Μήπως το Παρακάναμε με την Επιδότηση στο Ρεύμα;

Ο Δείκτης Τιμών Ρεύματος με στοιχεία Δεκεμβρίου 2021 που υπολογίζει το allazorevma.gr, η πρώτη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ρεύματος στην Ελλάδα, είχε σημαντική μείωση σε σχέση με τον δείκτη με στοιχεία Νοεμβρίου. Ο Δείκτης Τιμών κατέβηκε από τα 187,37 στα 162,58 ευρώ την μεγαβατώρα. Η μείωση οφείλεται στο ότι η κρατική επιδότηση των 165 ευρώ την μεγαβατώρα για τον μήνα Δεκέμβριο όχι μόνο αντιστάθμισε αλλά ανέτρεψε την επίπτωση από την συνεχιζόμενη αύξηση των ανταγωνιστικών χρεώσεων.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, στις οποίες το allazorevma.gr  περιλαμβάνει την κρατική επιδότηση των 165 ευρώ την  μεγαβατώρα (για τον Δεκέμβριο), μειώθηκαν από -74,17 σε -109,17 (!!) ευρώ την μεγαβατώρα – έγιναν δηλαδή έντονα πιστωτικές. Αντίθετα ο Δείκτης Ανταγωνιστικών Τιμών Ρεύματος για οικιακούς καταναλωτές,  περιλαμβανομένου του ΦΠΑ αυξήθηκε από 248,10 σε 262,55 ευρώ την μεγαβατώρα. Οι τιμές των εναλλακτικών παρόχων κυμάνθηκαν από 200,00 έως 258,03 με μέσο όρο τα 234,28 ευρώ την μεγαβατώρα μειωμένο κατά 3,7% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (243,16). Συνολικά, από την αρχή του έτους, η μέση τιμή των εναλλακτικών παρόχων αυξήθηκε κατά 183,03% ενώ ο συνολικός δείκτης ανταγωνιστικών χρεώσεων που περιλαμβάνει και την ΔΕΗ αυξήθηκε κατά 167,84%. 
 
Στο Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η εξέλιξη του κόστους της αγοράς και των τιμών των εναλλακτικών και της ΔΕΗ τους τελευταίους 12 μήνες. Είναι εμφανής η εκρηκτική αύξηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας και των τιμών λιανικής η οποία από τον Σεπτέμβριο και μετά όχι μόνο έχει απορροφηθεί από την επιδότηση αλλά έχει αντιστρέψει και την άνοδο του  Δείκτη (μπλε γραμμή στον Πίνακα). Ένδειξη ίσως ότι η κυβέρνηση έχει υπερβάλει κάπως με την γενναιοδωρία της στους μικρούς καταναλωτές οι οποίοι όμως, λόγω των καθυστερήσεων στις αποφάσεις δεν έχουν δεί ακόμα αυτή την γενναιοδωρία να αντανακλάται στους λογαριασμούς τους.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top