Ο Δείκτης Τιμών και το Μερίδιο της ΚΕΗ Αυξήθηκαν Μαζί τον Αύγουστο!

Ο Δείκτης Τιμών Ρεύματος με στοιχεία Αυγούστου 2023 που υπολογίζει το allazorevma.gr, η πρώτη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ρεύματος στην Ελλάδα, εμφάνισε ελαφρά αύξηση σε σχέση με τον δείκτη με στοιχεία Ιουλίου 2023Ο Δείκτης Τιμών από 230,12 ανέβηκε στα 232,89 ευρώ την μεγαβατώρα.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, στις οποίες το allazorevma.gr  περιλαμβάνει την κρατική επιδότηση των 10 ευρώ την  μεγαβατώρα (για τον Αύγουστο), αυξήθηκαν στα 75,78 ευρώ την μεγαβατώρα (λόγω της μείωσης της επιδότησης)
Ο Δείκτης Ανταγωνιστικών Τιμών Ρεύματος για οικιακούς καταναλωτές,  περιλαμβανομένου του ΦΠΑ συνέχισε την πτωτική του τάση και μειώθηκε από 146,31 σε 143,93 ευρώ την μεγαβατώρα. Οι τιμές των εναλλακτικών παρόχων κυμάνθηκαν από 91,20 έως 154,15 με μέσο όρο τα 107,91 ευρώ την μεγαβατώρα μειωμένο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (112,74) Συνολικά, σε 12μηνη βάση (8/22-8/23), η μέση τιμή των εναλλακτικών παρόχων (πριν τις επιδοτήσεις) μειώθηκε κατά 80,69% ενώ ο συνολικός δείκτης ανταγωνιστικών χρεώσεων που περιλαμβάνει και την ΔΕΗ μειώθηκε κατά 72,80%. 
 
Στο πρώτο Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η εξέλιξη του κόστους της αγοράς και των τιμών των εναλλακτικών και της ΚΕΗ (γνωστής ως ΔΕΗ) τους τελευταίους 12 μήνες. Στον Δεύτερο Πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά το τι θα πλήρωναν οι καταναλωτές με και χωρίς την επιδότηση από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα.
Τον Αύγουστο η χονδρική τιμή είχε μικρή πτώση (-4,49%) σε σχέση με τον Ιούλιο. Παρ’ όλ’ αυτά, ο Δείκτης Τιμών Λιανικής είχε ελαφριά αύξηση +1,2%%. παρόλο που μειώθηκε η μέση τιμή των ανταγωνιστικών τιμών από την πλευρά των εναλλακτικών παρόχων (-4,28% ). Η αύξηση του Δείκτη οφείλεται στην χαμηλότερη επιδότηση αλλά κυρίως στο ότι η ΚΕΗ (γνωστή ως ΔΕΗ) δεν πέρασε την μείωση της χονδρικής στις τιμές λιανικής της και συγχρόνως (και πιο σημαντικό) πέτυχε αύξηση του μεριδίου αγοράς της τον Αύγουστο. (στην Χαμηλή Τάση από 64,42% τον Ιούλιο σε 65,75% τον Αύγουστο). Η ΚΕΗ επωφελείται από την αδράνεια των καταναλωτών επιτυγχάνοντας το παράδοξο: Αυξάνει το μερίδιο αγοράς της όντας ο ακριβότερος Πάροχος στην αγορά.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top