Η Επιδότηση και οι Ρήτρες Σώζουν την Αγορά!

Ο Δείκτης Τιμών Ρεύματος με στοιχεία Σεπτεμβρίου 2021 που υπολογίζει το allazorevma.gr, η πρώτη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ρεύματος στην Ελλάδα, είχε μείωση (μετά από πολύ καιρό) σε σχέση με τον δείκτη με στοιχεία Αυγούστου. Ο Δείκτης Τιμών έπεσε από 203,18 σε 196,52 ευρώ την μεγαβατώρα. Η μείωση οφείλεται στην κρατική επιδότηση των 30 ευρώ την μεγαβατώρα για τον μήνα Σεπτέμβριο που αντιστάθμισε κατά ένα μέρος την συνεχιζόμενη αύξηση των ανταγωνιστικών χρεώσεων.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, στις οποίες το allazorevma.gr περιλαμβάνει την κρατική επιδότηση των 30 ευρώ την μεγαβατώρα, μειώθηκαν από 55,83 σε 25,83 ευρώ την μεγαβατώρα. Ο Δείκτης Ανταγωνιστικών Τιμών Ρεύματος για οικιακούς καταναλωτές, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ αυξήθηκε από 135,84 σε 159,57 ευρώ την μεγαβατώρα. Οι τιμές των εναλλακτικών παρόχων κυμάνθηκαν από 101,58 έως 183,64 με μέσο όρο τα 152,85 ευρώ την μεγαβατώρα αυξημένο κατά 21% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (126,06). Συνολικά, από την αρχή του έτους, η μέση τιμή των εναλλακτικών παρόχων αυξήθηκε κατά 84,66% ενώ ο συνολικός δείκτης ανταγωνιστικών χρεώσεων που περιλαμβάνει και την ΔΕΗ αυξήθηκε κατά 62,62%.
Στο Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η εξέλιξη του κόστους της αγοράς και των τιμών των εναλλακτικών και της ΔΕΗ τους τελευταίους 12 μήνες. Το ευχάριστο και ενδιαφέρον είναι ότι τόσο οι εναλλακτικοί όσο και η ΔΕΗ πωλούν πλέον, μετά από πολλούς μήνες, με μικρά μεν αλλά θετικά περιθώρια. Αυτά είναι τα μικρά θαύματα που επιτυγχάνονται με τις επιδοτήσεις και τις ρήτρες οριακής τιμής! Τα θαύματα όμως δεν διαρκούν πολύ!
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top