Μια ακόμα κοινωνική προσφορά του allazorevma.gr: Εργαλείο υπολογισμού της επιδότησης του ρεύματος.

Στους περισσότερους λογαριασμούς που έχουμε λάβει από χρήστες μας, τα ποσά επιδότησης δεν πιστώνονται σωστά. Κυρίως γιατί οι μηνιαίες κρατικές ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις κοινοποιούνται στους Πάροχους ΜΕΤΑ την έκδοση των λογαριασμών για την αντίστοιχη περίοδο.
 
Παραδείγματος χάριν, το ποσό κρατικής επιδότησης για τις καταναλώσεις Ιανουαρίου ανακοινώθηκε στα μέσα Ιανουαρίου. Αυτό σημαίνει ότι οι εκκαθαριστικοί λογαριασμοί που εκδόθηκαν πριν τις κρατικές ανακοινώσεις δεν περιλαμβάνουν την επιδότηση για την κατανάλωση του Ιανουαρίου για τον απλό λόγο ότι οι Πάροχοι δεν γνώριζαν το ύψος τους.
 
Για αυτόν το λόγο δημιουργήσαμε το υπολογιστικό εργαλείο ρήτρας οριακής τιμής και κρατικής επιδότησης που θα βρείτε στον σύνδεσμο allazorevma.gr/ots ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να υπολογίσουν το ποσό που δικαιούνται να λάβουν, έστω και αναδρομικά,

Το allazorevma.gr υποστηρίζει και συμβουλεύει τους καταναλωτές ρεύματος από το 2015.
Γίνετε “Φίλοι με Προνόμια του allazorevma.gr” και μειώστε την δαπάνη σας για ρεύμα.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top