Πάροχοι


ΔΕΗ Α.Ε.

 

 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ allazorevma. gr : OXI  –

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με περίπου 7,4 εκατομμύρια πελάτες. Διαθέτει μια μεγάλη υποδομή σε εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη, παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Κατέχει περίπου το 68% της εγκατεστημένης ισχύος των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα συμπεριλαμβάνοντας στο ενεργειακό της μείγμα λιγνιτικούς, υδροηλεκτρικούς και πετρελαϊκούς σταθμούς, καθώς και σταθμούς φυσικού αερίου, αλλά και μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Μετά την απόσχιση των κλάδων Μεταφοράς και Διανομής, δημιουργήθηκαν δύο 100% θυγατρικές εταιρείες της ΔΕΗ Α.Ε., ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.) και ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.). 


 

VOLTERRA

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ allazorevma. gr : ΝΑΙ  –

 Η VOLTERRA A.E. δραστηριοποιείται στους τομείς παραγωγής, εμπορίας και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στον τομέα της Παραγωγής, η εταιρία διαθέτει αδειοδοτημένα έργα σε πολλές περιοχές της Ελληνικής επικράτειας, με προτεραιότητα την ανάπτυξη μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Στον τομέα της εμπορίας η εταιρία συμμετέχει στο διασυνοριακό εμπόριο, διακινώντας σημαντικές ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας σε Εισαγωγές – Εξαγωγές μέσω των Αγορών Ενέργειας των γειτονικών χωρών (Ιταλία, Βουλγαρία κλπ.). Τέλος στον τομέα της Προμήθειας, η εταιρία παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε όλες τις κατηγορίες πελατών, από Νοικοκυριά και Εμπορικά καταστήματα Χαμηλής Τάσης έως και επιχειρήσεις και βιομηχανίες Μέσης Τάσης. Κύριος Μέτοχος της εταιρείας είναι ο Διεθνής Κατασκευαστικός Όμιλος J&P ΑΒΑΞ. Η J&P ΑΒΑΞ κατέχει σημαντικό χαρτοφυλάκιο έργων παραχώρησης και λειτουργίας στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

 


WATT AND VOLT
 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ allazorevma. gr : ΟΧΙ –

H WATT AND VOLT Α.Ε. είναι ελληνική εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας και ανήκει στον Όμιλο Επιχειρήσεων WΑΤΤ + VOLT με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. με άδειες εμπορίας και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, άδεια προμήθειας φυσικού αερίου και άδεια balancing ενεργειακού προφίλ τελικών καταναλωτών. Από το 2011 έως σήμερα, o Όμιλος WATT+VOLT, επενδύει σε πρωτοπόρα τεχνολογική υποδομή και στην εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού του και διανύει μία επιτυχημένη πορεία, επεκτείνοντας διαρκώς τις δραστηριότητές του σε πολλαπλούς τομείς επιχειρηματικής ανάπτυξης με αντικείμενο την Εμπορία και Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας, την Εμπορία Αερίων Ρύπων και την Διαπραγμάτευση Βασικών Αγαθών, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, υπηρεσιών, λύσεων και εφαρμογών.


 
PROTERGIA
 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ allazorevma. gr : ΝΑΙ  –

Η Protergia ιδρύθηκε το 2010,100% θυγατρική του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, που συγκεντρώνει τη διαχείριση όλων των ενεργειακών δραστηριοτήτων του Ομίλου που περιλαμβάνουν μονάδες παραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο και μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκοί σταθμοί και μικρά υδροηλεκτρικά έργα)..  Η Protergia είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Διαθέτει ένα ενεργειακό χαρτοφυλάκιο δυναμικότητας άνω των 1.200 MW, που ξεπερνά το 10% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.  Ως παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας, με ιδιωτικές επενδύσεις σε εργοστάσια υψηλής τεχνολογίας, η Protergia διαθέτει βαθιά γνώση της αγοράς ηλεκτρισμού, ενώ υλοποιεί συνεχώς φιλικές προς το περιβάλλον επενδύσεις, προσφέροντας στην ελληνική οικονομία και στην απασχόληση.


 
ΗΡΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ allazorevma. gr : OXI  – 

Ο Όμιλος ΗΡΩΝ έχει δανειστεί την επωνυμία του από τον Ήρωνα τον Αλεξανδρινό, έναν από τους μεγαλύτερους και πρωτοπόρους μηχανικούς και μαθηματικούς της αρχαιότητας.Διαθέτει και λειτουργεί επιτυχώς, ήδη από το 2004, δύο σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο έξω από τη Θήβα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος σχεδόν 600MW. Εδραιωμένος από το 2000  με γερές τεχνολογικές βάσεις, αλλά και συνεχή εξέλιξη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς, είναι βασικός Εναλλακτικός Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα, ήδη από το 2005.


 
 
ELPEDISON

 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ allazorevma. gr : OXI  –  

Έχοντας κληρονομήσει την εμπειρία, την τεχνογνωσία και την τεχνολογία από τις μητρικές της εταιρείες, Ελληνικά Πετρέλαια και Edison, η ELPEDISON είναι η εταιρεία ενέργειας που καταλαβαίνει την αγορά σε βάθος, προσδιορίζει όλους τους κρίσιμους παράγοντες που την επηρεάζουν και πράττει πάντα έχοντας ως στόχο το όφελος του τελικού καταναλωτή.Με τις δύο ιδιόκτητες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου, με καύσιμο φυσικό αέριο, η ELPEDISON δεσμεύεται σε μία από τις πιο φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες παραγωγής ενέργειας. Παράλληλα, η προηγμένη τεχνολογία παραγωγής συνδυασμένου κύκλου, που χρησιμοποιείται και στις δύο μονάδες διασφαλίζει την πλέον αποτελεσματική χρήση των ορυκτών καυσίμων, επιτυγχάνοντας απόδοση της τάξης του 56%.Σήμερα, η ELPEDISON αποτελεί κορυφαία εταιρεία ενέργειας, τόσο στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος, όσο και στην προμήθεια φυσικού αερίου. Φιλοδοξεί να είναι πάντα ένας από τους σημαντικότερους παίκτες στον κλάδο της, προσφέροντας ενεργειακά προϊόντα και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, σε ανταγωνιστικές τιμές, με σταθερότητα και συνέπεια.


 
NRG
 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ allazorevma. gr : ΝΑΙ 

– Στην nrg τιμάμε καθημερινά την επιλογή σας να συνεργάζεστε μαζί μας και αναζητούμε συνεχώς νέους τρόπους να βελτιώνουμε την εξυπηρέτησή σας. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε πάντα περισσότερα από όσα περιμένετε και να ανταποκρινόμαστε άμεσα σε όποιο ερώτημα ή ανάγκη προκύψει σχετικά με το ρεύμα σας. Προτεραιότητα για εμάς είναι να είμαστε πάντα μπροστά από την εποχή μας, συντονισμένοι με τις διεθνείς εξελίξεις, για να προσφέρουμε στους πελάτες μας μια νέα εμπειρία στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, προσφέροντας εξαιρετικά οικονομικά προγράμματα με ξεκάθαρους όρους, για τη μείωση των εξόδων της ελληνικής οικογένειας και επιχείρησης. Σταθερή αξία για εμάς αποτελεί η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας. Έτσι, επιλέγουμε ανθρώπους που μοιράζονται τις αξίες μας, κάτι που πολλαπλασιάζει τη δυναμική μας. Μελετάμε τις ανάγκες του κάθε πελάτη ξεχωριστά και είμαστε πάντα δίπλα του. Και αυτό το έχουμε καταφέρει χάρη στην ομαδική προσπάθεια και το προσωπικό ταλέντο του καθενός. Η δυναμική που ανέδειξε την nrg σε μια από τις κορυφαίες εταιρίες στην ελληνική αγορά δεν είναι τυχαία. Οφείλεται αποκλειστικά στους ανθρώπους της.


ΕΛΙΝΟΙΛ

Η ΕΛΙΝΟΙΛ είναι μία ελληνική ιδιωτική εταιρία ενέργειας, εισηγμένη στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η εταιρία δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία στον χώρο των πετρελαιοειδών, διαθέτοντας πανελλαδικό δίκτυο με πάνω από 620 πρατήρια ελίν, από τα οποία διατίθενται κορυφαίας ποιότητας καύσιμα και λιπαντικά. Βασικό στοιχείο που ξεχωρίζει το δίκτυο πρατηρίων ελίν είναι η διασφάλιση της άριστης ποιότητας αλλά και της σωστής ποσότητας των καυσίμων, μέσα από ένα κύκλο διαδικασιών που εφαρμόζει η ίδια η εταιρία. Διαδικασίες που εγγυώνται την ποιότητα ανελλιπώς από το 1998 και την ποσότητα από το 2008 στο πλαίσιο των σχετικών προγραμμάτων που εκπονεί. Η ΕΛΙΝΟΙΛ κατέχει σημαίνουσα θέση στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της ελληνικής βιομηχανίας με υγρά – στερεά καύσιμα και λιπαντικά καθώς από το 1954 βρίσκεται συνεχώς δίπλα στη βιομηχανία ως ο πιο αξιόπιστος σύμβουλος ενέργειας. Ηγετική θέση κατέχει η εταιρία και στο χώρο του θαλάσσιου τουρισμού, τον οποίο τροφοδοτεί με καύσιμα και λιπαντικά μέσω ενός παράκτιου δικτύου με πάνω από 140 πρατήρια ελίν αλλά και μέσω των υπερσύγχρονων σταθμών εφοδιασμού σκαφών αναψυχής που έχει κατασκευάσει και λειτουργεί σε μερικές από τις σημαντικότερες μαρίνες της χώρας.Δραστηριοποιείται στην εξυπηρέτηση της ποντοπόρου ναυτιλίας με λιπαντικά όπου εξυπηρετεί τις ανάγκες των πελατών της σε όλο τον κόσμο «any time on time». Παράλληλα, αναπτύσσεται με πολύ υψηλούς ρυθμούς και στο διεθνές εμπόριο καυσίμων. H εταιρία δραστηριοποιείται με επιτυχία και στη θέρμανση οικιών και κτιρίων, εξυπηρετώντας πελάτες σε όλη την Αττική, πρωτοπορώντας σε θέματα εξυπηρέτησης και διασφάλισης σωστών παραδόσεων. Η ΕΛΙΝΟΙΛ με την προσθήκη των προϊόντων ηλεκτρικού ρεύματος (electricon) και φυσικού αεριού (aerion), εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωμένο ενεργειακό Όμιλο, με πλήρη ενεργειακή προϊοντική γκάμα και δυνατότητα κάλυψης των αναγκών των πελατών της και συγχρόνως μια σημαντική ευκαιρία ενδυνάμωσης των σχέσεων, με τους παραδοσιακούς πελάτες της.Τέλος, σημαντικό πλεονέκτημα της ΕΛΙΝΟΙΛ αποτελούν οι εκτεταμένες υποδομές της αφού διαθέτει τρεις εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων, δύο εργοστάσια επεξεργασίας στερεών καυσίμων, δύο υπερσύγχρονα δεξαμενόπλοια για την τροφοδοσία του νησιωτικού δικτύου πρατηρίων ελίν και ένα για την μεταφορά και τροφοδοσία των εγκαταστάσεων της με καύσιμ


 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ allazorevma. gr : OXI  –

 Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) αποτελούν έναν Όμιλο Επιχειρήσεων, παρέχοντας σύγχρονες ταχυδρομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε προσιτές τιμές σε όλους, σε όλη τη χώρα.Ιδρύθηκαν το έτος 1828, σχεδόν ταυτόχρονα με την ίδρυση του ελληνικού κράτους, με προεδρικό διάταγμα του Ιωάννη Καποδίστρια. Από το 1996 λειτουργούν ως ανώνυμη εταιρία (“ΕΛΤΑ Α.Ε.”).Τον Όμιλο ΕΛΤΑ συνιστούν η εταιρία ΕΛΤΑ Α.Ε. και οι θυγατρικές εταιρείες της: Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε. και ΚΕΚ-ΕΛΤΑ Α.Ε.Οι μέτοχοι των ΕΛΤΑ είναι το Ελληνικό Δημόσιο το οποίο κατέχει το 90% του μετοχικού τους κεφαλαίου και η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. με ποσοστό 10%.


 
Volton Ελληνική Ενεργειακή Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ allazorevma. gr : ΝΑΙ  –

Η Volton Ελληνική Ενεργειακή Α.Ε. είναι μία εταιρεία ενέργειας που δραστηριοποιείται στο χώρο της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελληνική αγορά, με βλέψεις στην εμπορία ενέργειας στην περιοχή της ΝΑ ΕυρώπηςΟ κύριος στόχος της Volton είναι να παραμείνει στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων σε μία δυναμική αγορά που ελεξίσσεται ταχέως, εκπληρώνοντας τις ενεργειακές ανάγκες επιχειρήσεων και νοικοκυριών.Η Volton προμηθεύει ενέργεια σε τελικούς καταναλωτές συνδεδεμένους στο δίκτυο Χαμηλής και Μέσης Τάσης και σκοπεύει στην επίτευξη μίας σημαντικής θέσης στον Ελληνικό ενεργειακό χώρο, προσφέροντας αξιόπιστες υπηρεσίες που εκπληρώνουν τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες τους.


 
ZeniΘ Energy

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ allazorevma. gr : ΝΑΙ  –

Στη ZeniΘ βρισκόμαστε σταθερά δίπλα σας από το 2000 κι έχουμε ως κύρια δραστηριότητα την προμήθεια και πώληση φυσικού αερίου & ηλεκτρικής ενέργειας. Καινοτόμες & αξιόπιστες υπηρεσίες για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δημόσια κτήρια. Προσανατολισμός της Εταιρείας είναι η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας, του επαγγελματία και της βιομηχανίας. Μέσα από τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών μας, με υπευθυνότητα & σεβασμό προς το περιβάλλον «δίνουμε ενέργεια» κάθε στιγμή! Μοναδικός μέτοχος της ΖενίΘ είναι από τις 20 Ιουλίου 2018 η Eni, ιταλική πολυεθνική και ένας από τους παγκόσμιους ηγέτες στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.


 
Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ allazorevma. gr : ΝΑΙ  –

Πέρασαν 160 χρόνια από τότε που ξεκίνησε τη λειτουργία του το εργοστάσιο φωταερίου, δίνοντας ενέργεια και φωτίζοντας την Αθήνα!Σήμερα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας λειτουργεί ως φυσική και ιστορική συνέχεια του παρελθόντος, διατηρώντας τον ρόλο του προμηθευτή αερίου στους καταναλωτές και προσφέροντας αποτελεσματικές λύσεις σε κάθε ενεργειακή ανάγκη.Η πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στον χώρο του φυσικού αερίου εγγυάται αξιόπιστες υπηρεσίες τόσο στους οικιακούς, όσο και στους επαγγελματικούς ή βιομηχανικούς καταναλωτές.Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζει την πορεία του στον χώρο της ενέργειας με ακεραιότητα και υπευθυνότητα, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και λειτουργώντας με ασφάλεια απέναντι στους ανθρώπους και το περιβάλλον.Κάνοντας ένα ακόμη βήμα, σήμερα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρείας Ενέργειας, προσφέρει και ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο σε όλους τους καταναλωτές, σε όλη την Ελλάδα!


 
SOLAR ENERGY

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ allazorevma. gr : ΝΑΙ

Η SOLAR ENERGY δραστηριοποιείται στους κλάδους της παραγωγής, εμπορίας και προμήθειας ενέργειας.Ως παραγωγός, η εταιρία ασχολείται αποκλειστικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) και συγκεκριμένα με τα φωτοβολταϊκά συστήματα, έχοντας και κατασκευάζοντας έργα της τάξης των MW σε διάφορες περιοχές της Ελληνικής επικράτειας.Ως έμπορος, η εταιρία συμμετέχοντας στον διασυνοριακό εμπόριο, εισάγει σημαντικές ποσότητες ενέργειας από οικονομικούς παραγωγούς με στόχο τη διατήρηση ανταγωνιστικών χρεώσεων στους καταναλωτές της. Επίσης με την ενασχόλησή της στις εξαγωγές ενέργειας προωθεί την Ελληνική ενεργειακή αγορά στις γειτονικές χώρες.Ως προμηθευτής , παρέχει πακέτα υπηρεσιών για κάθε οικιακό, επαγγελματικό και βιομηχανικό καταναλωτή, σε μέση και χαμηλή τάση.


We Energy

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ allazorevma. gr : NAI  

Η WΕ ENERGY, είναι εταιρεία προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικού ρεύματος, προμήθειας πράσινων πιστοποιητικών, παροχής υπηρεσιών Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ) και μέλος του Ομίλου EUNICE ENERGY GROUP (EEG) ο οποίος δραστηριοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Οι δραστηριότητές της WE ENERGY περιλαμβάνουν την:Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με ανταγωνιστικά “πράσινα” τιμολόγια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά της Ελληνικής επικράτειαςΕισαγωγή και εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειαςΠαροχή υπηρεσιών Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ)Παροχή πράσινων πιστοποιητικών και εγγυήσεων προέλευσης Η  WE ENERGY είναι o μοναδικός πάροχος στην Ελλάδα που τροφοδοτεί το εθνικό ηλεκτρικό σύστημα με 100% «πράσινη, καθαρή ηλεκτρική ενέργεια» παρέχοντας τα αντίστοιχα επίσημα κρατικά κι εταιρικά πιστοποιητικά. Η WE ENERGY απευθύνεται σε:Επιχειρήσεις οι οποίες ενδιαφέρονται να μειώσουν το ενεργειακό τους αποτύπωμαEπιχειρήσεις των οποίων η οικολογική ευαισθησία βελτιώνει την εικόνα τους και αποτελεί επιχείρημα πώλησης προς το δικό τους κοινόΕνεργειακές Κοινότητες για το σχεδιασμό και ανάπτυξη δράσεωνΦυσικά πρόσωπα με αυξημένη οικολογική συνείδηση

Scroll to Top