Το Νέο Προϊόν του Ήρωνα “ΕΝ.Α” – η Άποψη του allazorevma.gr

Ο Ήρωνας, ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές ρεύματος στην χώρα, πήρε το ρίσκο να καινοτομήσει. Με ένα προϊόν που το ονομάζει (με μια δόση υπερβολής-κατανοητό!) ΕΝ.Α- Ενεργειακή Ανεξαρτησία. Δεν μπορούμε παρά να χαιρετήσουμε την προσπάθεια αφού πάντα υποστηρίζουμε ότι η δικαίωση της αγοράς βασίζεται στην καινοτομία πάνω από όλα. Ακολουθεί μια πρώτη ανάλυση του προϊόντος προς όφελος των φίλων και χρηστών του allazorevma.gr.

Η πιο σημαντική παρατήρηση είναι ότι το ΕΝ.Α είναι επενδυτικό και όχι καταναλωτικό προϊόν. Ένα καταναλωτικό αγαθό αποτιμάται κυρίως με την τιμή αγοράς του. Ένα επενδυτικό αγαθό αποτιμάται με την απόδοσή του. Η οποία εκφράζεται είτε ως ποσοστό του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί είτε ως το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να αποσβεσθεί η επένδυση (να “πάρουμε πίσω” τα χρήματα που επενδύσαμε).

Ποια είναι η απόδοση λοιπόν του ΕΝ.Α; Οι δικοί μας υπολογισμοί, με βάση τα στοιχεία που έχει δημοσιοποιήσει ο Πάροχος, είναι ότι η ετήσια απόδοση κυμαίνεται λίγο κάτω από την διαφημιζόμενη (8,5%) με την  προϋπόθεση ότι η σχέση θα διαρκέσει 25 χρόνια. Η επένδυση αποσβένεται μετά από 13 περίπου χρόνια.

Για παράδειγμα, αν επενδύσει κανείς 4.200 ευρώ (τα πρώτα 3 χρόνια το αργότερο όπως απαιτεί το πρόγραμμα), στα 13 χρόνια θα έχει πάρει πίσω το ποσό αυτό σε ετήσιες δόσεις – μέσω εκπτώσεων στο ρεύμα του. Από τον 4ο χρόνο (όταν θα έχει πληρώσει την συμμετοχή του) και μέχρι τον 25ο η καθαρή εισροή μέσω των εκπτώσεων θα είναι περίπου ίση με την κατανάλωσή του, οπότε δεν θα πληρώνει πλέον το ανταγωνιστικό μέρος του τιμολογίου του – και με αυτή την έννοια θα είναι “ενεργειακά ανεξάρτητος”.

Αν η επένδυση είναι 1.000 ευρώ, η “ανεξαρτησία” επιτυγχάνεται μόνο σε ένα ποσοστό 20-25% (η έκπτωση που έχει στον λογαριασμό του) και η απόσβεση των 1.000 ευρώ μέσω των εκπτώσεων γίνεται στα 14 περίπου χρόνια, σχεδόν όπως στην περίπτωση της επένδυσης των 4.200 ευρώ.

Είναι καλή αυτή η απόδοση; Αν την συγκρίνουμε με την απόδοση τραπεζικών καταθέσεων είναι εξαιρετικά καλή. Παρόλο που, επειδή πρόκειται για επενδυτικό αγαθό, ο πωλητής δεν μπορεί να την εγγυηθεί. Πράγματι αυτό ισχύει στην συγκεκριμένη περίπτωση προς τιμή του Ήρωνα.

Ως επενδυτικό προϊόν έχει πάντως ορισμένα εξαιρετικά πλεονεκτήματα αν κανείς ήθελε να επενδύσει στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

  • Είναι διαθέσιμο σε όλους τους οικιακούς καταναλωτές – όχι μόνο σε ιδιοκτήτες σπιτιών με ταράτσα.
  • Συγκρινόμενο με την επένδυση σε μια εγκατάσταση Φωτοβολταικού με net metering  (για παράδειγμα) έχει πολύ χαμηλότερο κόστος επένδυσης, είναι διαθέσιμο αμέσως και χωρίς καμία όχληση για εγκρίσεις αδειών κλπ.
  • Παρέχει τεράστια ευελιξία στον επενδυτή τόσο ως προς το ύψος της επένδυσης όσο και ως προς την ευκολία εισόδου και εξόδου από αυτήν.

Αυτό που δεν είδαμε μέχρι τώρα είναι το ενδιαφέρον τραπεζών στο να χρηματοδοτήσουν την μικρή αυτή ιδιωτική επένδυση – όπως είχαν σπεύσει να κάνουν την περίοδο 2010-2013 για τα “χειροπιαστά” φωτοβολταικά στις στέγες. Αυτό θα έκανε το προϊόν πραγματικά ακαταμάχητο!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top