Μισές δουλειές κάνουμε. Αποφασίστηκε να μεγαλώσει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και να συμπεριλάβει τα δίκτυα Υδάτων (και Αποβλήτων – μην χάσουμε!). Φαίνεται ότι οι οργανωτικές αλλαγές θα δημιουργήσουν την – αναμενόμενη σ’ αυτές τις περιπτώσεις – αναταραχή. Με λίγη πρόσθετη αναταραχή θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε μια πιο ολοκληρωμένη λύση στο ρυθμιστικό πρόβλημα. Να ενοποιήσουμε την ΡΑΕ με τη Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Η λύση αυτή θα μπορούσε να εφαρμοστεί αντιγράφοντας (με την δέουσα προσοχή) και μεταφέροντας στην ελληνική πραγματικότητα την Bundesnetzagentur, την γερμανική Ομοσπονδιακή Ρυθμιστική Αρχή Δικτύων. Η λογική της οργανωτικής αυτής δομής είναι περίπου η εξής:

  • Τόσο στην ενέργεια όσο και στις τηλεπικοινωνίες τα δίκτυα αποτελούν την σημαντικότερη υποδομή για την λειτουργία της οικονομίας – και της κοινωνίας γενικότερα.
  • Όλα τα δίκτυα – τηλεπικοινωνιακά – ενέργειας – οδικά  – έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Αποτελούν – επί του παρόντος τουλάχιστον – φυσικά μονοπώλια. Αυτό σημαίνει ότι αν αφεθεί η αγορά να παράσχει τις υπηρεσίες δικτύων θα το κάνει με μη αποτελεσματικό τρόπο (σε όρους συνολικής κοινωνικής ωφέλειας). Χρειάζονται συνεπώς ρύθμιση.

Τα κοινά αυτά χαρακτηριστικά των παντός είδους δικτύων υποδεικνύουν ότι οι ρυθμιστικές αρχές που αναλαμβάνουν την εποπτεία τους έχουν σημαντικές συνέργειες. Οι οποίες στο προβλεπτό μέλλον θα γίνουν σημαντικότερες δεδομένου ότι τα ηλεκτρικά και τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα (και όχι μόνο) θα τείνουν να συγχωνεύονται ιδιοκτησιακά και να αλληλοσυμπληρώνονται με φυσικό τρόπο.

Υποθέτουμε ότι όλα αυτά είναι γνωστά στους αρμοδίους για την χάραξη πολιτικής. Ο γράφων δεν είναι σε θέση (ούτε έχει την πρόθεση) να εκτιμήσει το λόγο που ο νομοθέτης δεν είναι πιο τολμηρός. Χάνεται όμως μια ευκαιρία να πετύχουμε κάτι πιο μακροπρόθεσμο  εκμεταλλευόμενοι την ανάγκη να ρυθμιστούν τα νερά και τα απόβλητα.

Σε περίπτωση που υπάρχουν περιθώρια οι αποφάσεις να τροποποιηθούν, ο γράφων προτείνει και το όνομα της νέας Αρχής: Ρυθμιστική Αρχή Δικτύων και Υποδομών (ΡΑΔΙΚΥ)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top