Υπάρχουν Κρυφές Χρεώσεις στους Λογαριασμούς Ρεύματος;

Ορισμένοι πάροχοι ρεύματος, διαφημίζοντας τα προϊόντα τους, φροντίζουν να διαβεβαιώσουν τους υποψήφιους πελάτες τους ότι δεν υπάρχουν στους λογαριασμούς τους “κρυφές χρεώσεις”. Αυτό βέβαια έμμεσα αφήνει την υπόνοια ότι κάποιοι άλλοι πάροχοι κάνουν παρασπονδίες. Το ερώτημα συνεπώς γεννάται φυσιολογικά. Υπάρχουν κρυφές χρεώσεις; Το allazorevma.gr προσπαθεί να απαντήσει.

Η απάντηση είναι ότι όχι – δεν υπάρχουν “κρυφές χρεώσεις”. Αυτό όμως που γίνεται από ορισμένους παρόχους είναι να τοποθετούν την πρόσθετη χρέωση για την ρήτρα οριακής τιμής σε λάθος σημείο του λογαριασμού. Δηλαδή η χρέωση ΟΤΣ που θα έπρεπε να βρίσκεται στις ανταγωνιστικές χρεώσεις, έχει μεταφερθεί είτε κάτω από ένα τίτλο όπως “συμπληρωματικές” χρεώσεις είτε (ακόμα χειρότερα) κάτω από τις ρυθμιστικές χρεώσεις. Ο πάροχος με τον τρόπο αυτό δεν κρύβει κάτι αλλά εν δυνάμει παραπλανά, δεδομένου ότι ο καταναλωτής επιλέγει (σωστά) με κριτήριο τις ανταγωνιστικές χρεώσεις και μόνο.

Για παράδειγμα, παρατηρώντας το ανταγωνιστικό μέρος του λογαριασμού του βλέπει ότι η κιλοβατώρα του στοιχίζει 6,5 λεπτά (χαμηλότερο από το νυκτερινό!). Σε ένα άλλο σημείο του λογαριασμού όμως υπάρχει μια πρόσθετη χρέωση 1,5 – 3 λεπτά την κιλοβατώρα για την ρήτρα ΟΤΣ. Η τιμή συνεπώς είναι κοντά στα 8-9 λεπτά την κιλοβατώρα και όχι 6,5.

Ακόμα χειρότερο, σ’ αυτές τις λάθος τοποθετημένες χρεώσεις οι πάροχοι έχουν δώσει την δική τους ονομασία ο καθένας για το ίδιο πράγμα (“Ρήτρα προσαρμογής”, ‘Χρέωση με βάση το άρθρο … της σύμβασης” , “Κόστος προμήθειας” κλπ) αυξάνοντας τον βαθμό της σύγχυσης.

Υπάρχει μια απλή λύση στο πρόβλημα. Να συμφωνήσουν οι πάροχοι να τοποθετούν την πρόσθετη χρέωση για την ΟΤΣ στο ίδιο σημείο του λογαριασμού και να της δώσουν το ίδιο όνομα. Τώρα που αποφάσισε να επιμεληθεί του προβλήματος η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (έστω και με καθυστέρηση τριών ετών) όλα θα πάνε καλά!

Σημειώσεις
1. Ορισμένοι από αυτούς που διαφημίζουν “όχι κρυφές χρεώσεις” είναι ταυτοχρόνως αυτοί στων οποίων τους λογαριασμούς για να βρείς την ρήτρα ΟΤΣ πρέπει να είσαι ειδικευμένο στέλεχος της ΡΑΕ.
2. Ορισμένοι πάροχοι δικαιολογούν την μη τοποθέτηση της ρήτρας στις ανταγωνιστικές χρεώσεις ισχυριζόμενοι ότι αφορούν κόστος που τους επιβάλλεται με διοικητικό τρόπο. Συγχρόνως όμως στην πράξη τις χειρίζονται ως ανταγωνιστικές αφού υπόσχονται στους πελάτες τους ότι θα απορροφήσουν μέρος του πρόσθετου κόστους (και συνήθως υλοποιούν την υπόσχεσή τους). Αντίφαση. Προφάσεις εν αμαρτίαις.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top