Πως Άλλαξε η Ιεραρχία των Παρόχων Ρεύματος στο 2021;

Πως διαμορφώνονται τα νούμερα των Παρόχων Ρεύματος στο τέλος του 2021 σε σχέση με το 2020 σε αριθμό μετρητών Χαμηλής Τάσης; (οικιακών και μικρών επαγγελματικών). Ο πίνακας παρακάτω, που βασίζεται στα στοιχεία για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα που δημοσιεύει με καθυστέρηση τριμήνου ο ΔΕΔΔΗΕ, μας δίνουν μια εικόνα. Οι αλλαγές δεν είναι δραματικές. (Αν και δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη η αύξηση του συνόλου των μετρητών κατά 46.000 περίπου μέσα στην χρονιά – τετραπλάσια από την αύξηση το 2020)

Ο Πίνακας δείχνει τον αριθμό μετρητών και το ποσοστό στο σύνολο για κάθε Πάροχο στις 31/12/20 και στις 31/12/21. Ο Πίνακας είναι ταξινομημένος με βάση τον αριθμό μετρητών στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Στην τελευταία στήλη φαίνεται η αύξηση/μείωση του αριθμού των μετρητών για κάθε Πάροχο στη διάρκεια του 12μήνου (είναι καθαρό νούμερο: προσκτήσεις μείον αποχωρήσεις).  Οι παρατηρήσεις μας:

Η Κρατική Επιχείρηση Ηλεκτρισμού – ΚΕΗ (κατά κόσμον ΔΕΗ) έχασε 255.000 μετρητές Χαμηλής Τάσης στην διάρκεια του 2021 (έναντι 295.000 το 2020). Το ποσοστό της στις 31/12/21 ήταν στο 73,52% (από 77,78% το 2020). Με τον ρυθμό αυτό, μια πρόχειρη εκτίμηση είναι ότι  θα χρειαστεί πάνω από 5 χρόνια για να μειωθεί το μερίδιο αγοράς της κάτω από το 50% όπως είναι η νομική της υποχρέωση. Δηλαδή το 2027 (καλά να είμαστε!) θα επιτευχθεί ο στόχος του … 2019.

Οι Πάροχοι που είχαν την μεγαλύτερη αύξηση σε αριθμό μετρητών ήταν η Ζενίθ και η NRG με 65.000 νέους μετρητές η πρώτη και 64.000 η δεύτερη.

Οι τρεις πρώτοι της συνολικής κατάταξης μεταξύ των εναλλακτικών (Protergia, Heron και Elpedison) είχαν μικρότερες αυξήσεις (γύρω στις +41.000-43.000) με την Elpedison να μένει λίγο πίσω (+30.000). Το Φυσικό Αέριο είχε αξιόλογη απόδοση (+41.000) – συγκρίσιμη με αυτή των δύο άλλων “καθετοποιημένων”.

Αξιοσημείωτος εξακολουθεί να είναι και ο Πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας –ΠΚΥ με 148.000 μετρητές. Ο Πάροχος αυτός (στην πράξη περισσότεροι από ένας)  είναι που εξυπηρετεί προσωρινά (και τίποτα δεν είναι πιο μόνιμο από το προσωρινό) τους καταναλωτές που δεν τους θέλει κανένας άλλος,  συνήθως γιατί δεν θέλουν ή δεν μπορούν να πληρώσουν. Τα τυχόν ελλείματα του ΠΚΥ τα πληρώνουμε οι υπόλοιποι καταναλωτές μέσω των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.

Ο αριθμός των μετρητών που μεταφέρεται από την Κρατική Επιχείρηση (ΔΕΗ) στους εναλλακτικούς Παρόχους είναι εδώ και πέντε τρίμηνα σε συνεχή καθοδική τάση: 113.000 το 4ο τρίμηνο του 2020, 99.000 το 1ο Τρίμηνο του 2021, 85.000 το 2ο τρίμηνο του 2021, 68.000 το 3ο τρίμηνο του 2021 και 53.000 το 4ο τρίμηνο του 2021

 

Σημείωση

Υπάρχουν περίπου 600.000 μετρητές φυσικού αερίου που τους μοιράζονται οι Πάροχοι Ρεύματος. Επίσης υπάρχουν περίπου 800.000 μετρητές ρεύματος στα Μη Διασυνδεδεμένα  νησιά. Αυτοί δεν περιλαμβάνονται στον παραπάνω Πίνακα. Το allazorevma.gr έχει ζητήσει την ενσωμάτωση των στοιχείων αυτών σε μια ολοκληρωμένη αναφορά από την ΡΑΕ και αναμένει τις δικές της ενέργειες.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top