Παρακολούθηση

Παρακολούθηση και Συμβουλευτική υποστήριξη

H παρακολούθηση των λογαριασμών ρεύματος και αερίου είναι πλέον μια πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Υπάρχει η ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης τόσο από την δική σας πλευρά (κατανάλωση, καμπύλη φορτίου, πρόσθετες χρεώσεις) όσο και από αυτή του Προμηθευτή (ακρίβεια και ορθότητα υπολογισμών στους λογαριασμούς, τήρηση των όρων της σύμβασης).

Εμείς σας υποστηρίζουμε με την υπηρεσία ” Παρακολούθηση και Συμβουλευτική υποστήριξη” ( Monitor & Advise ), αναλαμβάνοντας

 

Αναλύουμε συνοπτικά τις χρεώσεις στον λογαριασμό. Ελέγχουμε της ορθότητα των χρεώσεων βάση σύμβασης. Την σωστή πίστωση τυχόν εκπτώσεων συνέπειας. Την ορθότητα προηγούμενου ανεξόφλητου ποσού και σας ειδοποιούμε, εσάς ή το λογιστήριο σας, για την διορία πληρωμής.

Καταγράφουμε τις καταναλώσεις σας για όλους του μετρητές και τις συγκρίνουμε με αυτές του προηγούμενου λογαριασμό καθώς και με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, εφόσον έχουμε δεδομένα. Ειδοποιούμε για μεγάλες αλλαγές στις καταναλώσεις ώστε να εντοπίσουμε εάν έχει γίνει λάθος μέτρηση ή έχει αλλάξει κάτι στον τρόπο που καταναλώνεται ενέργεια

Συμβουλευτική και υποστήριξη σε θέματα λογαριασμών – εξασφάλιση τήρησης των όρων της σύμβασης

Περιοδική Αποστολή αναφοράς (Μηνιαία εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά)

Με την χρήση της υπηρεσίας

– Ανίχνευση και επίλυση λαθών στους λογαριασμούς
– Μείωση αυξημένων χρεώσεων λόγω μη έγκαιρης πληρωμής
– Ανίχνευση και επίλυση καθυστερήσεων στην παραλαβή λογαριασμών
– Ανίχνευση λανθασμένων μετρήσεων
– Ενημέρωση για ύπαρξη καλύτερων προσφορών

– Συσσωρευτικό σύνολο μηνιαίων πληρωμών
– Ειδοποίηση και ενημέρωση για τις προθεσμίες πληρωμής για κάθε μήνα

– Με την σύγκριση και καταγραφη του κόστους για κάθε μετρητή
– Ανίχνευση εγκαταστάσεων με μεγαλύτερη κατανάλωση από το μέσο σας όρο
– Πρόβλεψη του ενεργειακού σας κόστους για τον επόμενο μήνα και τον επόμενο χρόνο
– Σύγκριση των πραγματικών σας εξόδων σε σχέση με τον προϋπολογισμό σας

Scroll to Top