Πότε θα Εφαρμοστούν οι Αλλαγές στις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις του Ρεύματος;

Μέσα στην αναταραχή της ενεργειακή κρίσης, την χρονιά που μας πέρασε, η προσοχή των καταναλωτών στράφηκε στις ανταγωνιστικές χρεώσεις του ρεύματος τις οποίες – σε όλη την διάρκεια της χρονιάς – επιδότησε και μάλιστα γενναιόδωρα το κράτος. Στην ίδια περίοδο όμως, το κράτος (δηλαδή το αρμόδιο Υπουργείο σε συνεργασία με την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) προχώρησε σε δυο ενέργειες που τροποποιούν τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις στους λογαριασμούς. Με αποτέλεσμα αυξήσεις στην τιμή του ρεύματος και μάλιστα στο μέρος του που δεν υπόκειται σε ανταγωνισμό.

Οι αυξήσεις στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις διαφέρουν από τις ανταγωνιστικές και για ένα λόγο ακόμα: Είναι μόνιμες – σε αντίθεση με τις ανταγωνιστικές για τις οποίες υπάρχει ελπίδα ότι θα επανέλθουν σε κανονικά επίπεδα μετά την κρίση. Ποιες είναι αυτές οι ενέργειες που έγιναν μέσα στο 2022;

Η πρώτη αφορά τις χρεώσεις για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας. Σ’ αυτές υπήρξε σημαντική αύξηση από τα 0,6 στα 1,79 λεπτά την κιλοβατώρα για την συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών (μέχρι 1.600 κιλοβατώρες το τετράμηνο). Παράλληλα υπήρξε μείωση για μεγάλους καταναλωτές (πάνω από 1.600 κιλοβατώρες). Το καθαρό αποτέλεσμα είναι μια αύξηση στην δαπάνη των καταναλωτών κατά 300 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Το allazorevma.gr υπολογίζει ότι αυτό ισοδυναμεί με επιβάρυνση περίπου 40 ευρώ τον χρόνο για τον μέσο καταναλωτή. Καθόλου αμελητέα αφού είναι μια – μόνιμη- αύξηση περίπου 4% στην τελική τιμή του ρεύματος.

Η δεύτερη παρέμβαση αφορά την αλλαγή στον τρόπο χρέωσης των υπηρεσιών του Δικτύου. Μέχρι τώρα η χρέωση είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό της μεταβλητή – εξαρτάται από τις κιλοβατώρες της κατανάλωσης (περίπου 80%). Με την νέα μέθοδο τιμολόγησης που σχεδίασε η ΡΑΕ, το ποσοστό αυτό της μεταβλητής χρέωσης πέφτει στο 10%. Το 90% της χρέωσης θα γίνεται με βάση την εγκατεστημένη/συμφωνημένη ισχύ του κάθε καταναλωτή. Θα είναι συνεπώς στην πράξη αύξηση του παγίου. Η τροποποίηση αυτή της μεθόδου τιμολόγησης δεν επιβαρύνει συνολικά τους καταναλωτές. Αλλά μεταθέτει (αναδιανέμει) το μεγαλύτερο βάρος της συνολικής δαπάνης στους μικρούς καταναλωτές. Όσο μεγαλύτερη κατανάλωση ρεύματος θα έχει κανείς τόσο χαμηλότερη τιμή θα πληρώνει.

Οι δύο αυτές παρεμβάσεις έχουν η κάθε μια την δική της λογική. Η εκτίμηση του allazorevma.gr είναι ότι η δεύτερη από τις προαναφερόμενες είναι προς την ορθή κατεύθυνση. Έχουμε αμφιβολίες για την πρώτη, δεδομένου ότι δεν είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε την ανάγκη αύξησης των ΥΚΩ.

Αυτό όμως που έχει ενδιαφέρον είναι ότι καμία από τις δυο παρεμβάσεις δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί. Η πρώτη, η αύξηση των ΥΚΩ,  υποτίθεται ότι θα έπρεπε να εμφανιστεί στους λογαριασμούς με καταναλώσεις Οκτωβρίου του 2022. Από τα δείγματα που έχουμε, φαίνεται ότι αυτό οι Πάροχοι δεν το έχουν κάνει.  Η δεύτερη, που τροποποιεί την τρόπο υπολογισμού της χρέωσης δικτύων, υποτίθεται ότι θα εφαρμοζόταν από την 1η Ιανουαρίου του 2023. Πως όμως θα εφαρμοστεί αν δεν εκδοθεί η σχετική απόφαση της ΡΑΕ; Η οποία δεν έχει ακόμα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της.

Είναι πιθανόν να μην έχουμε καλή πληροφόρηση. Είμαστε σίγουροι όμως ότι ο Τύπος, που έχει καλύτερη πρόσβαση στις Αρχές, θα ενδιαφερόταν να ζητήσει απάντηση στο ερώτημα που τίθεται. Αυτός είναι ο λόγος που γράφτηκε το παρόν σημείωμα. Για να ρωτήσουν αυτοί τους αρμοδίους και να μάθουν τι ακριβώς συμβαίνει. Αναμένουμε.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top