Ουδέν (Σημαντικά) Νεώτερον για το Ρεύμα τον Ιούνιο

Ο Δείκτης Τιμών Ρεύματος με στοιχεία Ιουνίου 2022 που υπολογίζει το allazorevma.gr, η πρώτη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ρεύματος στην Ελλάδα, είχε αύξηση σε σχέση με τον δείκτη με στοιχεία  Μάϊου. Ο Δείκτης Τιμών είχε αύξηση από τα 220,82  στα 251,55 ευρώ την μεγαβατώρα.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, στις οποίες το allazorevma.gr  περιλαμβάνει την κρατική επιδότηση των 160 ευρώ την  μεγαβατώρα (για τον Ιούνιο), αυξήθηκαν από -126,75 σε -103,81 ευρώ την μεγαβατώρα – έγιναν δηλαδή λιγότερο πιστωτικές. Ο Δείκτης Ανταγωνιστικών Τιμών Ρεύματος για οικιακούς καταναλωτές,  περιλαμβανομένου του ΦΠΑ αυξήθηκε από 335,07 σε 341,12 ευρώ την μεγαβατώρα. Οι τιμές των εναλλακτικών παρόχων κυμάνθηκαν από 305 έως 335 με μέσο όρο τα 317,89 ευρώ την μεγαβατώρα αυξημένο ελαφρά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (313,20). Συνολικά, σε 12μηνη βάση (7/21-6/22), η μέση τιμή των εναλλακτικών παρόχων αυξήθηκε κατά 243% ενώ ο συνολικός δείκτης ανταγωνιστικών χρεώσεων που περιλαμβάνει και την ΔΕΗ αυξήθηκε κατά 210%. 
 
Στο πρώτο Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η εξέλιξη του κόστους της αγοράς και των τιμών των εναλλακτικών και της ΔΕΗ τους τελευταίους 12 μήνες. Στον Δεύτερο Πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά το τι θα πλήρωναν οι καταναλωτές με και χωρίς την επιδότηση από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα.
Τον Ιούνιο είχαμε αύξηση της χονδρικής τιμής (κατά περίπου 9%) μέρος μόνο της οποίας πέρασε στην λιανική (2% αύξηση). Την διαφορά (αύξηση) την έκανε η μείωση της επιδότησης κατά περίπου 20%. Οι μηνιαίες αυξομειώσεις της  επιδότησης αντανακλούν την δυσκολία στην πρόβλεψη των τιμών της χονδρικής από το κράτος (αυτή η μεταβλητότητα θα μειωθεί με την  νέα μέθοδο τιμολόγησης που θα ισχύσει από 1/8/22). Καλύτερη εικόνα εμφανίζεται αν ληφθεί ο μέσος όρος των πρώτων έξη μηνών της χρονιάς, που διαμορφώνουν μια μέση επιδότηση 43% στις λιανικές τιμές του ρεύματος. Οι τιμές του ρεύματος με την επιδότηση είναι περίπου 24% υψηλότερες από την περίοδο πριν την κρίση (Αύγουστος 2021). Χωρίς την επιδότηση θα ήταν 107% υψηλότερες (διπλάσιες).
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top