Παραμύθια και Πραγματικότητα: Πόσο Εξοικονομεί ο Καταναλωτής με την Αλλαγή Παρόχου Ρεύματος;*

Ένας καταναλωτής που έφυγε από την ΔΕΗ την 1η Αυγούστου του 2022 θα έχει εξοικονομήσει για τους  εννέα μήνες μέχρι το τέλος Απριλίου 181 ευρώ**. Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται – για κάθε μήνα που ισχύει η νέα διαδικασία για τον καθορισμό των τιμών του ρεύματος – οι χρεώσεις για το ανταγωνιστικό μέρος των τιμολογίων των Παρόχων που εκπροσωπούν σχεδόν το σύνολο των καταναλωτών  στην χώρα.

Στην τελευταία (δεξιά) στήλη εμφανίζεται το σύνολο των χρεώσεων για κάθε τιμολόγιο για την οκτάμηνη περίοδο. Ο πίνακας είναι ταξινομημένος από το φθηνότερο τιμολόγιο προς το ακριβότερο. Το allazorevma.gr σχολιάζει:

Η ΔΕΗ σε όλη την διάρκεια της περιόδου (εκτός από τον Αύγουστο – όταν προφανώς έκανε λάθος) είναι με συνέπεια από τους ακριβότερους Παρόχους. Αυτό είναι δυσάρεστο για τους καταναλωτές γιατί μόνη της εκπροσωπεί περίπου το 72% των μετρητών στην χαμηλή τάση – δηλαδή των οικιακών και των μικρών επαγγελματικών. Φαίνεται ότι η Κρατική Επιχείρηση, που έπαιξε ρόλο που θύμιζε αυτόν της Ιφιγένειας στην κρίση, δεν έχει άλλες αντοχές για να “στηρίξει” τους πελάτες της.

Παρατηρείται επίσης ότι ο φθηνότερος Πάροχος παραμένει ο ίδιος στο σύνολο της περιόδου. Γενικά η τοποθέτηση των Παρόχων δεν φαίνεται να μεταβάλλεται πολύ στο σύνολο της περιόδου. Υπάρχουν όμως απότομες μεταβολές από μήνα σε μήνα για να υποστηριχθούν ευκαιριακές προωθητικές ενέργειες. Στο σύνολο είναι εμφανές ποιοι είναι επιθετικοί (που προσπαθούν να αποκτήσουν νέους πελάτες) και ποιοι είναι συντηρητικοί (που προσπαθούν να προστατεύσουν  το χαρτοφυλάκιο και την κερδοφορία τους).

Ακούγεται ίσως παράδοξο, αλλά μέσα στην κρίση η ευκαιρία που έχουν οι καταναλωτές για εξοικονόμηση φεύγοντας από την ΔΕΗ είναι ίσως η μεγαλύτερη που είχαν εδώ και χρόνια. Δεν την έχουν όμως μέχρι στιγμής εκμεταλλευτεί. Η απώλεια μεριδίου της ΔΕΗ έχει σχεδόν μηδενισθεί. Αυτό πρέπει να προβληματίσει κυρίως τους εναλλακτικούς παρόχους. Που φαίνεται ότι έχουν επιτύχει (και είναι πράγματι μεγάλη επιτυχία σε περίοδο κρίσης!) να πείσουν τους καταναλωτές να επιλέγουν με βάση την ποιότητα εξυπηρέτησης και όχι την τιμή.

* Ο τίτλος του άρθρου επελέγη από την εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης ChatGPT

** Κατανάλωση 3.750 κιλοβατώρες τον χρόνο (ισοκατανεμημένη στους 12 μήνες). Περιλαμβάνεται η κρατική επιδότηση και τα ποσά έχουν επιβαρυνθεί με τον αναλογούντα ΦΠΑ. Ο υπολογισμός έγινε χωρίς να ληφθούν υπόψιν τυχόν δώρα ή εκπτώσεις εκτός από την έκπτωση συνέπειας, η οποία έχει ενσωματωθεί.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top