Να Πιστοποιούνται από την ΡΑΕ Εργαλεία Σύγκρισης Τιμών

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε σε διαβούλευση την 5/8/22 (και μέχρι 19/8/22) το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/944 της ΕΕ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Μια από τις προβλέψεις της Οδηγίας (που έπρεπε να έχει ενσωματωθεί μέχρι τις 31/12/20) είναι η εξασφάλιση ύπαρξης σε όλα τα κράτη μέλη εργαλείων σύγκρισης τιμών ενέργειας για μικρούς καταναλωτές. Το κείμενο που ακολουθεί είναι ο σχολιασμός του άρθρου 22 του νομοσχεδίου που ενσωματώνει την συγκεκριμένη πρόβλεψη από την Clarus Α.Ε Ενεργειακών Υπηρεσιών* που έχει αναπτύξει και διαχειρίζεται την ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ενέργειας allazorevma.gr.

Προτείνουμε να μην περιληφθεί στον νόμο το σημείο 5 του άρθρου 22, που δίνει την δυνατότητα στην ΡΑΕ να μην προχωρήσει στην απονομή σήματος εμπιστοσύνης σε εργαλεία σύγκρισης τιμών εφόσον κρίνει ότι το εργαλείο που η ίδια έχει αναπτύξει καλύπτει τις απαιτήσεις του νόμου.

Η πρόβλεψη αυτή, που στην Οδηγία 944/2019 της ΕΕ είναι εύλογη δεδομένου ότι αφορούσε όλες τις χώρες μέλη, στην Ελλάδα δεν έχει λόγο ύπαρξης. Αντίθετα, επιδεινώνει την υπάρχουσα κατάσταση αγνοώντας την ήδη διαμορφωμένη πραγματικότητα.

Η πραγματικότητα είναι ότι στην Ελλάδα υπάρχουν ιδιωτικά εργαλεία σύγκρισης τιμών από τον Οκτώβριο του 2015 οπότε και το πρώτο από αυτά παρουσιάστηκε στην ΡΑΕ**. Τα εργαλεία αυτά (αυτορρυθμιζόμενα με χρήση διαδικασιών που ισχύουν σε χώρες μέλη της ΕΕ) έχουν ήδη μοναδικούς χρήστες που συνολικά ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο και είναι με διαφορά περισσότερο δημοφιλή από το αντίστοιχο εργαλείο της ΡΑΕ (που έχει μόνο 3 χρόνια ζωής) όπως φαίνεται από πρόσφατη (Μάρτιος ’22) έρευνα της εταιρείας Prorata για λογαριασμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Η ίδια έρευνα υποδεικνύει το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί αν η ΡΑΕ αρνηθεί να προβεί σε πιστοποίηση των ιδιωτικών εργαλείων, δεδομένου ότι, ελλείψει πιστοποίησης,  επελέγησαν να συμπεριληφθούν στο σχετικό ερωτηματολόγιο ιστοσελίδες που είναι εμφανές ότι δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της Οδηγίας. Η στέρηση της πιστοποίησης συνεπώς θα συμβάλει στην διατήρηση της σύγχυσης στην αγορά και της παραπλάνησης των καταναλωτών.

Θεωρούμε ότι η μικρή αύξηση του φόρτου εργασίας και η ανάληψη πρόσθετων ευθυνών από την ΡΑΕ έχουν ελάχιστο κόστος συγκρινόμενα με το σημαντικό όφελος που τα ιδιωτικά εργαλεία έχουν ήδη προσφέρει και συνεχίζουν να προσφέρουν στους Έλληνες καταναλωτές.

Η Clarus Εταιρεία Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών, που ιδρύθηκε το 2010 και είναι Ανώνυμη Eταιρεία από το 2012 (Αριθμός ΓΕΜΗ 009269201000), ανέπτυξε την πρώτη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ενέργειας στην Ελλάδα, το allazorevma.gr, η οποία από το 2015 αποτελεί την κύρια δραστηριότητα της. Οι μετοχές της Clarus AE ανήκουν στο σύνολό τους στους σχεδιαστές και διαχειριστές της ιστοσελίδας Αθανάσιο Γκίκα και Νικήτα Μακρίδη και μέλη των οικογενειών τους. H διαδικτυακή εφαρμογή σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2015, παρουσιάστηκε στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και στους Παρόχους Ηλεκτρισμού τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς και μετά από δοκιμαστική περίοδο λίγων μηνών άρχισε να λειτουργεί εμπορικά τον Μάρτιο του 2016. Το allazorevma.gr προσφέρει ανεξάρτητες, αντικειμενικές και αξιόπιστες υπηρεσίες στους Έλληνες καταναλωτές (980.000 μοναδικοί χρήστες μέχρι 31/7/22) ισάξιες με τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές.

** Η συνάντηση του Οκτωβρίου του 2015 έγινε για να υποβληθεί αίτημα για πιστοποίηση του allazorevma.gr. Η απάντηση των στελεχών της ΡΑΕ τότε ήταν ότι δυστυχώς δεν έχουν από τον νόμο την αρμοδιότητα τέτοιας πιστοποίησης. Μας έδωσαν ταυτόχρονα (προφορικά) συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία μας, πράγμα που επαναλαμβάνουν σε κάθε ευκαιρία από τότε.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top