Αλλάξτε Πάροχο πλήρως ηλεκτρονικά

March, 13, 2020


Αλλάξτε Πάροχο πλήρως ηλεκτρονικά

Οι καταναλωτές ηλεκτρισμού μπορούν  να αλλάξουν Πάροχο, όνομα στον μετρητή,, ή να αιτηθούν επανασύνδεσης με πλήρως ηλεκτρονική διαδικασία μέσα από το allazorevma.gr.

Η διαδικασία είναι εξαιρετικά εύκολη, γρήγορη και εντελώς δωρεάν.

  
 
Ο καταναλωτής εισάγει τις απαραίτητες πληροφορίες μέσω μιας εύχρηστης ηλεκτρονικής φόρμας. Ο χρόνος που απαιτείται για να συμπληρωθεί είναι περίπου 3 λεπτά. Η φόρμα υποβάλλεται on-line. Το allazorevma.gr, αφού την ελέγξει και διαπιστώσει ότι είναι πλήρης, την προωθεί άμεσα στον Πάροχο που έχει επιλεγεί.

Αλλάζουμε τώρα ρεύμα λοιπόν, εύκολα γρήγορα και σωστά - τώρα και ηλεκτρονικά με το allazorevma.gr!!


 

allazorevma.gr