Έχετε τιμολόγιο “Γ22” στην επιχείρησή σας; Αλλάξτε δουλειά ή αλλάξτε Πάροχο!

Στα “μεγάλα” επαγγελματικά τιμολόγια χαμηλής τάσης με συμφωνημένη ισχύ άνω των 25 kVA (τιμολόγιο Γ22), εκτός από την χρέωση για την προμήθεια ενέργειας προβλέπεται και χρέωση ισχύος. Στη χώρα μας, οι μετρητές αυτοί είναι περίπου 200.000. Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι ανεξάρτητα από το πόσο καταναλώνει μια εγκατάσταση, το τελικό ποσό που θα δαπανήσει για ρεύμα εξαρτάται (και) από το προφίλ κατανάλωσης. Επιχειρήσεις που  έχουν αυξημένες απαιτήσεις ζήτησης (ισχύος) σε μικρά χρονικά διαστήματα, πληρώνουν σημαντικά ποσά λόγω αυτού του τρόπου τιμολόγησης.

Ας δώσουμε ένα παράδειγμα. Υποθέτουμε δύο καταστήματα που έχουν την ίδια μηνιαία κατανάλωση αλλά εντελώς διαφορετικό προφίλ. Από τη μία πλευρά, ένα μηχανουργείο που δουλεύει σταθερά, χωρίς αιχμές, με κατανάλωση 10.000 kWh/μήνα και 20 kW “χρεωστέα” ζήτηση. Ο πελάτης αυτός, στη ΔΕΗ σήμερα πληρώνει 10.000 ευρώ/έτος με μέσο όρο 85 ευρώ/MWh. Από την άλλη πλευρά, ένα νυκτερινό κέντρο, που λειτουργεί μόνο τρεις ημέρες την εβδομάδα και μάλιστα για λίγες ώρες με την ίδια μηνιαία κατανάλωση 10.000 kWh/μήνα αλλά με “χρεωστέα” ζήτηση 100 kW. Ο πελάτης αυτός, πληρώνει 12.500 ευρώ/έτος με μέσο όρο 105 ευρώ/MWh. Τα ποσά αντιστοιχούν σε πραγματικά (και τυπικά) προφίλ κατανάλωσης.

Ο δεύτερος πελάτης έχει επιλογή. Μπορεί να αλλάξει σε Πάροχο ο οποίος δε χρεώνει ζήτηση (ισχύ). Για να δώσουμε μια τάξη μεγέθους του οφέλους, η δεύτερη επιχείρηση του παραδείγματος αν άλλαζε στο φθηνότερο Πάροχο της αγοράς, θα εξοικονομούσε 4.800 ευρώ/έτος και θα πλήρωνε πλέον με μέσο όρο 65 ευρώ/MWh, μια μείωση της τάξης του 38% απλώς με την (δωρεάν) αλλαγή Παρόχου!!

Η ομάδα του allazorevma.gr, διενεργεί μελέτες όπου συγκρίνεται το ετήσιο έξοδο σε σχέση με το προφίλ κατανάλωσης της εκάστοτε επιχείρησης. Να σημειωθεί ότι για μεγάλες καταναλώσεις ή ομαδικά Γ22 υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής δημοπρασίας με προσωποποιημένες πλέον προσφορές από τους Παρόχους με την τιμή να έχει φτάσει μέχρι και 60 ευρώ/MWh, δηλαδή μείωση της τάξης του 43%.

Ελέγξετε συνεπώς τον λογαριασμό της ΔΕΗ της επιχείρησής σας. Αν γράφει “Τιμολόγιο Γ22”, σας προτείνουμε να  επικοινωνήσετε αμέσως με το allazorevma.gr στο τηλέφωνο 210 7250117 ή να στείλτε Email με τα στοιχεία των λογαριασμών σας στο contact@clarusesco.com.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top