Πραγματική black friday στο ρεύμα!

November, 29, 2019


Πραγματική black friday στο ρεύμα!

 Σε όλους τους χρήστες που θα κάνουν αιτηση μέσω του allazorevma.gr την ''Μαύρη Παρασκευή'' 29 Νοεμβρίου δώρο αίτησης : ( Από 00.00 εως 24.00)

60€ μετρητά επιστροφή στον πρώτο λογαριασμό στην    (συν 60€ μετρητά  εάν αλλάξετε και αέριο )
25€ μετρητά  απο το allazorevma.gr στην και 50€ Δωροεπιταγή στο πλαίσιο 
15€ μετρητά και απο το allazorevma.gr στηνκαι στην  
 

Το δώρο του allazorevma.gr  θα πιστωθεί σε εσάς μετά από την επιτυχή αλλαγή Παρόχου (αλλαγή "εκπροσώπησης")
Το δώρο της protergia  θα πιστωθεί στον πρώτο σας λογαριασμό
Η Δωροεπιταγή στο πλαίσιο από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας λαμβάνεται μέσω sms με την μορφή ηλεκτρονικού κωδικού έως μια εβδομάδα μετά την επιτυχημένη αλλαγή Παροχου 

allazorevma.gr