμής. Ο ένας, η Volterra, το κάνει επειδή έχει υψηλότερο όριο χρέωσης, ο δεύτερος γιατί χρησιμοποιεί μια μέθοδο υπολογισμού που δεν είναι προφανής σε μας.

Τέλος, υπάρχουν δύο Πάροχοι για τους οποίους δεν έχουμε στην διάθεσή μας επαρκή στοιχεία λογαριασμών (η Ζeniθ και το Φυσικό Αέριο). Οι συμβάσεις τους περιλαμβάνουν πρόβλεψη για ρήτρα αλλά δεν έχουμε στην διάθεσή μας λογαριασμούς τους Αν υπάρχουν μεταξύ των χρηστών μας πελάτες τους, παρακαλούμε να μας βοηθήσουν.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top