Ολα ηλεκτρονικά τώρα: Αλλαγή παρόχου, επανασύνδεση, βλάβη!

Αλλαγή Παρόχου; Μέσω του allazorevma.gr μπορείτε πλήρως ηλεκτρονικά να κάνετε την αίτηση σας σε όποιον Πάροχο επιθυμείτε.

Επανασύνδεση; Για την υποβολή ΥΔΕ (υπεύθυνης δήλωσης ηλεκτρολόγου) μπορείτε να απευθύνεστε στο 11500 ή στο 2111900500. Θα σας ενημερώσουν για τα τηλέφωνα στις Περιοχές του ΔΕΔΔΗΕ που δέχονται τις ΥΔΕ σκαναρισμένες για την επανασύνδεση παροχών (Θα χρειαστεί σε δεύτερο χρόνο, να τις στείλετε σε έντυπη μορφή στην αντίστοιχη Περιοχή).

Βλάβη; Για την περίπτωση βλάβης, εκτός από το 11500, οι καταναλωτές μπορούν να δηλώσουν το πρόβλημα ηλεκτροδότησης του ακινήτου τους και στη διαδικτυακή εφαρμογή στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ (Online Δήλωση Βλάβης).https://apps.deddie.gr/PowerCutReportWebapp/index.html

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top