Ο Δείκτης Τιμών Ρεύματος σε Νέα Ύψη (αλλά Έπιασε Ταβάνι;)

Ο Δείκτης Τιμών Ρεύματος με στοιχεία Φεβρουαρίου 2022 που υπολογίζει το allazorevma.gr, η πρώτη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ρεύματος στην Ελλάδα, είχε σημαντική αύξηση σε σχέση με τον δείκτη με στοιχεία Ιανουαρίου. Ο Δείκτης Τιμών ανέβηκε  από 190,80 στα 252,92 ευρώ την μεγαβατώρα.  Η αύξηση αυτή οφείλεται σε μεγάλο μέρος στον αλγόριθμο υπολογισμού του Δείκτη, ο οποίος υπολογίζει την χρέωση ρητρών με το μέσο όρο των τεσσάρων πρόσφατων μηνών. Στον τρέχοντα υπολογισμό αντανακλάται η εξαιρετικά μεγάλη αύξηση της ΤΕΑ μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου του 21 από 134 σε 198 ευρώ/ MWh.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, στις οποίες το allazorevma.gr  περιλαμβάνει την κρατική επιδότηση των 132 ευρώ την  μεγαβατώρα (για τον Φεβρουάριο), αυξήθηκαν ελαφρά από -79,65 σε -76,31 ευρώ την μεγαβατώρα – έγιναν δηλαδή λιγότερο πιστωτικές. Ο Δείκτης Ανταγωνιστικών Τιμών Ρεύματος για οικιακούς καταναλωτές,  περιλαμβανομένου του ΦΠΑ αυξήθηκε σημαντικά από 259,25 σε 314,91 ευρώ την μεγαβατώρα. Οι τιμές των εναλλακτικών παρόχων κυμάνθηκαν από 215,73 έως 315,00 με μέσο όρο τα 281,21 ευρώ την μεγαβατώρα αυξημένο κατά 14σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (245,95). Συνολικά, σε 12μηνη βάση (3/21-2/22), η μέση τιμή των εναλλακτικών παρόχων αυξήθηκε κατά 225,74% ενώ ο συνολικός δείκτης ανταγωνιστικών χρεώσεων που περιλαμβάνει και την ΔΕΗ αυξήθηκε κατά 225,05%. 
 
Στο Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η εξέλιξη του κόστους της αγοράς και των τιμών των εναλλακτικών και της ΔΕΗ τους τελευταίους 12 μήνες. Η τιμή στην χονδρική εμφάνισε πτώση τον Φεβρουάριο (για δεύτερο συνεχή μήνα) και υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτή θα είναι η τάση τους επόμενους μήνες. Ο Δείκτης τον Φεβρουάριο έκανε ρεκόρ – πιθανόν όλων των εποχών στην αγορά ηλεκτρισμού. Επειδή όμως λόγω της κατασκευής του είναι δείκτης που υστερεί (lagging indicator) εξακολουθούμε να διατηρούμε την πρόβλεψη ότι τους επόμενους μήνες θα υπάρξει αποκλιμάκωση. Άλλωστε τα περιθώρια των παρόχων είναι πλέον θετικά. Μπορεί συνεπώς κάποιος να ελπίσει ότι ο ανταγωνισμός θα ωθήσει τις τιμές της λιανικής προς την κατεύθυνση των τιμών χονδρικής που προβλέπεται καθοδική. Με την προϋπόθεση ότι οι Πάροχοι θα αντιμετωπίσουν με επιτυχία τα προβλήματα ρευστότητας και επισφαλειών.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top