Ενημέρωση για την επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα  επίσημες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το 4ο τρίμηνο του 2021

(μήνες Οκτώβριο έως Δεκέμβριο) θα επιδοτούνται οι πρώτες 300 Kwh ανα μήνα με ποσό 30 €/Mwh στους λογαριασμούς όλων των μετρητών χαμηλής τάσης ( οικιακούς και επαγγελματικούς ) ακόμη και εάν εμφανίζουν ανεξόφλητο υπόλοιπο. Αυτό ανεξαρτήτως παρόχου – ισχύει για όλους τους καταναλωτές.

Βάσει των παραπάνω, στον Αλγόριθμο του allazorevma.gr ΔΕΝ λαμβάνεται υπόψη η επιδότηση/έκπτωση αυτή αφού

1 – Ισχύει για όλα τα προσφερόμενα τιμολόγια χαμηλής τάσης
2 – Υπάρχει πιθανότητα να επεκταθεί η διάρκεια της επιδότησης

Το allazorevma.gr λόγω της εξαιρετικής μεταβλητότητας που παρατηρείται στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας εξακολουθεί και προτείνει προγράμματα σταθερής τιμής, χωρίς ρήτρα οριακής τιμής.

Εναλλακτικά προτείνονται  τιμολόγια που προβλέπουν μεν χρέωση οριακής τιμής, αλλά μετά από περίοδο έξη (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας.

 

Σημειώστε ότι μια συντηρητική εκτίμηση της μέσης χρέωσης οριακής τιμής, σύμφωνα με τις ισχύουσες συμβάσεις των Παρόχων, είναι αυτή την στιγμή στα 62€/Mwh και αναμένεται να αυξηθεί τους επόμενους μήνες.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top