Υποστηρίξαμε σε προηγούμενο σημείωμα ότι τιμές 6,4 λεπτά την κιλοβατώρα και εκπτώσεις 48% δεν υπάρχουν στην αγορά. Το ερώτημα που τίθεται φυσιολογικά είναι: Ποιες είναι λοιπόν οι τιμές και πόση είναι η έκπτωση έναντι της ΔΕΗ; Η απάντηση δίνεται στον παρακάτω πίνακα τα στοιχεία του οποίου έχουν ληφθεί από πραγματικούς λογαριασμούς εναλλακτικών προμηθευτών πρόσφατης έκδοσης.

* ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 4,000 Kwh – ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΦΠΑ 6%

Η απάντηση λοιπόν είναι : Οι πραγματικές τιμές (που περιλαμβάνουν τα πάγια και τις χρεώσεις ρήτρας οριακής τιμής) κυμαίνονται μεταξύ 9,5 και 9,9 λεπτών την κιλοβατώρα. Η δε έκπτωση σε σχέση με την ΔΕΗ κυμαίνεται από 15 έως 18%.

Το allazorevma.gr εφαρμόζει ως κριτήριο επιλογής πάντα την συνολική ετήσια δαπάνη και ωφέλεια από την αλλαγή παρόχου. Από τον Πίνακα φαίνεται ότι ένας καταναλωτής με 4,000 κιλοβατώρες τον χρόνο εξοικονομεί ετησίως ένα ποσό μεταξύ 75 και 90 ευρώ περίπου αν επιλέξει να φύγει από την ΔΕΗ. Τα υπόλοιπα περισσεύουν.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top